joi, 4 august 2016

Parintele Iustin Parvu a prevazut ca in Creta vor fi si ierarhi care vor apara ortodoxia.Proorocia parintelui Iustin Parvu despre sinodul talharesc din Creta

În aprilie 2013, părintele Iustin vorbea cu neîncredere despre sinodul pan-ortodox care atunci era planificat să se ţină la Constantinopol. Ulterior, datorită nesiguranţei politice ce a aparut în Turcia, sinodul a fost mutat în Creta, o tara unde erezia ecumenistă a prins o mare amploare. Cert este că patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului a insistat si, a facut multe presiuni ca acest sinod sa aibă loc. Care sunt substraturile si jocurile de culise ale patriarhului Bartolomeu, nu le cunoastem, dar trăim cu speranţa că toate vor iesi la iveală. Parintele Iustin a amintit si de faptul ca Dumnezeu va rândui si câtiva ierarhi care, după exemplul lui Marcu Eugenicul, vor rămîne verticali pana la finalizarea sedinţelor sinodului. Din surse greceşti aflăm ca la sinodul din Creta au fost şi ierarhi care nu au cedat presiunilor si intimidărilor. Din păcate, aceste erezii au fost susţinute şi de ierarhii români care au fost prezenţi la sinod, în frunte cu patriarhul Daniel Ciubotea al României si Mitropolitul Teofan al Moldovei.
  
  - Cum vedeti urgentarea Sinodului panortodox, care a fost anunţat pentru luna iunie?
       - O să faca ei, dar va fi ce s-a intamplat cu Sinodul de la Ferrara-Florenţa. Tot asa va fi si acum, vor fi aceleasi dispute dogmatice si, slavă Domnului, vom mai avea nişte ierarhi care, cred eu, nu vor trăda ortodoxia. Şi doi, trei dacă sunt, e suficient. Avem datoria însă să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe ierarhii ortodocşi în dreapta credinţă, pentru ca altă salvare nu mai avem decât în mila lui Dumnezeu. Dacă ne vom ruga, vom îndupleca milostivirea Sa. În cea mai mare masură, masoneria şi-a atins scopul, de aceea şi iese la iveală, ca sa-şi finalizeze planurile.
         Dar am credinţa că Dumnezeu va lumina sufletele acestea tinere si va aduce câte o lumânare în întunericul acestui veac. Mila lui Dumnezeu şi harul de sus, acestea au condus Biserica purtată pe aripile Duhului Sfânt. Preotii de azi care tac, se vor convinge ei inşişi de aceste pericole şi se vor îndrepta.

Sursa: Parintele Justin Parvu, “Biserica si noile erezii”, ed. Fundatia Justin Parvu, Petru Voda, iunie 2016, pg. 5;

Nota editorului: Acest interviu a fost realizat in aprilie 2013, cu putin timp inainte de trecerea parintelui la Domnul si aparut in Revista ATITUDINI, nr. 28. Inca in acel an se avea in vedere intrunirea unui Sinod Panortodox, amanat insa ulterior pentru anul 2016.


Traducerea in engleza a proorociei parintelui Iustin Parvu:

The prophecy of Father Justin rvu about the thievish Cretan Council

In April 2013, Father Justin mistrustfully talked about the Pan-Orthodox Council planned then to happen in Constantinople. Later, the Council was moved to Crete, a country were the ecumenist heresy bulks due to the political uncertainty appeared in Turkey. It’s certain that the Patriarch Bartholomew of Constantinople insisted and lobbied that the council happen. Which are the substratum and the gamesmanship of Patriarch Bartholomew we do not know, but we hope everything will emerge. Father Justin also remembered the fact that God will arrange some hierarchs too, who, taking example from Mark Eugenius(1392-1444), will remain vertical until the final meetings of the council. From Greek sources we find out that at the Cretan council there were hierarchs who did not yielded to the insistences and the threats. Unfortunately, these heresies were supported by Romanian hierarchs present at the council, leading with the Patriarch Daniel Ciubotea of Romania and Metropolitan Teofan of Moldavia. 

-             -How do you see the expediting of the Pan-Orthodox Council, announced for June?
-               -They will do it, but it will be the same as the Ferrara-Florence Council.  It will be the same this time, too, the same dogmatic claims and thank God, we will have some hierarchs who, I think, won’t betray Orthodoxy. It’s enough if there are two or three of them. But we have the duty to pray so that God care for the Orthodox hierarchs in the right belief, for we do not have another salvation but for God’s mercy. If we pray, we’ll persuade God’s mercy. In the biggest extent, the free masonry reached its goal, that’s why it comes to light, to finish its plans.

  But I have the belief that God will lighten these young souls and will bring some candle in the darkness of this century. God’s mercy and the grace from above are those who lead the Church carried on the wings of the Holy Spirit. Today’s priests, saying nothing will ascertain themselves about these dangers and will improve their behavior.


Source: Father Justin Pârvu, “The church and the new heresies”, Publishing House Fundația Justin Pârvu, Petru Vodă, June 2016, page 5;

Editor’s note: This interview was taken in April 2013, not so much time before the father went to God and appeared in the review ATITUDINI, no. 28. Even that year was taken into consideration a Pan-Orthodox Council, but later delayed for the year 2016.

Un comentariu:

  1. Doamne ajuta-ne
    Aveti cumva cartea buserica si noile erezii? Ne intereseaza la ce pagini se gasesc citatele despre catolicism ca biserica eretica si Greco-catolici
    Vrem sa le traducem in lb engleza

    RăspundețiȘtergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.