sâmbătă, 18 mai 2013

Idei de predici al PS Ioan Mihălţan al Oradiei la duminicile şi sărbătorile de peste anDuminica a Treia după Paşti

Ev. Marcu XV,43-47; XVI, 1-8.

1.Sunt în viaţă oameni care, deşi nu aparţin unei confesiuni, au respect faţă de confesiunea respectivă; cazul lui Iosif care, deşi nu făcea parte din grupul ucenicilor, totuşi îl preţuia pe Mântuitorul.

2.Mare curaj în unele situaţii a unor oameni. Nu era uşor să îndrăzneşti la Pilat să ceri trupul Mântuitorului.

3.Şi Pilat s-a dovedit binevoitor faţă de Mântuitorul.

4.Mare jertfă face Iosif cu îngroparea Mântuitorului. Era o mare cheltuială pentru o asemenea îngropare pentru că era vorba de miresme, giulgiuri, etc.

5.Mormintele se deosebeau faţă de cele de astăzi – erau săpate în piatră.

6.Femeile mironosiţe ţineau la rânduiala tradiţiilor evreieşti.

7.În vremile noastre femeia tinde să ocupe diferite funcţii, să renunţe la misiunea ei de mamă între copii, să-şi petreacă cea mai mare parte în afara familiei. Consecinţele se cunosc.

8.Dacă în Sfânta Scriptură se spune că femeia a fost făcută ajutor bărbatului şi mamă crescătoare de prunci socotim că rostul ei cel mai important este de mamă jertfitoare în familie.

9.Se vorbeşte mult de pedagogi, educatoare, pedagogie, dar peste toţi pedagogii rămâne pedagogia mamei care constă în două mari trăsături: sinceritatea şi iubirea jertfelnică. Pentru aceasta toţi marii bărbaţi ai lumii mărturisesc succesul datorită mamei lor. Nu putem uita pe Emilia – mama Sf. Vasile cel Mare, Antuza – mama Sf. Ioan Gură de Aur, Nona – mama Sf. Grigorie de Naziaz şi Monica – mama fericitului Augustin.

10.Datorită acestor mame au ajuns ei mari sfinţi, fapt mărturisit de ei înşişi.

11.Aşa se explică că din familia Sf. Vasile cel Mare au fost canonozaţi de Biserică patru sfinţi: Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Petru şi Macrina.

12.Să nu uităm de Anastasia – mama mitropolitului Andrei Şaguna – care prin metode pedagogice : sinceritate şi iubire, a reuşit să păstreze credinţa fiului ei peste toţi pedagogii cu pregătire ştiinţifică. El însuşi mărturiseşte că tot ce zideau profesorii romano-catolici într-o săptămână distrugea mama duminica, atunci când îl trimitea cu prescură la biserica ortodoxă.

13.Nu putem trece cu vederea nici într-un caz pe Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria prin atitudinea ei faţă de Iisus Hristos care a constat în dragostea ei neţărmurită şi jertfelnicia ei, biruind mai presus de bărbaţi frica, în momentul cel mai greu al Fiului ei, Răstignirea pe cruce. Textul spune: ”sta lângă cruce mama Lui”, iar textul cultului bisericesc prezintă acest fapt mişcător astfel: ”pieptul bătându-şi şi părul smulgându-şi zicea: Fiul meu lumea se bucură luând mântuire, iar inima mea arde văzând răstignirea Ta” – plinindu-se proorocia dreptului Simeon care i-a spus că: ” prin inima ta de mamă va trece sabie”.

14.Se pune o întrebare: Care este folosul pe care-l avem de al o femeie ce ocupă alte funcţii şi folosul ca mamă şi pedagogă a copiilor săi?

 
Text preluat din PS Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei  Idei din Sfintele Evanghelii pentru predicile duminicilor şi sărbătorilor de peste an”, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1999, p.17-19Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.