luni, 10 octombrie 2016

Mărturie de credinţă ortodoxă a părintelui Sava Lavriotul la Oradea. O demascare curajoasă a sinodului din Creta şi a oficializării ecumenismului globalizant.Conferinţa de la Oradea:
Părinţii athoniţi au impresionat publicul orădean prin sinceritate, curaj şi smerenie. 


Monahii athoniţi au fost duminică (9 oct. 2016) seara la Oradea întâlnindu-se cu credincioşi ortodocşi din oraş. Într-o atmosferă autentic ortodoxă, monahii au mărturisit în duhul dragostei şi al smereniei învăţătura Bisericii aşa cum o făceau Sfinţii Părinţi în vremurile de restrişte. Participanţii i-au oprit pe monahi la ieşire pentru a mai pune întrebări legate de subiectul conferinţei, parcă nedorind să se despartă de ei. Bihorenii i-au asemănat pe monahii athoniţi cu Sfântul Visarion Sarai care a mărturisit prin satele din Ardeal îndemnându-i pe oameni la păstrarea dreptei credinţe în perioada uniatismului impus de Habsburgi.


     Părintele Sava de la Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte (însoţit de monahi de la schitul Prodromu) a conferenţiat orădenilor despre sinoadele din istoria Bisericii Ortodoxe şi mântuirea pe care Dumnezeu a lăsat-o celor care au botezul autentic. S-a discutat şi despre sinodul care recent a avut loc în Creta, sinod contestat de către o parte însemnată a pleromei Bisericii Ortodoxe, dar şi de câteva patriarhii autocefale. Despre acest sinod IPS Hierotheos Vlachos a făcut referiri teologice care urmează să fie traduse şi în limba română. Prin aceste studii, mitropolitul grec arată devierile de la dreapta credinţă şi caracterul apostat al lucrărilor respectivului sinod.

     În acest context, părintele Sava Lavriotul amintea că „În istoria Bisericii noastre au existat mai multe sinoade la care, deşi au participat episcopi ortodocşi, conţinutul lor nu a fost ortodox. După studierea documentelor de la acest sinod s-a constatat că acesta nu a fost unul ortodox ci unul tâlhăresc”. Monahul athonit exemplifică câteva motive pentru care numeşte acest sinod tâlhăresc: acceptarea ereticilor (catolici şi protestanţi) ca biserici, neadoptarea tradiţiei patristice, procedurile organizării şi adoptării documentelor finale ale sinodului şi altele. S-a mai amintit că „Este singurul sinod care nu a condamnat vreo erezie, ci chiar dimpotrivă le acceptă prin câteva articole dintre care şi articolul 6”, referindu-se la documentul cel mai controversat intitulat „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine”.

     Invitaţii conferinţei au vorbit şi despre unirea bisericilor pe care o pregăteşte sinodul din Creta: „Unirea Bisericii nu este o unire în duhul ortodox. Şi noi vrem o unire şi ne rugăm pentru asta, dar să fie în duhul Sfinţilor Părinţi şi cei care s-au rupt să revină în Biserica de unde au plecat”. În acest sens s-a menţionat că prin sinodul din Creta s-a întărit aderarea Bisericii Ortodoxe la platforma protestantă numită „Consiliul Mondial al Bisericilor” (CMB). Ideile protagoniştilor acestui sinod, cei doi ierarhi ecumenişti, IPS Ziziulas al Pergamului şi ale patriarhului Bartolomeu de la Constantinopol, au fost regăsite în mare parte în deciziile finale: ecumenismul la nivelul familiei, teoria ramificaţiilor, teoria baptismală, oferirea posibilităţii schimbării posturilor conform unor decizii locale şi alte argumente teologice referitor la subiect.
      Despre intenţiile şi motivaţiile patriarhului Bartolomeu de a schimba canoanele Bisericii Ortodoxe, detalii în limba romana se pot găsi aici: 

     În prezentarea sa, monahul Sava Lavriotul a amintit că una dintre noutăţile aduse de acest sinod în istoria Bisericii este impunerea silită a deciziilor luate de către participanţii în Creta prin articolul 22, mult contestat de către o parte a pleromei Bisericii. Prin acest articol, cei care se împotrivesc deciziilor ecumeniste sunt consideraţi schismatici, chiar dacă rămân membri ai Bisericii Ortodoxe nedorind să părăsească Biserica.

     În contradicţie cu tema principală a sinodului din Creta, invitaţii susţin că într-un sinod de asemenea anvergură trebuiau discutate probleme importante ale Bisericii în contextul zilelor noastre cum ar fi: New Age, ezoterism, masonerie, secularism şi altele care sapă la temelia învăţăturii ortodoxe: „Aceste subiecte – spun monahii athoniţi – au fost evitate cu desăvârşire de către ierarhii care au mers în Creta. Chiar dimpotrivă au deschis uşile Bisericii spre concepţiile religioase globaliste”.

     În încheierea cuvântării, monahul Lavriot a făcut o comparaţie între sinoadele din vechime şi acest sinod, citind şi din Enciclica celor patru patriarhi din 1848, care aveau o poziţie fermă în apărarea ortodoxiei, total diferită cu patriarhii actuali care au semnat în Creta. Astfel părintele Sava spunea: „Unde se schimbă învăţătura se schimbă şi credinţa, iar erezia este blasfemie la adresa Duhului Sfânt. Credinţa nu avem voie să o schimbăm. Trebuie să o lăsăm urmaşilor noştri fără să schimbăm nimic”.

     Între întrebările din sală (scris şi verbal) s-a evidenţiat interes faţă de subiectul autorităţii duhovniceşti cum ar fi al PS Longhin Jar, episcop de Bănceni, de naţionalitate română, dar şi legat de validarea botezului la eretici, autoritatea ierarhilor şi lucrarea harului la aceştia în condiţiile căderii lor în apostazie, mântuirea în Biserica Ortodoxă şi altele. În continuare vom puncta câteva dintre răspunsurile invitaţilor (detalii se vor putea găsi direct din înregistrările video):

-       PS Longhin este om duhovnicesc şi mărturisitor. Din punct de vedere canonic a luat o decizie corectă.
-        Botezul eretic nu trebuie recunoscut chiar dacă e în numele Sfintei Treimi pentru că este eretic: „Sfântul Nicodim Aghioritul spune că botezul latinilor nu este valid. Nu are har. Dacă un papistaş vrea să vină la ortodoxie trebuie să se boteze. Ei nu au Botez, au stropire”. La una dintre întrebări părintele Sava face o diferenţiere între botezul din necesitate, în caz de prigoană sau conjuncturi dificile în care botezul nu poate fi administrat canonic, şi vremurile de pace în Biserică când nu sunt motive canonice să se generalizeze excepţiile, din comoditate sau influenţe străine de învăţătura Bisericii Ortodoxe.
-          Ierarhii care au participat la sinod au har, din moment ce încă nu au fost caterisiţi
-         Au existat mulţi episcopi eretici. Imaginaţi-vă ce s-ar fi întâmplat dacă lumea i-ar fi urmat. Unde un episcop mărturiseşte Adevărul acolo este Biserica”.
-         Să nu avem răutate, să nu fim fanatici, să mărturisim din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru oamenii care caută Adevărul
-         Despre tăcerea preoţilor în biserici spune că aceasta rămâne la conştiinţa fiecăruia: „Sinodul ne obligă să recunoaştem ecumenismul oficial. Preoţii ar trebui să nu recunoască acest sinod, să-l respingă
-          Cerem un alt sinod care să condamne acest sinod eretic”.
-     Referitor la nepomenirea ierarhilor care au mărturisit ecumenismul, prin viu grai, fapte şi semnătură, parintele Sava spune că aceasta este o măsură de apărare a credinţei şi delimitare de erezie: „Să o facem în scop mărturisitor. Preoţii care pomenesc ierarhii eretici admit ca erezia ierarhului respectiv să se răsfrângă şi asupra credincioşilor pe care îi păstoreşte, iar aceştia, în timp vor adopta şi ei aceste erezii”. Monahii atoniţi au amintit şi de canoanele bisericeşti explicând în ce condiţii se poate opri pomenirea superiorilor ierarhici. În acest sens a amintit de canonul 15 de la sinodul I-II (anul 861) al Sfântului Fotie cel Mare, patriarh al Constantinopolului.
-       Dumnezeu vrea mântuirea tuturor. Dumnezeu dă posibilitatea tuturor să se mântuiască. În Sfânta Evanghelie spune că cine nu se botează nu se poate mântui. Hristos a dat posibilitatea tuturor să se boteze ortodox. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, nu a noastră
-     Principiul de primat papal în Biserica Ortodoxă a fost introdus de episcopul Ziziulas al Pergamului, o teologie papistă, nepatristică. În mare parte ideile lui au fost regăsite în documentele finale semnate de unii ierarhi care au participat în Creta”. Acest principiu al primatului patriarhilor se regăseşte şi în unele articole a documentului „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine” fiind unul dintre motivele pentru care papa Francisc a felicitat lucrările sinodului din Creta. (Menţionăm că la lucrările acestui sinod au participat, ca observatori, reprezentanţi ai Vaticanului şi a unor secte protestante –n.n.)
-          Acest sinod este legat de conceptul de globalizare, de o nouă ordine mondială, de antihrist”.
-         „Nu locul, ci fapta ne mântuieşte”.
-         „Sinodul a fost pus la cale de către CIA (serviciile secrete americane)”.
-       A vorbit şi despre prigoana celor care se împotrivesc sinodului din Creta: „Cei care se împotrivesc sunt pe calea cea bună. Cei care acceptă nu au dovezi teologice. De aceea, în loc să dea răspuns concret, aruncă cu noroi în noi spunând că suntem fanatici, extermişti, schismatici. PS Longhin e denigrat deşi are o viaţă sfântă”.
-         Schisma o crează cei care au schimbat dogmele”
-         „Mărturisirea credinţei este obligatorie. Pentru asta nu e nevoie de binecuvântare”.
-       „Suntem într-o epocă în care doar ortodocşii sunt prigoniţi. Toţi ceilalţi au drepturi, dar noi nu”.
-         „Până la o condamnare oficială, putem merge la slujbe unde sunt pomeniţi ierarhi eretici”.
-    Hristos este dragoste şi Adevăr. Să iubim întreaga lume, dar în Duhul Adevărului, nu să schimbăm adevărul pentru o dragoste privită cu ochi lumeşti. Chiar de ne vor numi fanatici, extremişti sau schismatici. Noi trebuie să spunem Adevărul din dragoste pentru Hristos!”.

     Reprezentanţii ASTRADROM aflaţi la locul evenimentului au anunţat că există o scrisoare adresată Sinodului BOR şi episcopului locului prin care se cere o revizuire a deciziilor delegaţiei române prezente în Creta. Scrisoarea este susţinută de credincioşi ortodocşi din Eparhia Oradiei prin semnătură. Tabelele de semnături vor fi înaintate public conducerii Episcopiei Oradiei. Până în prezent s-a depăşit numărul de 1.000 de semnatari.

     Săptămâna care urmează, părinţii athoniţi vor merge la Piatra Neamţ (marţi), Iaşi (miercuri), Roman (joi), Braşov (vineri) şi Bucureşti (sâmbătă). Duminică se vor întoarce în Grecia, mergând la mănăstirile lor din Sfântul Munte Athos. Părinţii români au adus cu ei binecuvântarea lui gheronda Gavriil (urmaş al părintelui Paisie Aghioritul), al părintelui Iulian de la Prodromu şi a altor părinţi athoniţi, mari duhovnici ai Athosului, care au decis să mărturisească Adevărul lui Hristos, acum în vremurile când ni se impune „tăcere”. Referitor la aceasta doresc să fac remarca unei doctoriţe aflate în sală, care la sfârşitul conferinţei mi-a spus: „Dacă nu-l mai avem pe părintele Iustin Parvu, Dumnezeu ne trimite alţi părinţi din afară”.

prof. Cristian Marc

Din partea organizatorilor de la Oradea:
Datorită faptului că sala a fost plină, unii dintre cei care au dorit să participe la conferinţă nu au reuşit să intre. Numărul participanţilor fiind peste aşteptările noastre şi posibilităţile financiare pentru închirierea unei săli mai mari au fost motivele pentru care am ales această sală. Ne cerem scuze, şi promitem că, în curând vom pune pe internet înregistrarea integrală a conferinţei. Părinţii athoniţi au promis că vor mai veni la Oradea. Pe viitor vom încerca să găsim posibilităţi de a obţine o sală mai încăpătoare. Mulţumim pentru înţelegere.


24 de comentarii:

 1. Am fost acolo. A fost o atmosfera inaltatoare

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mariana Moculescu30 martie 2017 la 08:09

   La început au mers bine in mărturia lor, dar mai apoi in conferinta de la Rădeni au căzut în schismă spunând că in BOR nu e validă Împărtășania.

   Ștergere
 2. Ce face parintele Amfilohie? In timpuri de pace era in prima linie impotriva ecumenismului si a masoneriei, iar acum tace. De ce?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine ai remarcat ca tace, dar daca locuiesti aproape, mergi sa intrebi, sa vezi raspuns...

   Ștergere
  2. Nu spune nimic. Am fost cu cativa prieteni si l-am intrebat in mod special, dar a schimbat subiectul. Ne-am dat seama ca e pe linia staretului Hariton si a monahului Filoteu. Acum ei pretind ca sunt "echilibrati" sa nu uitam ca mh. Filoteu era un sustinator al parintelui Iustin, iar acum are o atitudine total contrara sub masca "echilibrului". Si pr. Amfilohie, asemenea mh. Filoteu, cand traia pr Iustin erau mai curajosi, iar acum TAC cu "demnitate". Unde le/a pierit curajul?

   Ștergere
 3. Cand postati inregistrarea?

  RăspundețiȘtergere
 4. sminteala. inselati, care inseala oamenii. pretind ca sunt parinti athoniti, dar nu i-a trimis nimeni din athos la propovaduit.
  http://basilica.ro/precizare-privind-conferintele-realizate-de-asa-zisii-monahi-marturisitori-aghioriti/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. I-a trimis constiinta.
   Tocmai am fost la conferinta de la Iasi. Sala rezervata la Grand Hotel Traian a fost contramandata abuziv de catre hotel (pe motiv ca cei care vor sa se intalneasca in acea sala sunt schismatici si fac galagie). Ne-am intalnit in sala cinematografului Republica, o cladire veche in care a fost frig si a picurat apa din tavan pe tot parcursul conferintei. Daca s-ar fi taiat lumina puteam spune ca suntem in catacombe. Cu toate acestea participantii (marea lor majoritate) au stat pana la sfarsit si au pus intrebari. Am avut ocazia sa discut personal (dupa ce s-a sfarsit conferinta) cu parintele Nicodim de la Prodromu. Mi-a spus ca au binecuvantarea lui gheronda Gavriil (ucenicul parintelui Paisie Aghioritul) sa tina aceste conferinte. Asta a spus si public, in conferinta, gheronda Sava. Parintii de la Prodromu au spus ca staretul lor, parintele Iulian, e categoric impotriva sinodului din Creta - iunie 2016. In momentul in care un sinod va anatemiza hotararile sinodului la care s-au semnat erezii, cei de la Prodromu vor intrerupe pomenirea ierarhului. Canonic ar putea intrerupe si acum, dar se fac presiuni foarte mari asupra lor. Sunt amenintati ca vor fi alungati din Sfantul Munte. Sa le dea Dumnezeu putere sa marturiseasca pana la sfarsit si sa intrerupa si pomenirea ierarhului daca vreun sinod indrazneste sa legifereze ereziile semnate in Creta.

   Ștergere
  2. Contramandată abuziv de către hotel? De ce? Au dreptul să își selecteze clienții și probabil nu ah vrut să promoveze așa ceva. Și voi ca niște buni creștini ați spus că îi dați în judecată. Bravos!

   Ștergere
  3. Au dreptul să își selecteze clienții, dar au și obligația de a-și respecta înțelegerea, domnule Sârbu. E tristă împărțirea aceasta între bunii creștini și ceilalți creștini, pe care o faceți. Se pare că Sinodul acesta a reușit să ne dezbine, mai mult decât să ne unească.

   Ștergere
  4. Nu am făcut eu această împărţire... Eu sincer, sunt neutru faţă de hotel, nici n-am fost în viaţa mea acolo, şi până să ajung, nici nu am ştiut exact unde se află. Dar, dacă eu aş fi patronul, nu aş promova un lucru în detrimentul imaginii hotelului. Nu ştiu cum să explic ca să nu înjosesc pe cineva, dar... din păcate, simpatizanţii acestei mişcări, să-i spunem, sunt departe de a fi cei mai civilizaţi şi cu bun simţ dintre oameni (şi nu mă refer în sens "cetăţenesc" sau "european"). Vă dau un cuvânt al lui Ion Raţiu, de când a candidat la preşedenţie: "Dacă eu voi ajunge preşedinte, mă voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru DREPTUL TĂU de A NU FI DE ACORD CU MINE". Vedeţi dumneavoastră, aşa este şi Duhul lui Dumnezeu: nu sileşte, nu impune, nu posedă, nu stăpâneşte, ci vine acolo unde este invitat, să zicem. Şi omul duhovnicesc... are obrazul fin. Doamne ajută!

   Ștergere
  5. Ion Ratiu era un catolic care incerca sa dea tara pe mainile Vaticanului, asa cum a facut Iuliu Maniu, Calin P. Tariceanu, si alti politicieni catolici care au ajuns la conducerea politica a Romaniei. Faptul ca greco-catolicii lui Ion Ratiu sustin sinodul, ne este clar si limpede.
   Se poate sa fi spus Ratiu aceasta, dar asta nu inseamna ca a si gandit-o. Stim ca politicienii sunt oameni cu dubla personalitate. Asa ca lasa-ma cu astfel de personaje.

   Ștergere
 5. Domnule Adrian Sarbu,
  Se pare ca cei de la Basilica se tem de adevar. Iata si un raspuns ortodox: https://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/10/cine-si-de-ce-se-teme-de-marturia.html

  RăspundețiȘtergere
 6. O scurta prezentare a realitatii, referitor la comunicatul emis de Basilica:
  http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/10/cine-si-de-ce-se-teme-de-marturia.html

  RăspundețiȘtergere
 7. Bai Sarbule, tu pe ce lume traiesti? Sau papi si tu o paine dulce pe la vreo episcopie?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu iti dai seama ca Sarbu asta e catolic. Nu ti-ai dat seama pana acum ca cei mai infocati sustinatori ai sinodului din Creta sunt catolicii si ecumenistii.

   Ștergere
  2. Nu sunt catolic. Nu am știut că Rațiu era catolic. Doar mi-a plăcut vorba lui. Ce? Oricine poate să spună la un moment dat un lucru adevărat. Nu trebuie neapărat să fie ortodox. Ce ar rămâne din celelalte 7 miliarde de oameni eterodocsi? Bețe de aprins focul iadului sau cum?

   Ștergere
 8. Va rugam sa postati inregistrare video de la conferinta , pt cati mai multi oameni sa o auda . Doamne ajuta !

  RăspundețiȘtergere
 9. Încerc să nu trăiesc în lume, încerc să trăiesc în Biserică. Pentru mine şi pentru mulţi alţii, care papă pâine de la episcopie, pentru că muncesc pentru pâinea aia, Dumnezeu şi Sfânta Lui Biserică - Ortodoxă (din păcate trebuie să se numească aşa, ca să se delimiteze de multitudinea rătăcirilor, eresurilor, din lumea asta... altfel aş spune pur şi simplu, Biserica Lui) reprezintă cel mai de preţ lucru din viaţa noastră. Hulindu-i pe ierarhii, pe monahii, pe clericii de tot felul, şi pe simplii credincioşi care nu vă împărtăşesc modul dumneavoastră de abordare al problemelor, călcaţi în picioare ceva sfânt: credinţa noastră, care nu e făcută de om, ci e sădită de Dumnezeu în inimile noastre. Deci, pe Dumnezeu îl călcaţi în picioare. Eu nu cred că pe cei care urmează acestor învăţături GREŞITE de a te rupe de ierarhie, de a relativiza totul şi a împlini poruncile selectiv, după bunul plac şi după propria judecată - strâmbă -, Dumnezeu îi înspiră. Aveţi mare grijă, că terenul e mlăştinos tare, şi s-ar putea să vă afundaţi, orbiţi fiind de convingerea că aveţi 100% dreptate. Îmi pare rău pentru voi, sincer. Şi, of, de aţi putea vedea mândria care se ascunde în spatele acţiunilor acestora... E dracul dracilor care vă pândeşte să vă înghită. Nu vă înşelaţi, dragilor! Ierarhia nu a căzut, Dumnezeu păzeşte Biserica Lui. Iertare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Din ce spui imi dau seama ca nu ai ascultat conferintele. Nicaieri nu s-a facut indemn impotriva ierarhiei. Te rog asculta conferintele si nu scoate lucruri din context.

   Ștergere
 10. Am ascultat. Am fost acolo. Și asta e tema principală. Ierarhii care au semnat în creta sunt ERETICI. Vădit multi spun asta cu o satisfacție răutăcioasă, draceasca, nicidecum cu durere. De unde se vede că perspectiva lor e mincinoasă. Mincinoasă pentru ei înșiși în primul rând.

  RăspundețiȘtergere
 11. D-le Sarbu, eu am fost in septembrie anul acesta in Athos si l-am ascultat mai bine de o ora pe Parintele Iulian, duhovnicul Schitului Prodromu. Va marturisesc ca pana atunci si eu gandeam cam ca si dumneavoastra, dar pozitia ferma a marelui duhovnic impotriva modului cum s-a intrunit si mai ales a precizarilor din documentul final din Creta, dovedeste ca acolo s-a produs un derapaj periculos pentru ortodoxie. Eu nu am auzit conferinta la care faceti referire dar inteleg ca a fost o luare de pozitee impotriva la ceea ce s-a petrecut in Creta. Cata vreme avem slujitori ai sfintelor altare care au curajul sa marturiseasca adevarul, sa ne bucuram. Nu uitati ca marile erezii ale lumii au fost de multe ori opera unor ierarhi.

  RăspundețiȘtergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.