vineri, 26 decembrie 2014

SARUT MANA, PARINTE!
Despre ucenic în căutarea părintelui duhovnicesc și despre împreună-mergerea pe Cale.
Materialul video este o invitaţie la a medita asupra rolului părintelui duhovnicesc, văzut nu ca un guru, un lider interesant şi interesat, ori ca un intangibil şi imaculat reprezentant al „castei” eclesiale, ci simţit ca fiind cel de lângă tine, cunoscător al neputinţelor şi limitelor omeneşti, cineva care te însoţeşte, deşi poate nu are încă renumele unor părinţi deja consacraţi. E părintele meu, şi simt nevoia să-i mulţumesc: Sarut mâna, părinte!
Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în cadrul atelierului „Duhovnic și ucenic” susținut joi, 12 septembrie 2013, pentru tinerii preoți recent hirotoniți din Arhiepiscopia Iașilor, participanți la „Programul de inițiere și formare” de la Miclăușeni.
Coloană sonoră: Thomas Newman, „Any other name”, Stavros Lantsias, „Epistrofi”, George Varsamakis, „Way on clouds (Διαδρομή στα σύννεφα)”, Evanthia Reboutsika, „A shine over Bosphorus”.
Text: părintele Damaschin
Lectură: Ioan Cătălin Sava
Montaj: părintele Sofronie

06_04Legaturi:

joi, 25 decembrie 2014

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR - Cuvânt la Naşterea Domnului

Cuvânt la Naşterea Domnului (25 decembrie)
Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim, iubiţilor!
Dacă Ioan, încă în pântecele mamei sale fiind, când a venit Maria la Elisabeta, a săltat de bucurie, cu cât mai mult noi, astăzi, văzând nu pe Maria, ci pe Insuşi Mântuitorul nostru, trebuie să săltăm cu bucurie şi să prăznuim, să ne minunăm şi să ne uimim de Taina cea mare a întrupării lui Hristos, care covârşeşte toată priceperea omenească.
Socoteşte numai ce minune ar fi când dintr-o dată soarele s-ar pogorî din cer şi s-ar mişca pe pământ şi de aici şi-ar împrăştia razele sale. Deci, dacă aceasta s-ar întâmpla măcar numai cu o stea a pământului, ar trebui să pună în cea mai mare uimire pe toţi cei ce ar vedea. Gândeşte şi cumpăneşte apoi cât de minunat este a vedea pe Soarele dreptăţii cum răspândeşte razele Sale din Trupul Său şi luminează sufletele noastre. De mult doream eu să privesc aceasta zi şi într-o adunare aşa de mare.
Eu doream ca în această sărbătoare să văd biserica plină de fraţi, precum este, şi dorinţa mea s-a îndeplinit. Nu sunt nici zece ani de când această zi s-a făcut cunoscută, şi iată că ea străluceşte prin râvna noastră, ca şi când ni s-ar fi predat din veac şi de mulţi ani, aşa că poate să o numească cineva cu dreptate sărbătoare nouă şi veche. Nouă, pentru că ea de curând ni s-a făcut cunoscută; veche, pentru că ea îndată s-a făcut asemenea cu sărbătorile cele mai vechi şi, aşa zicând, a ajuns aceeaşi măsură a vechimii cu acestea.
Precum plantele cele nobile, când se pun în pământ, îndată şi repede cresc la înălţime, la fel această sărbătoare, care la apuseni era demult cunoscută, iar la noi, abia acum, de câţiva ani s-a adus, aşa de repede a crescut şi aşa de multe roade a adus, precum şi voi vedeţi, că biserica este plină de mulţimea credincioşilor.

duminică, 21 decembrie 2014

Sinodul BOR sustine ora de religie in scoli si demersurile "Colegiului medicilor din Romania" pentru gasirea unei solutii in ce priveste beneficiile medicale pentru cei care, din motive religioase, au refuzat cardul de sanatate

Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din decembrie 2014

ROB 9229Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de decizia discriminatorie şi umilitoare pentru ora deReligie a Curţii Constituţionale a României din 12 noiembrie 2014. În acest context, Sfântul Sinod a hotărât:


-   Informarea de către Centrele eparhiale a profesorilor de religie şi a părinţilor că până la adoptarea de către Parlamentul României a unei noi forme a Legii Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) statutul consacrat al orei de Religie rămâne nemodificat. Profesorii de religie şi părinţii trebuie să facă publice cazurile din şcoli în care se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de Religie.

-  Încheierea de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării cu scopul ajutorării elevilor din familii sărace sau cu risc de abandon şcolar şi pentru susţinerea şi îmbunătăţirea predării orei de Religie.

-    Aprobarea iniţiativei părinţilor de înfiinţare a Asociaţiei Părinţi pentru ora de Religie (APOR), cu filiale la nivel local.

-   Solicitarea de către Patriarhia Română a convocării unei întruniri extraordinare a Consiliului Consultativ al Cultelor din România pentru stabilirea unor măsuri şi acţiuni comune tuturor Cultelor în vederea susţinerii statutului actual al orei de Religie în învăţământul de Stat.

Sfântul Sinod a hotărât cooperarea cu Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea bolilor şi ajutorarea bolnavilor, precum şi susţinerea demersurilor Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative ca răspuns la solicitările acelor pacienţi care din motive de conştiinţă sau religioase refuză Cardul Naţional de Sănătate.

 BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHEI ROMÂNE

Hotărâri ale Sfântului Sinod pentru susţinerea orei de Religie în învăţământul public

 616
 
adaugat: 2014.12.17 17:29:35
Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de decizia discriminatorie şi umilitoare pentru ora deReligie a Curţii Constituţionale a României din 12 noiembrie 2014. În acest context, Sfântul Sinod a hotărât:

-   Informarea de către Centrele eparhiale a profesorilor de religie şi a părinţilor că până la adoptarea de către Parlamentul României a unei noi forme a Legii Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) statutul consacrat al orei de Religie rămâne nemodificat. Profesorii de religie şi părinţii trebuie să facă publice cazurile din şcoli în care se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de Religie.

-  Încheierea de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării cu scopul ajutorării elevilor din familii sărace sau cu risc de abandon şcolar şi pentru susţinerea şi îmbunătăţirea predării orei de Religie.

-    Aprobarea iniţiativei părinţilor de înfiinţare a Asociaţiei Părinţi pentru ora de Religie (APOR), cu filiale la nivel local.

-   Solicitarea de către Patriarhia Română a convocării unei întruniri extraordinare a Consiliului Consultativ al Cultelor din România pentru stabilirea unor măsuri şi acţiuni comune tuturor Cultelor în vederea susţinerii statutului actual al orei de Religie în învăţământul de Stat.

Sfântul Sinod a hotărât cooperarea cu Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea bolilor şi ajutorarea bolnavilor, precum şi susţinerea demersurilor Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative ca răspuns la solicitările acelor pacienţi care din motive de conştiinţă sau religioase refuză Cardul Naţional de Sănătate.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHEI ROMÂNE
- See more at: http://basilica.ro/hotarari-ale-sfantului-sinod-pentru-sustinerea-orei-de-religie-in-invatamantul-public-102838.html#sthash.8DPHjZJm.Lt7d9PAT.dpuf

Hotărâri ale Sfântului Sinod pentru susţinerea orei de Religie în învăţământul public

 616
 
adaugat: 2014.12.17 17:29:35
Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de decizia discriminatorie şi umilitoare pentru ora deReligie a Curţii Constituţionale a României din 12 noiembrie 2014. În acest context, Sfântul Sinod a hotărât:

-   Informarea de către Centrele eparhiale a profesorilor de religie şi a părinţilor că până la adoptarea de către Parlamentul României a unei noi forme a Legii Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) statutul consacrat al orei de Religie rămâne nemodificat. Profesorii de religie şi părinţii trebuie să facă publice cazurile din şcoli în care se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de Religie.

-  Încheierea de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării cu scopul ajutorării elevilor din familii sărace sau cu risc de abandon şcolar şi pentru susţinerea şi îmbunătăţirea predării orei de Religie.

-    Aprobarea iniţiativei părinţilor de înfiinţare a Asociaţiei Părinţi pentru ora de Religie (APOR), cu filiale la nivel local.

-   Solicitarea de către Patriarhia Română a convocării unei întruniri extraordinare a Consiliului Consultativ al Cultelor din România pentru stabilirea unor măsuri şi acţiuni comune tuturor Cultelor în vederea susţinerii statutului actual al orei de Religie în învăţământul de Stat.

Sfântul Sinod a hotărât cooperarea cu Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea bolilor şi ajutorarea bolnavilor, precum şi susţinerea demersurilor Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative ca răspuns la solicitările acelor pacienţi care din motive de conştiinţă sau religioase refuză Cardul Naţional de Sănătate.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHEI ROMÂNE
- See more at: http://basilica.ro/hotarari-ale-sfantului-sinod-pentru-sustinerea-orei-de-religie-in-invatamantul-public-102838.html#sthash.8DPHjZJm.Lt7d9PAT.dpuf

Hotărâri ale Sfântului Sinod pentru susţinerea orei de Religie în învăţământul public

 616
 
adaugat: 2014.12.17 17:29:35
Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de decizia discriminatorie şi umilitoare pentru ora deReligie a Curţii Constituţionale a României din 12 noiembrie 2014. În acest context, Sfântul Sinod a hotărât:

-   Informarea de către Centrele eparhiale a profesorilor de religie şi a părinţilor că până la adoptarea de către Parlamentul României a unei noi forme a Legii Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) statutul consacrat al orei de Religie rămâne nemodificat. Profesorii de religie şi părinţii trebuie să facă publice cazurile din şcoli în care se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de Religie.

-  Încheierea de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării cu scopul ajutorării elevilor din familii sărace sau cu risc de abandon şcolar şi pentru susţinerea şi îmbunătăţirea predării orei de Religie.

-    Aprobarea iniţiativei părinţilor de înfiinţare a Asociaţiei Părinţi pentru ora de Religie (APOR), cu filiale la nivel local.

-   Solicitarea de către Patriarhia Română a convocării unei întruniri extraordinare a Consiliului Consultativ al Cultelor din România pentru stabilirea unor măsuri şi acţiuni comune tuturor Cultelor în vederea susţinerii statutului actual al orei de Religie în învăţământul de Stat.

Sfântul Sinod a hotărât cooperarea cu Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea bolilor şi ajutorarea bolnavilor, precum şi susţinerea demersurilor Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative ca răspuns la solicitările acelor pacienţi care din motive de conştiinţă sau religioase refuză Cardul Naţional de Sănătate.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHEI ROMÂNE
- See more at: http://basilica.ro/hotarari-ale-sfantului-sinod-pentru-sustinerea-orei-de-religie-in-invatamantul-public-102838.html#sthash.8DPHjZJm.Lt7d9PAT.dpuf

Hotărâri ale Sfântului Sinod pentru susţinerea orei de Religie în învăţământul public

 616
 
adaugat: 2014.12.17 17:29:35
Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de decizia discriminatorie şi umilitoare pentru ora deReligie a Curţii Constituţionale a României din 12 noiembrie 2014. În acest context, Sfântul Sinod a hotărât:

-   Informarea de către Centrele eparhiale a profesorilor de religie şi a părinţilor că până la adoptarea de către Parlamentul României a unei noi forme a Legii Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) statutul consacrat al orei de Religie rămâne nemodificat. Profesorii de religie şi părinţii trebuie să facă publice cazurile din şcoli în care se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de Religie.

-  Încheierea de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării cu scopul ajutorării elevilor din familii sărace sau cu risc de abandon şcolar şi pentru susţinerea şi îmbunătăţirea predării orei de Religie.

-    Aprobarea iniţiativei părinţilor de înfiinţare a Asociaţiei Părinţi pentru ora de Religie (APOR), cu filiale la nivel local.

-   Solicitarea de către Patriarhia Română a convocării unei întruniri extraordinare a Consiliului Consultativ al Cultelor din România pentru stabilirea unor măsuri şi acţiuni comune tuturor Cultelor în vederea susţinerii statutului actual al orei de Religie în învăţământul de Stat.

Sfântul Sinod a hotărât cooperarea cu Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea bolilor şi ajutorarea bolnavilor, precum şi susţinerea demersurilor Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative ca răspuns la solicitările acelor pacienţi care din motive de conştiinţă sau religioase refuză Cardul Naţional de Sănătate.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHEI ROMÂNE
- See more at: http://basilica.ro/hotarari-ale-sfantului-sinod-pentru-sustinerea-orei-de-religie-in-invatamantul-public-102838.html#sthash.8DPHjZJm.Lt7d9PAT.dpuf

sâmbătă, 20 decembrie 2014

Femeia care a invins iadul. Povestea cutremuratoare a sotiei politistului Liviu Cheuchisan, mort in Revolutie in urma agresiunii unor maghiari

„Adevărul“ vă prezintă povestea cutremurătoare a Dorinei Cheuchişan, care, pe 22 decembrie 1989, a asistat la linşarea propriului soţ de către populaţia maghiară din comuna harghiteană Dealu. Ucigaşii plutonierului-major Liviu Cheuchişan au beneficiat de clemenţa lui Ion Iliescu.
Şase ofiţeri şi subofiţeri de Miliţie şi de Securitate au fost ucişi în timpul Revoluţiei din 1989 în judeţele Harghita şi Covasna. Aceştia au fost linşaţi de populaţia de etnie maghiară din regiune, care, după fuga lui Ceauşescu din Comitetul Central (22 decembrie, ora 12.09), a luat cu asalt clădirile în care îşi aveau sediul autorităţile represive ale regimului comunist.

La 22 decembrie 1989, în comuna harghiteană Dealu, mulţimea furioasă  a descins în sediul Miliţiei, a incendiat clădirea şi l-a omorât în bătaie pe plutonierul-major Liviu Cheuchişan (33 de ani), şeful de post, în faţa soţiei şi a celor doi copii. Acestea sunt faptele, spuse pe scurt, în numai câteva secunde, însă atunci au fost ore. Orele dintr-o după-amiază caldă de iarnă în care un bărbat a fost lovit continuu şi a murit în chinuri groaznice apărându-şi familia. Orele în care un sat întreg  a asistat ca la un spectacol. Orele în care o femeie a văzut tot ce era de văzut despre viaţă şi moarte. 


„Măi, Istvan, măi, Deneş..."


Dorina Cheuchişan, femeia din rândurile de mai sus, trăieşte astăzi

Sub pretextul apararii de "infractori" s-a dat o lege prin care sa fie controlate chiar si calculatoarele personale

GRAV: SRI va avea acces la orice calculator. Legea securităţii cibernetice a fost votată de Senat

GRAV: SRI va avea acces la orice calculator. Legea securităţii cibernetice a fost votată de SenatCalculatoarele românilor pot fi supravegheate fără mandat după ce controversata lege a securităţii cibernetice a fost adoptată vineri dimineata de Senat. Controversatul actul normativ prevede autorizarea percheziţiilor informatice chiar şi fără acordul unui judecător.  Este vorba de toate informaţiile, programele şi datele care se găsesc pe dispozitivile electronice de acasă.


Senatul a adoptat vineri proiectul de lege privind securitatea cibernetică a României, care prevede constituirea Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică (SNSC). Legea este considerată ca fiind foarte periculoasă pentru că permite acces INOPINAT în orice calculator, inclusiv în cele ale persoanelor private, chiar şi fără decizie a unui judecător. Teoretic, legea ar trebui să combată atacurile cibernetice asupra instituţiilor statului, precum atacurile hackerilor, cele prin malware, sau viruşi informatici care ar putea periclita siguranţa informatică.

Actul normativ a fost promovat de guvernul Ponta 3 şi a fost înregistrat în luna mai la Camera Deputaţilor, unde a trecut neobservată şi a trecut prin adoptare tacită.

La Senat, proiectul a fost votat de toţi cei 92 de deputaţi prezenţi, de la toate partidele. Urmează ca preşedintele Klaus Iohannis să decidă dacă va retrimite sau nu legea la reexaminare.

 Luciana Pop

miercuri, 17 decembrie 2014

Sfântul Sinod a ales ierarhii titulari în scaunele vacante de Mitropolit al Banatului şi Arhiepiscop al Romanului şi BacăuluiÎn zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, se desfăşoară şedinţa de lucru  a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În prima zi, după deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat şedinţa Sfântului Sinod pentru alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului.
În zilele de 6 şi 7 noiembrie 2014, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Banatului în consultare cu Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei au desemnat prin vot secret drept candidaţi pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop onorific Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului şi Preasfinţitul Părinte Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei.
După primul tur de scrutin nicunul dintre cei trei candidaţi desemnaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi (jumătate plus unu din numărul total de voturi valid exprimate) pentru a fi ales.
În continuare, a fost organizat un al doilea tur de scrutin între  Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop onorific Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, şi Preasfinţitul Părinte Dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului.
Sfântul Sinod a ales prin vot secret pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop onorific Ioan Selejan în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului cu 26 de voturi din 45 de voturi valid exprimate.
Întronizarea noului Mitropolit al Banatului va avea loc duminică, 28 decembrie 2014, în Catedrala mitropolitană din Timişoara.
În continuare, sub președinția Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a avut loc şedinţa Sfântului Sinod pentru alegerea noului Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului.
În ziua de 13 decembrie 2014, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în consultare cu Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului au desemnat prin vot secret drept candidaţi la scaunul vacant de Arhiepiscop al Eparhiei Romanului şi Bacăului pe Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi pe Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.
Sfântul Sinod a ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului cu 35 de voturi din 45 voturi valid exprimate.
Întronizarea noului Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului va avea loc duminică, 4 ianuarie 2015, în Catedrala arhiepiscopală din Roman.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

marți, 16 decembrie 2014

ACUZAŢII grave la adresa Patriarhiei: se fac PRESIUNI pentru alegerea unui Mitropolit al Banatului care să PREGĂTEASCĂ AUTONOMIA regiunii de vest a ţării? Scrisoare deschisă

ACUZAŢII grave la adresa Patriarhiei: se fac PRESIUNI pentru alegerea unui Mitropolit al Banatului care să PREGĂTEASCĂ AUTONOMIA regiunii de vest a ţării? Scrisoare deschisă


Am primit pe adresa redacţiei o scrisoare deschisă adresată Sfântului Sinod şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi având în vedere gravitatea subiectelor abordate, o redăm în întregime, fără alte comentarii. Scrisoarea este trimisă de către un grup care se intitulează „Credincioşi şi preoţi din Mitropolia Banatului”.


Biserica şi alegerile!

Biserica.

Biserica, spun cărţile sfinte, este trupul lui Hristos alcătuit din toţi cei botezaţi. Aşadar, mirenii şi clerul, dacă este să facem o deosebire în acest trup, alcătuiesc Biserica. Cu toţii se roagă şi se luptă ca să biruiască păcatul şi moartea prin unirea cu Hristos. Toţi au datoria să fie preocupaţi de soarta Bisericii şi să vegheze la bunul mers al acesteia în istorie. Aşa au stat lucrurile dintotdeauna, însă astăzi în tot mai multe cazuri lucrurile se desfăşoară după o cu totul altă logică. Sunt ierarhi care se comportă precum feudalii Evului Mediu. Pe preoţi sau, în cazul nostru, chiar pe alţi ierarhi îi tratează ca pe nişte vasali, iar pe mireni îi consideră o cantitate neglijabilă, folosindu-se de ei pentru a-şi atinge scopurile.
Din păcate, prin această putere discreţionară se manifestă adesea duşmanii Bisericii cărora mult mai la îndemână le este să şantajeze şi să controleze un singur om decât câteva sute de mii de creştini. Astfel că aceştia ori că îşi aleg reprezentantul pe care îl propulsează în ierarhie prin tot felul de mijloace – bani, ameninţări, trafic de influenţă – fie se luptă să compromită pe ierarhul cu pricina, dacă acesta nu este cumva compromis dinainte prin patimile pe care le are. Astfel, cu ajutorul dosarului întocmit minuţios îl şantajează pe respectivul ierarh, obligându-l ca să întreprindă chiar acele lucruri prin care, în timp, Biserica este denigrată, credinţa oamenilor este slăbită sau credinţa este marginalizată la nivel social – vezi chestiunea orei de religie.
Facem aceste precizări cu ocazia alegerii Mitropolitului Banatului, în contextul în care cu durere am constatat că o manipulare uriaşă este pusă la cale pentru ca nu Duhul Sfânt să aleagă în Biserică pe un vrednic păstor al acestei Mitropolii, ci interese meschine, dacă nu societăţi sau servicii secrete. Nici voinţa poporului şi nici cea a ierarhilor nu mai contează. Unora li se pune pumnul în gură, iar ceilalţi sunt ameninţaţi cu răzbunarea dacă nu se supun.

joi, 11 decembrie 2014

CU UN PAS MAI APROAPE DE MARELE RAZBOI? Ron Paul, fost candidat la presedintia SUA, desfiinteaza o rezolutie adoptata de Camera Reprezentantilor: CONGRESUL AMERICAN “DECLARA RAZBOI” RUSIEI

obama_putin1
          Ron Paul Institute: Congresul SUA „declară război” Rusiei
Astăzi [4 dec. -n.n.], Camera Reprezentanţilor [a Congresului SUA] a aprobat ceea ce consider a fi unul dintre cele mai nocive acte legislative adoptate vreodată. H. Res. 758 este o rezoluție care „condamnă ferm acțiunile Federației Ruse, desfășurate sub președintele Vladimir Putin, care a condus o politică de agresiune împotriva țărilor vecine pentru a obține dominația politică și economică.”
De fapt, proiectul de lege conține 16 pagini de propagandă în favoarea războiului care ar fi trebuit să-i facă și pe neoconservatori să roșească, dacă ar fi capabili de asta.
Acestea sunt genul de rezoluții pe care le-am urmărit mereu cu atenție în Congres, întrucât ceea ce par a fi niște precizări „inofensive” duc adesea la sancțiuni și război. Îmi amintesc că în 1998 m-am opus categoric Legii pentru Eliberarea Irakului pentru că, așa cum spuneam la momentul respectiv, știam că va conduce la declanșarea războiului. Nu am contestat Legea fiindcă as fi fost un admirator al lui Saddam Hussein – așa cum astăzi nu sunt un admirator al lui Putin sau al altui lider politic străin -, ci pentru că știam atunci că un nou război împotriva Irakului nu va rezolva problemele, ci va înrăutăți situația. Știm cu toții ce a urmat.
De aceea, cu greu pot sa cred că vor scăpa ușor și de data aceasta, când mizele sunt și mai mari: provocarea unui război cu Rusia, care ar putea avea consecințe total distructive!

miercuri, 10 decembrie 2014

Banatenii il vor pe IPS Ioan Selejan in scaunul de mitropolit la Timisoara


IPS Ioan Selejan - un ierarh smerit caruia nu ii este rusine ca e român


 Se stia de mult de intentiile PS Sofronie de la Bihor si a PS Lucian de la Caransebes de a tanji dupa functia de mitropolit la Banat. Dintre acestia doi, banatenii l-ar fi ales pe Lucian Mic pentru ca e “raul cel mai mic”, dar pentru ca PF Daniel si IPS Laurentiu Strezea il sustin cu inversunare pe Sofronie Drincec, banatenii au vazut tot mai mici sansele de a opri venirea lui Sofronie la Banat. Sansa de a scapa de Sofronie a ramas un ierarh cu personalitate si simpatie in popor. Cine sa fie? 

Dupa aproape trei ore de dispute, in care consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Timisoarei se lupta pentru introducerea celui de al treilea candidat, patriarhul a acceptat (mai mult fortat de banateni) si a treia candidatura, cea a IPS Ioan de Harghita si Covasna. La insistentele membrilor din adunarea eparhiala, PF Daniel Ciubotea a pus mana pe telefon si l-a sunat pe IPS Ioan: “Vrei sa candidezi la Banat?”, dupa care raspunsul a fost promt: “Daca ei ma vor, voi accepta candidatura”. 

Odata cu aparitia lui Ioan de Covasna, in scena candidatilor, sansele lui Sofronie Drincec s-au diminuat mult. Singura sansa a ierarhului Sofronie e cea a unei influiente foarte puternice din partea celor doua inalte fete bisericesti (Daniel si Streza), dar si pe linie politica. PS Sofronie mizeaza mult pe sprijinul lui Victor Ponta, actualul primministru al Romaniei. Bnatenii sunt hotarati: “Daca ni-l impune pe Sofronie baricadam catedrala si nu lasam sa fie instalat. Vom boicota orice ierarh care va veni sa il instaleze”. In acest sens banatenii, preoti si credinciosi, au trimis petitii si memorii patriarhului Daniel, prin care cerea sa nu le fie impus Sofronie Drincec: “Lasati-l la Oradea” in timp ce bihorenii sustin din rasputeri plecarea lui Sofronie la Banat: “Sa se duca cat mai repede”.

PS Sofronie Drincec - omul patriarhului
Alegerile vor avea loc in 16 decembrie cand sinodul BOR se va intruni pentru a allege unul din cei trei candidati. Se pune si ipoteza aparitiei unui al patrulea candidat in ziua de 16 decembrie – asta ramane de vazut. 

Sofronie Drincec a stiut sa se bage foarte adanc sub pielea patriarhului. Pana in prezent nu are nici o datorie in ce priveste rata pentru catedrala de la Bucuresti, chiar salariul sau si l-a donat de un an maretei catedrale. I-a facut patriarhului cadouri scumpe cum ar fi: un chivot cu biserica mantuirii neamului de la Bucuresti, un engolpion din aur masiv cumparat din Grecia si alte lucruri pe care un cleric de rand nu si le-ar permite. Toate acestea pe banii episcopiei de Oradea, pe banii bihorenilor – doar nu din banii de la mama!

In cazul in care episcopului Sofronie nu i se va implinii visul, se va consola cu ridicarea Episcopiei Oradiei la rang de arhiepiscopie, ca semn de rasplata pentru "atentiile" oferite pana acum. Cel putin asa i s-a promis de catre patriarh.

Sperantele banatenilor sunt ca Sinodul nu va ceda presiunilor, iar IPS Ioan nu-si va retrage candidatura, chiar daca i s-ar cere sub pretextul “ascultarii”. Catolicii il vor pe Sofronie la Banat, dar se multumesc si cu Ioan Selejan, sperand ca acesta va continua linia pe care a avut-o mitropolitul Nicolae Corneanu in ce priveste ecumenismul (vezi si: http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2014/12/cazul-corneanu-banatul-lui-ecumenism.html)

Banatenii se tem ca nu cumva si de aceasta data candidatura lui Ioan Selejan sa fie fictiva, asa cum a fost si cu alte ocazii – cand trebuia spalata imaginea celor care trageau sfori in conducerea BOR. Daca vor fi ascultate rugaciunile banatenilor ramane de vazut. Cert e ca oricand pot aparea surprize, chiar rasturnari de situatii.

Marius Pop