joi, 20 iunie 2024

Nu băgați România în război - Scrisoare deschisă către demintarii de stat ai României.

JADL

ASOCIAȚIA JURIȘTILOR

PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR

București, str. Dimitrie Marinescu nr. 1, sector 2, cod 021931

CIF 45823040

Tel. 004-0744.369.973;

email: asociatia.jadl@gmail.com

 

și

 

ALIANȚA PĂRINȚILOR

Str. Liniștei nr.80-82, etj.1, apt.9, Sector 1, București

CIF36718541

tel: 004-0744.369.973

email: contact@aliantaparintilor.ro

 

 

Către,

Ion-Marcel CIOLACU

prim-ministru

adresa email: pm@gov.ro

Marian NEACȘU

viceprim-ministru

Marian-Cătălin PREDOIU

viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne

Marcel-Ioan BOLOȘ

ministrul finanțelor

Alina-Ștefania GORGHIU

ministrul justiției

și spre știință fiecărui Ministru al Cabinetului de Miniștrii

GUVERNUL ROMÂNIEI

Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791

Telefon centrală:40-21-314 34 00 / 40-21-319 15 64

Adresa de e-mail: drp@gov.ro

 

și

 

Către,

Angel TÎLVĂR

Ministrul Apărării Naţionale,

General Gheorghiță VLAD

Șeful Statului Major al Apărării,

Simona COJOCARU

Secretar De Stat și Şef al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale,

Eduard BACHIDE

Secretar de Stat și Şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul și Calitatea Vieţii Personalului,

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Bucureşti, Str. Izvor, nr. 110, sector 5, cod 050564

Tel.: 004021 410.40.40; 004021 402.34.00;

interior 1011.422

Fax: 004021.319.56.98;

Adresa web: www.mapn.ro

Email: transparenta.decizionala@mapn.ro ; secretariat_general@mapn.ro  srp@mapn.ro

 

 

Noi:

-Asociaţia Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăţilor (JADL), organizație de drept privat fără scop patrimonial, cu caracter autonom, neguvernamental și apolitic, cu sediul în București, sector 2, strada Dimitrie Marinescu nr.1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecatoria Sector 1 București la nr.33/16.03.2016, având CIF45823040, email: asociatia.jadl@gmail.com, telefon 0744369973, prin reprezentantul său legal, Președinte - Avocat Marina-Ioana Alexandru,

         

-Asociația Alianța Părinților (AP), organizație de drept privat fără scop patrimonial, cu caracter autonom, neguvernamental și apolitic, cu sediul în București, sector 1, str. Liniștei nr. 80-82, et. 1, apt. 9, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecatoria Sector 1 București la nr.139/25.10.2016, având CIF36718541/2016 email: contact@aliantaparintilor.ro, tel. 0744369973, prin Președinte interimar dl.Ionel Rusei și Secretar General - Avocat Marina-Ioana Alexandru,

 

referitor la proiectul de:

-Ordonanță de urgență a Guvernului privind finanțarea de către România a instruirii personalului ucrainean în cadrul facilității de instruire pentru personalul care operează aeronave F-16 din Baza Aeriană-Fetești;

-Legea apărării naționale a României  și

-Lege privind Sistemul Național de Management Integrat al Situațiilor de Criză, puse pe site-ul ministerului, în regim de transparență decizională, în data de 01 aprilie 2024,

în temeiul dispozițiilor dreptului la petiționare, a transparenței decizionale și a dreptului la informare, vă notificăm și vă somăm următoarele:

 

1.Organizarea unei dezbateri publice reale cu participarea necondiționată, directă și online a tuturor  reprezentanților societății civice care doresc acest lucru, motivat de faptul că aceste proiecte de ordonanță și de lege cuprind dispoziții care sunt în primul rând neconstituționale, apoi necesită discuții complexe, deoarece vizează în mod direct securitatea națională și a vieții, a integrității și demnității oamenilor și persoanelor ce formează poporul român.

În acest sens, veți desfășura o amplă și intensă campanie de informare în masă, prin mass-media națională și mainstream, video și audio, precum și în presa scrisă letric și online, conform Art.31(1,2,3,4) – Dreptul la informație din Constituția României, a Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și a Legii audio-vizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

2.Înscrierea noastră, a celor două asociații, la dezbaterea publică pe care o veți organiza în condiții de legalitate.

În acest sens vă notificăm să ne înștiințați de îndată, la datele de contact menționate în preambul, data, ora și locul exact unde va avea loc dezbaterea necesară.

Referitor la interdicția pe care ne-ați aplicat-o în data de 16 mai 2024 cu privire la telefoanele mobile și aparatura de înregistrare, vă informăm că nu puteți să ne mai interziceți acest lucru, având în vedere că armata este subordonată exclusiv voinței noastre – poporul român, implicit și dumneavoastră. Orice participare la o dezbatere publică implică accesul liber la informațiile de un asemenea interes național.

Astfel de interdicții nu pot fi aplicate oamenilor-ființe umane vii, libere și suverane, deoarece aceasta înseamnă îngrădirea drepturilor naturale și constituționale ale fiecăruia, ceea ce vă este interzis, pentru că ar însemna să ne negați existența cu tot ceea ce cuprinde ea.

Obligația dumneavoastră este de a ne asigura protecția și accesul neîngrădit la orice dezbatere este necesar a fi făcută.

 

 Menționăm că participarea noastră va fi directă și/sau online și cu luare de cuvânt referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind finanțarea de către România a instruirii personalului ucrainean în cadrul facilității de instruire pentru personalul care operează aeronave F-16 din Baza Aeriană-Fetești, care este intrinsec legat de cele două proiecte de Lege a apărării naționale a României și la proiectul de Lege privind Sistemul Național de Management Integrat al Situațiilor de Criză, fața de care doar ați mimat o așa-zisă dezbatere care nu s-a mai tinut, deoarece noi nu v-am legitimat nelegalitatea organizării și sfidarea de care ați dat dovadă, motiv pentru care am plecat în bloc.

Notificarea pe care v-o adresăm cu privire la organizarea și derularea acestei dezbateri publice reale este justificată atât de interesul, preocuparea și implicarea organizațiilor noastre în problemele ce vizează drepturile și libertățile fundamentale ale omului, securitatea națională, siguranța socială și a vieții fiecărui membru al societății românești, precum și de formularea de politici publice și de monitorizarea activităţii autorităţilor publice, acordarea suportului pentru respectarea drepturilor și libertăților omului-ființă vie și respectarea principiilor suverane ale dreptului la viață, la integritate fizică și psihică și la exprimarea consimțământului liber, informat corect și complet, neviciat și în condiții de etică și moralitate. Acestea făcând parte din obiectivele noastre principale.

Orice chestiune din domeniul apărării naționale este de interes național, motiv pentru care implicarea și participarea la dezbateri ample și necondiționate a membrilor societății civile este imperios necesară.

 

3.Vă notificăm să luați act că atât prin intermediul proiectului de ordonanță, cât si prin intermediul celor două proiecte de lege se încalcă flagrant atât Constituția României cât și ordinea de drept.

Având în vedere că „Armata este subordonată exclusiv voinței Poporului Român” (art. 118, pct. (1) din Constituția României), Adunarea Constituantă a circumscris cu exactitate scopul Armatei, ceea ce arată foarte clar că factorii de conducere politică și militară nu au dreptul să stabilească Armatei Române alte scopuri decât cele ce i s-au prescris limitativ în textul de Constituție (Tratat de Constituție comentată și adnotată).

Subordonarea armatei voinței suverane a poporului și constituționalizarea acestei legături arată foarte clar că forțele armate ale statului român NU pot fi instrumente aflate la dispoziția autorităților publice (sau a intereselor de grup ale partidelor politice și/sau interese străine de țara noastră - n.p.), care ar avea astfel vocația și latitudinea să se folosească de armată împotriva poporului sau pentru a-și satisface interese politice, fără legătură cu cele împărtășite de popor.

Dispoziția constituțională potrivit căreia armata este subordonată exclusiv voinței poporului român reprezintă temeiul constituțional al controlului civil asupra forțelor armate.

Orice dispoziție (pretins-n.p) legală care ar scoate armata din sfera de control civil nu are caracter constituțional.” (Tratat de Constituție comentată și adnotată).

 

-Este exclus ca pe teritoriul României să fie instruite orice trupe străine și mai ales dintre acelea care nu sunt membre NATO.

 

-Deciziile majore, cu implicații deosebite asupra democrației, a securității naționale, a securității vieții cetățenilor români, a drepturilor și libertăților cetățenești, etc. se pot lua numai de către poporul român, prin Referendum.

 

-Nu se pot institui noi abordări conceptuale folosite cu privire la Armata României, fără acordul Poporului Român. Nimeni altcineva nu poate schimba, după bunul plac și/sau după interese personale, de grup și/sau politice venite la comandă dinafara țării, ordinea corectă a lucrurilor, naturală, legală și constituțională.

 

-Nota de fundamentare pentru Ordonanța de urgență a Guvernului privind finanțarea de către România a instruirii personalului ucrainean în cadrul facilității de instruire pentru personalul care operează aeronave F-16 din Baza Aeriană-Fetești, nu are nici un temei de drept și nu are nici o argumentare îndreptățită, motivele invocate fiind absolut puerile și denotă căutarea doar a unui pretext care să justifice acțiuni ulterioare efectuate în numele poporului român si al României, la ordine străine de noi și de interesele noastre.

Acest fapt ne pune într-un pericol iminent.

 

-Nicio țară normală nu conferă armatei atribuții abuzive, nu face transfer de autoritate către entități străine de țară, nu cedează comanda sau controlul operațional altui comandant „aliat”, etc., nu angajează și nu efectuează cheltuieli prin bugetul Ministerului Apărării Naționale care produc prejudicii iremediabile poporului român, sub toate aspectele.

 

-Referitor la ivocarea declarațiilor pe care atât Președintele României, cât și Ministrul Apărării le-au făcut în ambianța unor întâlniri oficiale, ca și justificare de necesitate pentru crearea unui cadru „juridic” general aplicabil privind finanțarea de către România a instruirii personalului militar ucrainiean, vă notificăm următoarele:

1.Din punct de vedere juridic, nimeni nu poate declara ceva pe răspunderea altcuiva, mai cu seamă când este vorba despre securitatea vieții individuale a fiecărui om-ființă vie, liberă și suverană, membru cu puteri depline al poporului român.

 

2.Aceste „declarații” făcute de dumneavoastră oficialii României, prin care afirmați că „țara noastră și-a asumat, la cel mai înalt nivel, implicarea în procesul de instruire a personalului ucrainian”, culmea, și pe cheltuiala care se vrea a fi făcută din bugetul de stat (adică din banii poporului român) sunt fals în declarații.

De ce??? Pentru că nu ați informat corect și complet, nu ați comunicat public intenția ce o aveți și nu ați cerut voie poporului român pentru asta.

 

Nu ați avut mandat pentru astfel de declarații și nu aveți mandat să luați astfel de măsuri de o asemenea importanță națională.

 

Mandatul cu care orice oficial al României poate opera în numele poporului român, este exclusiv acela care împlinește numai interesele noastre ca țară și neam românesc și prin care se asigură pacea, bunăstarea și prosperitatea noastră ca națiune română, în România.

Atât prin drept natural, cât și prin drept constituțional, acești mandatari care vremelnic se numesc „oficiali” sau „demnitari” ai României se află exclusiv în slujba poporului român. Adică în slujba noastră și sunt plătiți de către noi, nu ca să ne vândă puterilor străine, ci ca să ne apere.

 

3.Declarațiile făcute de dumneavoastră, oficialii României în sensul exprimat în acest proiect de ordonanță și nu numai, au efecte exclusiv asupra dumneavoastră înșivă și a acelora care au declarat astfel de chestiuni. Asumarea nu este în numele „țării noastre” ci în numele propriu al dumneavoastră și pe cheltuiala dumneavoastră proprie și a acelora care fac astfel de afirmații fără să ne ceară voie și fără ca noi, poporul român să ne fi dat consimțământul.

 

4.Referitor la definiția pe care ne-ați dat-o în mod repetat în textele de acte normative și așa-zise legi, aceea de „resursă umană”, vă învederăm următoarele:

-resursa, conform dicționarului explicativ al limbii române, înseamnă „sursă de mijloace susceptibile de a fi valorificate într-o împrejurare dată”;

-în acest context vă notificăm să retineți și pe această cale faptul că noi nu suntem resurse umane. Noi suntem oameni-ființe vii, libere și suverane.

Comentariile de specialitate în doctrina juridică din toate timpurile arată fără echivoc că om-ul-ființă vie, liberă și suverană este sursa de la care emană autoritatea și suveranitatea unei societăți, este nucleul de putere al statului-națiune.

-dumneavoastră, „oficialii” României, nu aveți nici un titlu care să vă confere vreun drept asupra noastră ca oameni-ființe vii, libere și suverane, astfel încât să puteți hotărâ în numele nostru al fiecăruia și în numele nostru ca neam românesc și popor român și pe viețile noastre și ale copiilor noștri. Noi hotărâm.

 

5.Referitor la noțiunea de „stat”, vă notificăm faptul că atât din punct de vedere juridic, cât și în fapt, „statul” nu este o ființă vie, nu este o persoană în sine, statul este o ficțiune căreia i s-a conferit statutul de „persoană juridică” și care a preluat fictiv atributele și prerogativele persoanei fizice, care la rândul ei în realitate este om-ul ființă vie, liberă și suverană (citiți tratatele de drept și istoria dreptului de unde veți afla aceste informații).

„Staul”, el însuși, nu are capacitate procesuală în fața instanțelor de judecată. Statul apare în instanță „reprezentat” de Ministerul de Finanțe, ca regulă generală.

Statul, în realitate este o formă de organizare socială hotărâtă a fi așa, de către oameni, la un anumit moment istoric.

De aceea toate exprimările prin care se vorbește despre „stat” ca despre o persoană sunt false. Ex.: statul vine, statul face, aparține statului...etc.

 

Statul există pentru că noi, oamenii-ființe vii, existăm.

 

Un stat are putere pentru că neamul care l-a format are putere. Iar asta nu ați hotărât dumneavoastră sau vreo altă persoana sau ființă, a hotărât Însuși Dumnezeu.

Așa că nu persistați în iluzia că vreunul dintre dumneavoastră sau toți la un loc, sunteți statul. Nu. Dumneavoastră sunteți doar niște salariați pe care noi îi plătim đin ceea ce dumneavoastră numiți „bugetul de stat” care nu vă aparține și asupra căruia nu aveți nici un drept, pentru că nu dețineți nici un titlu valabil nici în acest sens.

 

Avuția statului român, este exclusiv avuția neamului românesc datorită căruia statul român există. Adică este avuția noastră în devălmășie. Adică noi, oamenii-ființele vii libere și suverane, care alcătuim neamul românesc, suntem co-proprietari pe tot ceea ce există ca și „avuție sau bun al statului”.

 

-Considerăm că prin prevederile cuprinse în proiectele de ordonanță și de lege se încearcă un nou experiment asupra poporului român, implementând legi, care pe de o parte sunt neconstituționale, iar pe de altă parte nu se regăsesc nicăieri în legislațiile țărilor lumii preocupate de păstrarea interesului național nealterat.

 

Astfel de prevederi reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor și libertăților fundamentale, garantate de Constituția României.

Mai mult decât atât, umiliți poporul român și armata română pe care o transformați în trupă colonială aservită puterilor străine, ceea ce reprezintă uzurpare, distrugere și înaltă trădare de neam și țară.

 

-Se încalcă tratate internaționale în domeniul atribuțiilor armatei în raport cu societatea civilă.

-Prin aceste proiecte se ignoră flagrant apărarea națională, în favoarea apărării colective în cadrul NATO, al UE și al ”unor coaliții”, astfel încât transpare fără echivoc faptul că deciziile ce urmează a fi luate, vor veni în plic dinafara României, de la decidenții străini de interesul nostru național.

 

-Practic, prin aceste proiecte de acte normative și legislative ce fac obiectul prezentei notificări, dumneavoastră creați o așa-zisă bază legală, cu intenția vădită de a avea un suport pentru viitor, prin care la ordine stabilite de UE, NATO sau orice alte organisme internaționale, să se poată decreta orice tip de stare cerută de puterile străine cărora urmează să le cedați autoritatea armată, inclusiv aruncarea României si a poporului român în război.

 

-Atât definițiile, cât și textele concepute sunt ambigue adesea și neclare, lăsând loc atât pentru interpretări multiple, cât și pentru „manevre” de moment, în funcție de situația impusă de anumite interese.

 

Acestea sunt doar câteva aspecte arătate, ca un preambul la dezbaterea amplă pe care o veți organiza în vederea stabilirii clare a elementelor și aspectelor ce vizează atât proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind finanțarea de către România a instruirii personalului ucrainean în cadrul facilității de instruire pentru personalul care operează aeronave F-16 din Baza Aeriană-Fetești, cât și proiectele de Lege al apărării naționale și de Lege privind Sistemul Național de Management Integrat al Situațiilor de Criză, raportat la faptul ca armata română este subordonată exclusiv poporului român.

 

În calitate de cetățeni liberi și suverani ai României – titulari naturali și de drept ai puterii politice, conform art.2 pct.1 teza I din Constituția României, vă NOTIFICĂM și următoarele:

- Democrația nu se poate mima, iar instigarea la nerespectarea Constituției României la comanda NATO, UE, etc și a celor care le controlează, în așa fel încât poporul român să nu mai aibă nicio putere și să nu mai incomodeze planurile împotriva intereselor României și împotriva cetățenilor săi, înseamnă încălcarea interesului național, al legalității și al bunei credințe, principiul transparenței și principiul fidelității faţă de România şi al respectului faţă de oameni.

-În aceest moment, prin aceste proiecte de ordonanță și de Legi, puneți în pericol siguranța și securitatea națională a României, iar abuzul de putere pe care îl exercitați reprezintă un atac fără precedent la însăși securitatea vieții individuale și colective a noastră, oamenii-ființe vii, libere și suverane care formăm poporul român.

 

-Prin Constituția României demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor sunt garantate.

 

- Constituția României, suveranitatea și libertatea omului român-ființă vie, liberă și suverană, implicit a poporului român nu se negociază, nu se comercializează și nu se contestă, acestea sunt sacre și nu reprezintă favoruri care să fie acordate după bunul plac al unei instituții sau al unui funcționar public - salariat al poporului român.

Suveranitatea și libertatea sunt inalienabile și inamovibile. Ele nu este necesar a fi dovedite, ele există pur și simplu.

 

-În calitate de reprezentanți ai României și funcționari publici – salariați ai poporului român (conform Constituției României), ocupanți ai unor funcții de înaltă demnitate în Statul Român, aveți obligația sacră să fiți fideli României și poporului ei, să puneți țara și poporul ei înainte și mai presus de propria persoană și propriile interese sau interese străine de țară și directive politice, să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale poporului român, respectând și aplicând fără echivoc dispozițiile imperative ale Legilor divine, naturale, ale Legii Fundamentale și Suverane a Statului român – Constituția României.

 

Pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem să dați dovadă de responsabilitate respect și considerație față de noi, oamenii români-ființe vii, libere si suverane care alcătuim neamul românesc și poporul român și față de toți cetățenii României în slujba cărora vă aflați, conform Constituției României .

 

În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca, în mod flagrant Legea suverană și fundamentală a țării – Constituția României.

 

Astfel ne veți determina să intrăm în stare de legitimă apărare și să activăm dispozițiile imperative ale Constituției României și să facem aplicarea art. 55(1)-„Cetățenii au dreptul și obligația sa apere România”, coroborat cu dispozițiile Legii Siguranței naționale nr.51/1991  Art. 2 (1)Securitatea naţională se realizează prin cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1.

(2)Cetăţenii români, ca expresie a fidelităţii lor faţă de ţară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea securităţii naţionale.

Art. 3 Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele:

a)planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statului român;

b)acţiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare străine, aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizaţii străine de a săvârşi oricare din aceste fapte;

c)trădarea prin ajutarea inamicului;.....”

 

 

Contrar voinței noastre vom face uz de toate procedurile legale împotriva oricărei ființe vii, persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această împrejurare.

 

Nu putem sa nu ținem cont de faptul că toate acțiunile clasei politice, implicit a „guvernaților” din ultimii 34 de ani, au dovedit fără putință de tăgadă că dacă noi, mădularele neamului românesc, ale poporului român nu am controlat riguros pe Guvernant și am avut încredere, acesta și-a exercitat atributele de putere cu viclenie și împotriva noastră.

Aceste proiecte ce fac obiectul prezentei notificări, reprezintă una dintre multiplele dovezi de netăgăduit în acest sens.

 

Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la situația de drept și de fapt creată prin emiterea unor asemenea proiecte de ordonanță și legi ce se vor a fi adoptate, prin atacul fără precedent la drepturile noastre naturale și constituționale, la Constituția României, precum și la prejudiciul iminent ce se generează asupra societății, a siguranței naționale și a securității vieții noastre, oameni-ființe vii libere și suverane, asupra cetățenilor români, etc. astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația menționată. 

Pe cale de consecință, pentru toate motivele mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă solicităm organizarea unei dezbateri ample și autentice, nu o simulare prin care să se bifeze că s-a „dezbătut”.

Scopul dezbaterii este retragerea irevocabilă a proiectelor de ordonanța și de legi ce fac obiectul prezentei notificări.

Noi nu ne dăm consimțământul pentru aprobarea și adoptarea acestora, indiferent sub ce formă ne-ar fi prezentate.

A venit vremea să tineți cont numai de voința noastră, a poporului român care vrea pace cu toata lumea, nu război.

 

*Asociaţia Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăţilor (JADL) și *Asociația Alianța Părinților, vor fi reprezentate de Președinte și respectiv Secretar General - Avocat Marina-Ioana Alexandru (tel. 0744 369 973 );

email: asociatia.jadl@gmail.com ;  marinaioanaalexandru@gmail.com

 

Vă solicităm să ne confirmați de îndată, direct la registratură sau prin mesaj scris în email, la datele de contact menționate mai sus, numărul de înregistrare acordat acestei notificări, precum și accesul în dezbatere și totodată să ne facilitați luarea cuvântului.

 

Asociația Juriştilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților

prin Președinte - Avocat Marina-Ioana Alexandru

și

Asociația Alianța Părinților

prin

Președinte interimar dl.Ionel Rusei

Secretar General - Avocat Marina-Ioana Alexandru

 

 

 

vineri, 24 mai 2024

Nepomenitorul Chirilă atacă un preot care a dezvăluit adevărul despre filmul cu tentă gnostică “21 de rubini”. MISA nu e departe de subiect.

Ce se ascunde în spatele unei reclamații făcute de liderul nepomenitorilor Mihai Silviu Chirilă.
De ce nepomenitorii și unii adepți MISA fac front comun în jurul filmului anticlerical? Cui slujește Mihai Neamțu?

Schismaticul Mihai Silviu Chirilă - mesaje anti BOR și pro-ruse
În timpul conferințelor organizate de Mitropolia Moldovei

   Demascarea ereziilor gnostice transmise prin simboluri și mesaje subliminale în filmul anticlericalist "21 de rubini", a stârnit reacții dure din partea unor persoane apropiate de cercul lui Gregorian Bivolaru. Apropiații lui Bivolaru au adus injurii și calomnii la adresa preoților Pușcaș și Mitra care au "îndrăznit" să arate ereziile din spatele regiei. Până în prezent, regizorul nu a demontat acuzele teologice care i-au fost aduse, în schimb a recurs la alte metode.
Despre aceste erezii, detalii vedeți aici:

    Pe un grup de whatsapp în care erau și nepomenitori, am aflat că schismaticul Mihai Silviu Chirilă a depus o plângere la Episcopia Devei și Hunedoarei, împotriva ieromonahului Eftimie Mitra. Pornind de la această informație l-am conctactat pe părintele Eftimie care ne-a confirmat că nepomenitorul Chirilă ar fi făcut o reclamație la episcopie prin care se plângea că a fost denigrat în presă ca fiind “rusofil” și “trădător de țară”. Despre acest subiect am avut o discuție cu “reclamatul” pe care o vom reda integral în cele ce urmează:

 

vineri, 17 mai 2024

Ieromonahul Savatie Baștovoi despre filmul de scandal "21 de rabini"

 Una e reclama, alta este filmul…

     Controversatul film “21 de Rubini”, regizat de preotul de scandal Ciprian Mega din Oradea, a fost numit în mod sugestiv de duhovnicul Savatie Baștovoi “21 de rabini”, într-o postare de pe pagina sa de facebook.
     Acum a venit cu noi detalii pe contul său personal de telegram, în care precizează și modul diversionist prin care regizorul Ciprian Mega a creat scandal în jurul filmului. După cum se observă în spațiul mediatic, aceste scandaluri au fost create artificial de regizorul Mega pentru a se evidenția, atât filmul cât și persoana sa.

În cele ce urmează vom reda integral comentariul asupra filmului realizat de ieromonahul Savatie Baștovoi:

 

vineri, 10 mai 2024

ierom. Gherontie Nica: "21 de rubini" nu este un film duhovnicesc, iar actorii renumiți sunt aduși pentru a da greutate filmului.

 Câteva gânduri despre filmul "21 de rubini"

 
     Mult-trâmbițatul film mi-a lăsat un gust amar. E ca un film despre Înviere, făcut de catolici; adică pune accentul mai mult pe Patimile lui Hristos, decât pe Înviere. În altă ordine de idei, se pune accentul mai mult pe corupția și degradarea morală din Biserică, decât pe sfințenia slujitorilor ei, de parcă ar fi un documentar veninos, marca RECORDER, decât creația unui preot ortodox. Preotul - fost legionar - cu viață sfântă, Alexie e creionat palid și în puține minute, în oglindă cu profesorii, protopopii și episcopii corupți și depravați, zugrăviți grobian în culori atât de vii și cărora li se acordă mult prea multe minute de filmare. E drept că filmul pune pe tapet anumite nereguli din Biserică, care este somată să le îndrepte (vezi scena cu călugării plecați în America ca șoferi pe tir, în urma abuzurilor mitropolitului).

    Apoi, care este mesajul filmului? Dacă se vrea unul duhovnicesc, promiscuitatea din film (cu scene semierotice și sâni aproape dezgoliți) vin să infirme acest lucru. Că scopul filmului este unul strict comercial, o dovedește semierortismul menționat mai sus - care nu-și avea locul într-un film duhovnicesc -, cât și pleiada de actori renumiți, străini și autohtoni, care are un singur scop: să de-a greutate și notorietate filmului. Totodată, este bizară și proiecția filmului la un post de televiziune nu tocmai prieten cu Biserica și valorile ei, chiar a doua zi de Paște.

    O altă întrebare care se pune, este sursa finanțării filmului, pentru că nu poți să convingi atâția actori cunoscuți - mai ales străini - să-ți joace într-un film pe bani puțini. O altă chestie dubioasă este călătoria la Moscova, la un festival de film, a preotului-regizor care pretinde că s-a întâlnit cu Puțin. Această pretinsă vizită este lansată în spațiul mediatic românesc de Cosmin Gușă (personaj controversat cu o preocupare și mai controversată în popularizarea filmului) pe site-ul acestuia SolidNews. Însă dl. Gușă nu catadicsește să ne dea și sursele informației sale - așa cum ar face orice jurnalist serios și onest -, ci lansează o afirmație fără acoperire. Nici o sursă mediatică rusească - după cercetările unora - nu confirmă faptul că p. Ciprian Mega a fost primit de Putin. Ceea ce contrariază și mai mult, este faptul că și preotul-regizor alimentează acest folclor (vezi interviul cu Cristoiu).

Rezumând, nu ne rămâne decât o singură întrebare (cât o veșnicie): Cui prodest?

 

P.S.:

Am auzit voci care susțineau caterisirea părintelui Mega pentru sminteala făcută de acest film în sufletele credincioșilor simpli, care mai cred în sfințenia Bisericii. Nu e competența mea să mă pronunț. Însă, l-aș invita pe părintele să reflecteze profund, dacă prin acest film al lui, pliroma Bisericii primește zidire duhovnicească sau, din contră, se face multă sminteală. Chiar, dacă este un act artistic, impresia care rămâne este una sumbră, alimentată de mediile antibisericești: Biserica este adăpostul tuturor depravaților și degradaților moral, care își ascund patimile sub reverenzi și epitrahile. Că lucrurile au și o parte de adevăr, este lucru știut (vezi cazurile Pomohaci, P.S. Corneliu Bârlădeanu etc.). Dar, să generalizezi anumite excepții, este lucru cu adevărat diavolesc. Iar filmul "21 de rubini" a reușit să facă asta - din păcate - cu asupra de măsură. Eu însumi - ca absolvent de seminar și facultate de Teologie - pot da mărturie că accederea mea în aceste instituții de învățământ, a fost pe efort și învățare. Nici nu mi s-a cerut șpagă, nici părinților mei. Și ca mine sunt nenumărați absolvenți care, de asemenea, pot da mărturie. Că unii au intrat pe plie și șpăgi, este posibil. Nu neg. Dar, să generalizezi anumite excepții, este greu de înțeles, mai ales că regizorul este și preot ortodox. Și încă unul de calitate; valoros. Râvnitor pentru cele sfinte. Ce a fost în mintea părintelui Ciprian Mega, când a gândit acest scenariu, rămâne o mare dilemă pentru mine și, probabil, pentru mulți.

 

ieromonah GHERONTIE NICA

 

    *        *        *        *        *        *

Nota redacției

     Subscriem întru toate celor spuse de părintele Gherontiede din Hațeg, jud. Hunedoara. Am preluat textul integral de pe un grup de whatsapp al unor preoți. Am vrea să adăugăm și faptul că susținătorii filmului sunt persoane din mediul anti ortodox, din diferite loje masonice, dar și din medii pro-ruse din România. Acestora au căzut pradă unii din mediul ortodox, tot mai puțini de altfel, având conflicte cu superiorii lor ierarhici sau răzvrătiți și cu anumite frustrări personale, cum e cazul unor nepomenitori care sunt foarte vehemenți pe rețelele de socializare ascunzându-se în spatele unor pseudonime și conturi fictive.
     Regretăm și atitudinea părintelui Andrei Aldea, care, cu multă înverșunare apără acest film susținând în mod inconștient că această blasfemie la adresa Bisericii (nu doar a clerului) ar putea aduce îndreptări. În realitate, după cum se observă, a adus doar sminteli. Practic, am putea spune că întreg mecanismul din spatele filmului, si-a atins scopul într-o oarecare măsură deoarece vine din partea unei persoane care se prezintă din interiorul Bisericii, după modelul fostului preot Daniel Bălaș de la Constanța, dar mai elevat.
      Referitor la asemănarea controversatului preot orădean cu RECORDER, amintim că între cele două părți există o colaborare, uneori felicitându-se reciproc pentru denigrările la adresa Bisericii.     
     Așteptăm o decizie a BOR, sau măcar o reacție asupra calomniei aruncată asupra ortodoxiei însăși prin acest film, pe care noi îl considerăm o lucrare demonică.

Vă prezentăm cum este văzut din perspectiva masoneriei acest film:
https://rumble.com/v4u43vt-dorel-vian-i-21-de-rubini-unelte-ale-masoneriei-oculte-si-propaganda-new-ag.html

 

miercuri, 1 mai 2024

“Pr. Ciprian Mega mi-a sugerat să nu mai fac dezvăluiri despre senatoarea Șoșoacă și masonul Dorel Vișan” - spune părintele Eftimie Mitra

 “Rușii vor să aibă cât mai mulți oameni în parlamentul României și structurile statului nostru, ceea ce nu ar fi rău pentru că ar mai echilibra situația geopolitică din România. Nici față de occidentali nu trebuie sa fim așa obedienți. În multe lucruri le dau dreptate rușilor, în mod special în chestiunea LGBT, dar noi avem lupta noastră în România care trebuie să ne-o ducem singuri, fără ruși, altfel ne luăm rămas bun de la Basarabia pentru totdeauna. În ce privește impunerea ideologiei LGBT va trebui să luptăm din răsputeri la conștientizarea fiecărui om până va trece acest val. Ați văzut ce au făcut grecii? Biserica va avea un rol important și la momentul potrivit își va face datoria” (ieromonah Eftimie Mitra)

 Pr. Eftimie Mitra, a făcut o anchetă jurnalistică în care dezvăluie misterele ce se ascund în spatele filmului “21 de rubini” și legăturile dubioase cu agenți FSB și reprezentanți ai diplomației ruse.
Detalii vedeți aici:
https://wordpress.com/post/asociatiasarmizegetusaregia.wordpress.com/112

Printre alte detalii despre subiect, în acea anchetă se relatează că în urmă cu câteva luni, preotul Mega i-a sugerat să nu mai facă anchete jurnalistice despre senatoarea Diana Șoșoacă și nici despre masonul Dorel Vișan. În acest context, l-am contactat telefonic pe preotul Eftimie care a confirmat că informația este reală:

 

marți, 30 aprilie 2024

Cine este magnatul rus care susține la Moscova filmul "21 de rubini".

  Un film cu bătaie lungă

Susținere moscovită pentru un film românesc

Konstantin Valeryevich Malofeev, născut pe 3 iulie 1974, este un om de afaceri rus,  director al unei asociații non-guvernamentale și pro-monarhistă numită  Societatea pentru dezvoltarea educației istorice ruse „Vulturul cu două capete”.  El este președintele Media Group Tsargrad, dedicat creștinismului ortodox rus și care îl sprijină pe președintele rus Vladimir Putin. Este co-fondator al fondului internațional de investiții Marshall Capital Partners, membru al consiliului de administrație al parteneriatului non-profit Safe Internet League (o organizație non-guvernamentală rusă creată pentru a cenzura așa-numitul „conținut periculos de pe internet”) și președinte al Fundației Caritabile Sfântul Vasile cel Mare.