joi, 17 martie 2016

PS LONGHIN - Un ierarh roman care condamna intrunirea panortodoxa din Creta, anul 2016Scrisoare adresată Patriarhului Kiril 
de către viețuitorii Mănăstirii „Înălțarea Domnului”, Bănceni, Ucraina

Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Kiril, 
Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii

    Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Stăpâne, cu smerenie, cerem binecuvântarea Domnului și sfintele Voastre rugăciuni pentru turma ce V-a încredințat-o Dumnezeu.

    Cu multă bucurie și căldură sufletească, ne aducem aminte de vizita Prea Fericirii Voastre pe pământul nostru natal bucovinean, fapt pentru care Vă mulțumim mult și Vă rămânem recunoscători.

    Cu durere în suflet ne adresăm Prea Fericirii Voastre, în dorința de a ne păzi să nu ajungem trădători ai sfintei credințe ortodoxe.
    În momentul de față, poporul creștin ortodox este adânc tulburat datorită faptului că Biserica Ortodoxă Rusă participă la Soborul înșelător care este hotărât pentru anul 2016 și care are ca scop să ne îndepărteze de la calea cea adevărată.

    Biserica lui Hristos ne-a educat în duhul iubirii, blândeții, smereniei, ascultării și cinstirii îndrumărilor duhovnicești lăsate de înaintașii noștri. Biserica Ortodoxă, prin glasul Sfinților Părinți mărturisește că mântuirea poate fi dobândită numai în această Biserică întemeiată de Hristos. Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică în care nepătat s-a păstrat Sfânta Tradiție și deplinătatea dumnezeiescului har mântuitor. Ea a păstrat întreagă și curată învățătura Apostolilor și a Sfinților Părinți. Dorim să rămânem credincioși și ascultători mărturisirii lor, urmându-le în credință neclintită și în dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu.

CREDINȚA ORTODOXĂ ESTE SINGURA CREDINȚĂ MÂNTUITOARE!

    Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie, nu te vom tăgădui pe tine, credința moștenită de la Sfinții Părinți. În tine ne-am născut, în tine trăim și în tine vom muri. Și, dacă vremea ne-o va cere, de mii de ori vom muri pentru tine, urmând învățăturilor Sfinților Părinți, care ne-au arătat calea spre Împărăția lui Dumnezeu chiar cu prețul vieții lor.

    Noi suntem chemați să păstrăm în toată curăția sfânta Ortodoxie lăsată nouă ca moștenire de Sfinții Părinți. Cu orice preț vom apăra credința ortodoxă, urmând învățăturilor dogmatice, Sfintei Tradiții și sfintelor canoane care au fost date la cele șapte Soboare Ecumenice și Locale ale Bisericii Ortodoxe.

    Rămânem fermi în hotărârea noastră de a apăra sfânta Ortodoxie, credința Sfinților Părinți și ne rugăm bunului Dumnezeu să dăruiască poporului ortodox putere, înțelepciune, evlavie și statornicie în credință.

    Prin cele spuse mai sus, suntem categoric împotriva oricăror întruniri cu cei de alte crezuri: catolici, protestanți și toți ereticii, care s-au rătăcit de la adevăr, întrucât ecumenismul este calea ce duce la pierzare, despărțindu-i pe creștinii ortodocși de Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică.

    Suntem gata să-i îmbrățișăm cu toată dragostea întru Hristos pe toți cei ce s-au rătăcit de la Adevăr, dar care doresc să se întoarcă în sânul Bisericii Ortodoxe prin Taina Pocăinței, cerându-și iertare, plângându-și păcatul rătăcirii și primind deplin dogmele și Tradiția sfintei noastre credințe Ortodoxe, care „a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna” (Iuda 3).

    Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Îl rugăm pe Domnul cel Preamilostiv să ne dăruiască atotputernicul Său ajutor tuturor creștinilor ortodocși, pentru a rămâne în trezire duhovnicească și în duhul smereniei, să fim hotărâți și devotați fii ai Bisericii noastre Ortodoxe.
Prea Fericirea Voastră, noi viețuitorii Sfintei Mănăstiri „Înălțarea Domnului” din Bănceni, nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică, protestăm categoric împotriva lui și vrem să rămânem fii devotați ai sfintei noastre credințe ortodoxe, slujind pe Adevăratul Dumnezeu, slăvit în Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

    Cerem cu umilință ale Prea Fericirii Voastre sfinte rugăciuni, dorindu-Vă din toată inima putere sufletească și trupească, sănătate, pace, înțelepciune și ani mulți întru buna slujire ce V-a încredințat-o Dumnezeu.

Starețul sfintei mănăstiri „Înălțarea Domnului” – Bănceni (Ucraina)
Episcop Longhin (Mihail Jar)

(Scrisoare apărută în cartea Episcopul Longhin: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte”)

sursa: ATITUDINI: http://www.atitudini.com/2016/02/p-s-longhin-impotriva-sinodului-panortodox-nu-recunoastem-acest-sobor-al-faradelegii-care-va-aduce-dezbinare-in-biserica/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.