duminică, 13 septembrie 2015

Cosideraratii teologice despre religia islamica in comparatie cu crestinismul.

Ca urmare a propagandei religioase islamiste, tot mai intense in Europa, teologul Adin Lucian Roman prezinta o scurta prezentare a ratacirilor teologice ce sta la baza religiei musulmane.  
Rătăcirea Islamului

Islamul este o credință sincretistă, alcătuită dintr-o amestecătură de iudaism stricat, creștinism stricat, din elemente ale religiei arabe preislamice și din învățăturile proprii ale lui Mahomed, întemeietorul Islamului.

Mahomed a fost un simplu om din Peninsula Arabiei, care s-a crezut trimisul lui Dumnezeu.

Acesta nu cunoscuse Scripturile și nici limbile biblice. Drept urmare și uriașele erori, pe care le găsim în Coran și tradiția orală. Dintre acelea voi aminti
doar câteva:

1.Susținerea că Iisus Hristos nu a fost Mesia, ci doar un mesager:
 ” Isa(Iisus)… a fost doar un mesager al lui Alah „. (Sura 3 :45-47) Însă despre aceasta vom discuta mai detaliat la momentul potrivit.
2.Susținerea că Hristos nu a fost răstignit pe cruce. ”Ei nu L-au ucis, nici nu L-au crucificat, dar lor li s-a părut aşa„ (Sura 4 :157).
3.Susținea că Biblia nu a fost inspirată de Sfânt Duh, ci de către îngerul Gibril.
4.Confuzia dintre Esau și Iisus Hristos.
5.Inexactitatea că Iisus Hristos a trăit în aceeași perioadă istorică cu Împăratul Alexandru cel Mare (care trăise cu mai mult de 3 secole înainte de Hristos).
6.Susținerea erezie că diavolul a căzut, deoarece nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu de a se închina lui Adam.(Aceasta este idolatrie, care contrazice porunca a doua a Decalogului)
7.Susținerea că Patriarhul Avraam nu a sacrificat nici un berbec, ci pe fiul său Ismael.
8.Invenția că Patriarhul Avraam a ajuns la Mecca și a fondat un sanctuar (localitatea Mecca nici nu exista pe vremea Patriarhului Avraam).
9.Scornirea unui profet din Vechiul Testament, care în realitate nici măcar nu a existat.
10.Susținerea doar a 9 plăgi ale Egiptului, în loc de 10, după cum consemnează Biblia.
11.Confuzia dintre Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maria sora lui Moise și a lui Aaron (care trăise cu aproximativ 14 secole înaintea sa).
12.Susținerea că Cina cea de Taină a fost o masă coborâtă din cer.

Mahomed a cunoscut doar ”creștinismul” eretic monofizit.[1]

Coranul, cartea ”sacră” a Islamului, este văzut de teologia islamică ca al treilea testament a lui Dumnezeu, după Tora și Evanghelie.

Teologia islamică afirmă că evreii și creștinii au falsificat Scripturile, iar Mahomed a venit să le restabilească.
Acest lucru este însă un neadevăr! Sfintele Scripturi fiind adevărate, trebuie să rămână intacte până la sfârșitul veacurilor, pentru că în ele se află mesajul mântuitor.

(”Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”Luca21:33; Matei 24:35)

”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate.”(2Timotei 3:16)

Iisus Hristos a adus lumii învățătura deplină a mântuirii și de aceea e o mare nebunie apariția unei noi religii care pretinde că îți oferă exact acelați lucru. (”Iubiţilor, punând toată râvna să vă scriu despre mântuirea cea de obşte, simţit-am nevoie să vă scriu şi să vă îndemn ca să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna.”) (Iuda 1:3)

Coranul nu recunoaște dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nici Sfânta Treime. Coranul negând dumnezeirea lui Hristos se contrazice cu profețiile mesianice și cu adevărul evanghelic.

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu.

Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.

Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.”( Ioan 1:1-4)

„Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate.” (Coloseni1:15-17)

Iisus Hristos a fost fără de păcat, acest lucru atestând că este Dumnezeu!

(1 Petru 2:22) „Care n-a săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în gura Lui.”

(1 Ioan 3:5 )„Şi voi ştiţi că El S-a arătat ca să ridice păcatele şi păcat întru El nu este.”

Hristos de asemenea are puterea și de a ierta păcatele omenirii, deoarece este Dumnezeu! (Marcu 2:10), etc...

Dumnezeul biblic este Treimea. Allah nu este același dumnezeu cu Dumnezeul creștinilor, care naște din veșnicie pe Fiul și purcede pe Sfântul Duh.[2]

Allah era un zeu al arabilor politeiști, care avea fiice.

Mahomed îi înlătură fiicele, ca dealtfel și pe ceilalți zei. Înșiși teologii islamici nu acceptă că Allah este totuna cu Dumnezeu, deoarece Allah nu are Fiu...

Botezul creștin se face în numele Sfintei Treimi.

(”Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” Matei 28:18-20)

Însuși Fiul lui Dumnezeu mărturisirea despre Sine este de-o ființă cu Tatăl: ”Eu și Tatăl una suntem”. (Ioan 10:30)

Religia islamică, propovăduită de Mahomed, nu aduce mântuirea, ci pierzarea veșnică în iad.
Nimeni nu se poate mântui decât prin Iisus Hristos, Dumnezeu și Omul, care spune despre El: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Învățătura falsului profet Mahomed, se contrazice cu adevărații profeți și cu Cel ce a fost mai mult decât un simplu profet, Iisus Hristos[3]: Dumnezeu și Omul.

Pe lângă erorile de ordin teologico-doctrinar, Islamul deține de asemenea și abateri de ordin moral.

Spre exemplu:

1.Poligamia. Aceasta este din punt de vedere creștin o mare imoralitate. Toate Scripturile învață că omul trebuie ”să fie bărbatul unei singure femei”. Un alt exemplu foarte grav este:
2. Inegalitatea femeii față de bărbat. Este binecunoscut faptul că în țările musulmane femeile sunt considerate inferioare și exploatate. Există în Coran regulile după care trebuie bătută femeia.
3.Divorțul este îngăduit numai bărbatului... Care poate renega soția doar cu cuvântul și divorțul s-a săvârșit. [4]

Mai menționăm jihadul, așa-zisul război sfânt, care se poate dezlănțui între două confesiuni islamice, sau între musulmani și ne-musulmani.

 Având ca scop final convertirea celorlalți la forma lor de credință. Islamul s-a impus prin asasinări în masă a celor care s-au împotrivit islamizării.[5]

Adevăratul Dumnezeu, însă, nu constrînge pe nimeni, ci îi cheamă la o viață plină de iubire...

Orice musulman care vrea să vină în Adevărata Biserică a lui Dumnezeu, cea Ortodoxă, trebuie să se boteze, să i se facă Mirungerea și să se lepede de învățăturile eretice ale Islamului și să le anatemizeze.[6]

”Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.” (Marcu 16:16)

Amin.

Adin Lucian Roman


[1] O rătăcire combătută de Biserica creștină, prin Sinoadele Ecumenice, 4,5,6 și 7).
[3] Musulmanii Îl socotesc pe Iisus Hristos doar un simplu profet, ca și pe Mahomed (ce e socotit pecetea profeților).
[4] https://bisericasecreta.wordpress.com/2008/10/18/coranul/

2 comentarii:

  1. Islamul nu e tot una cu islamismul.Islamul e religia intemeiata de paganul Mahomed din Peninsula Arabiei iar islamismul e fundamentalismul islamic.

    RăspundețiȘtergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.