marți, 9 octombrie 2018

Cine sunt cu adevărat dușmanii Bisericii Ortodoxe și ai neamului românesc?


Sa recapitulam :
- In data de 11 mai 2011 are loc la Istanbul “Conventia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violentei împotriva femeilor şi a violentei domestice.” –

In Paragraful 4.3 al Conventiei ca un cal troian pentru introducerea ideologiei „gender” și a practicii acesteia în statele semnatare avem mentionat :


„Implementarea dispoziţiilor prezentei Convenţii de către Părţi, în special măsurile de protejare a drepturilor victimelor, vor fi asigurate fără discriminare din orice motiv, cum ar fi sexul, genul, rasa, culoarea, limba, religia, politic sau altă opinie, origine naţională sau socială, asocierea cu o minoritate naţională, proprietatea, naşterea, orientarea sexuală, identitatea de gen, vârsta, starea sănătăţii, dizabilitatea, starea civilă, statutul de emigrant sau de refugiat, sau alt statut.”
De asemenea, cap. 3 punctul c) dă și definiția genului, iar aceasta este exact cea luată din teoria genderistă:
“gen” va însemna rolurile, comportamentele, activităţile şi atributele construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei şi bărbaţi;”

- In iunie 2014 Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Rovana Plumb, a semnat la Strasbourg, Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, numită Convenţia de la Istanbul. https://coe.mae.ro/local-news/1472

- 16-20 februarie 2015 ierarhii ecumeniști au cerut la Chambesy să nu fie discriminate minoritățile sexuale: „Să se șteargă din Sfânta Scriptură capitolul despre Sodoma și Gomora”

„Există minorități sexuale, iar ele sunt ca și noi mădulare ale Bisericii. Participă și ei la viața Bisericii. Sunt păcătoși, dar și noi toți suntem păcătoși. Statul îi recunoaște ca membri respectabili ai societății, prin urmare și noi, la rândul nostru, nu trebuie să-i ignorăm. Păcatele sexuale sub nici o formă nu sunt cele mai grele, de aceea trebuie să înfruntăm comunitatea LGBT nu prin condamnare, ci cu dragoste și respect”.[...]

Însă spălarea creierului împreună cu intensa constrângere psihologică pe care a exersat-o timp de 7 ore (!) președintele Comisiei asupra participanților nu a rămas fără roade. Rezultatul a fost formularea unui amendament de compromis prin care „minoritățile de altă natură nu trebuie să constituie obiectul discriminării, iar acest lucru nu pretinde de la nimeni să împărtășească opiniile și principiile lor” titrează Apologeticum.

- La sfarsitul anului 2015 are loc o inițiativă cetățenească demarată de Coaliția pentru Familie. Inițiativa a strâns numărul de semnături necesare pentru a iniția un proiect de lege constituțională și a fost sprijinită activ de Biserica Ortodoxă și de Biserica Romano-Catolică. Inițiativa a vizat înlocuirea sintagmei „între soți” din art. 48, alin. (1) al Constituției cu una mai restrictivă, „între un bărbat și o femeie”. Potrivit expunerii de motive din proiectul de lege, acesta „își propune să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de «soți» (...) ar putea să-l aducă în conturarea noțiunii de «familie», a raportului dintre «familie» și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie”. Căsătoria este deja reglementată în articolul 277 din Codul civil, care interzice alte forme de conviețuire echivalente cu aceasta (căsătoriile și parteneriatele civile între persoane de același sex).

- In 17 martie 2016 Parlamentul Romaniei emite LEGEA Nr. 30/2016 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 http://anes.gov.ro/…/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-Conventia-de-la…

- in 18-26 iunie 2016, pseudo-sinodul din Creta
Vulturul din sigla de la pseudo-sinodul din Creta înlocuiește porumbelul smerit, simbol al Duhului Sfânt. Duhul războinic al acestui vultur este un simbol al forței, care va impune noua ordine mondiala prin puterea statelor.

Sfânta Scriptură (care ar trebui să fie prezentă într-o icoană ortodoxă) este înlocuită cu o biblie (care se află sub picioarele acestui vultur). Această carte are pe ea semnul plus, ce imită crucea, și nu este altceva decât biblia creată special pentru homosexuali (a se vedea imaginea atașată).

Combinația perversă dintre acea pasăre și acea carte se regăsește în vulturul bicefal (concubinajul sistem bisericesc-stat).

Acest vultur se află încadrat într-un ansamblu masonic, reprezentat prin cei doi stâlpi masonici - picioarele tronului. Sistemul bisericesc, statul și masoneria este triada subordonată părții oculte reprezentată pe sigla pseudo-sinodului de steaua în 6 colțuri de pe pernițe (sionismul și lumina care vine de la miazănoapte - illuminati - pentru că proiectează lumina pe partea stângă a stâlpilor, generând umbra pe partea dreaptă) și prin satanismul deghizat, care a întors pe dos toate valorile creștine (prin răsturnarea in mod simbolic a potirului).
Toate aceste detalii le regăsiți în cartea Trezvie și iubire, Ieromonah Macarie Banu (pag. 107-111)
https://floareadeapril.ro/…/Trezvie-si-iubire-Ierom-Macarie…

- In iunie 2018 Ministerul Educației propune introducerea Educației parentale în fișele de post ale profesorilor, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe săptămână alocate parentingului care să fie incluse în normă. În plus, autoritatea are în vedere ca fiecare părinte să participe la cursuri de educație parentală, în momentul în care copilul intră într-un nou ciclu de învățământ. Prevederile fac parte din proiectul de Strategie națională de educație parentală 2018-2025, pus în dezbatere publică până pe 10 iulie. https://media.hotnews.ro/…/document-2018-06-12-22504443-0-s…

- In data de 27 septembrie 2018 ministrul Educatiei Valentin Popa demisioneaza si este inlocuit cu noul ministru d-na Rovana Plumb, tocmai cea care a semnat în 2014, la Strasbourg, Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, numită Convenţia de la Istanbul.

- In data de 6-7 octombrie 2018 are loc Referendumul pentru familie.
http://www.roaep.ro/…/wp-…/uploads/2018/07/Legea159-2018.pdf Doar 3.731.704 români s-au prezentat la referendumul pentru redefinirea familiei, în procente reprezentând 20,41%, sub pragul de 30%. Astfel, referendumul este invalidat și Constituția nu va fi modificată.

- Din prima zi , in ciuda marilor controverse privind politizarea referendumului apar si primele declaratii din partea adevaratilor invingatori:” "Statul român are obligația de a legaliza DE URGENȚĂ parteneriatele civile, pentru a asigura un cadru legal demn pentru toți cetățenii, inclusiv persoanele LGBT." "Prin urmare, solicităm statului modificarea codului civil pentru a simplifica procesul de modificare a actelor de stare civilă, solicităm programe inclusive din partea Ministerului Educației"

De aceea sistemul bisericesc s-a făcut că susține referendumul (comunicatul Patriarhiei Române din 8 octombrie, a.c.: "Un succes nedeplin ne cheamă la mai multă speranţă şi lucrare"), statul s-a făcut că organizează cinstit acest referendum (președintele României Klaus Iohannis s-a prezentat la vot duminică seara), ca atare forțele oculte si-au făcut treaba.

Prin joncțiunea aceasta se prigonește adevărata Biserică, cea Ortodoxă - Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească!
Să nu confundăm Mireasa lui Hristos cu sistemul bisericesc!
Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!
Să ne adunăm cu toții în Sfânta Biserică, să realizăm adevărata unitate de credință în Duh și Adevăr, să ne pocăim sincer de toate păcatele noastre și să ne împărtășim continuu cu Sfintele Taine! Căci fără de Hristos nu puteți face nimic!


Ierom Macarie Banu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.