sâmbătă, 16 februarie 2013

Idei de predici ale PS Ioan al Oradiei la duminica a XVII-a după RusaliiIdei de predici ale PS dr. Ioan Mihălţan al Oradiei 


Duminica a şaptesprezecea după Rusalii

(Matei XV, 21-28)


1. Deseori avem convingerea că suntem virtuoşi datorită discuţiilor sau teoretizării despre virtute. Totul însă se reduce la probe.

2. Mântuitorul n-a teoretizat virtutea, ci a practicat-o. N-a vorbit numai despre iubire, ci a trăit iubirea până la jertfa de sine.

3. Nici mama nu teoretizează virtutea iubirii, ci îşi arată puterea, folosul şi frumuseţea ei practicând-o.

4. Nu ne declară iubire, ci ne-o dovedeşte prin atitudinile sale faţă de noi.

      5. Foarte mulţi dintre noi oamenii declarăm iubire mai ales în tinereţile noastre şi în taina căsniciei. De multe ori această iubire se atenuează sau chiar dispare. Ea nu rezistă greutăţilor întâmpinate pe cărările vieţii.

      6. Se cer mari jertfiri pentru menţinerea şi întărirea în această minune a iubirii.

      7. În cazul Sfintei Evanghelii de azi este vorba despre o altă virtute pentru mântuire, şi anume aceea a umilinţei sau smereniei.

      8. Femeia din Sf. Evanghelie nu a teoretizat smerenia, ci a practicat-o.

      9. Proba tăriei smerenieiei a fost pusă la încercare de însuşi Mântuitorul Iisus Hristos.

     10. La prima vedere s-ar părea că Mântuitorul e nepăsător faţă de durerea ei sau chiar o respinge cu o oarecare vehemenţă. Ea însă rezistă în adâncul smereniei sale.

      11. Acceptă înjosirea de a fi asemenea câinilor. Toată proba Mantuitorului era doar o încercare.

      12. În cele din urmă El îi admiră smerenia probată şi o laudă în faţa mulţimii, lucru rar întâlnit pe cărările vieţii.

     13. De ce laudă Mântuitorul smerenia femeii precum şi cea a sutaşului care a venit pentru sluga lui la Mântuitorul? Pentru că ea stă la baza păcii, frăţietăţii şi comuniunii în familie.

      14. Numai smerenia consolidează pacea casei. Lipsa smereniei risipeşte frăţietatea.

      15. Mândria seacă sfânta comuniune şi frăţietatea.

      16. Din ce cunoaştem că suntem smeriţi?
- Dacă suntem lăudaţi  şi nu suntem plini de sine, îngâmfându-ne;
- Dacă suntem înjosiţi şi nu ne tulburăm;
- Iar proba cea mai puternică este aceea când reuşim să ne bucurăm de binele altora. Aceasta a treia probă puţini o trec. O pot trece doar părinţii faţă de copii, care se bucură sincer pentru binele lor.

      17. Să ne străduim a ne însuşi sfânta smerenie ca să avem mai multă pace şi frăţietate în inimile noastre.Text preluat din cartea de idei de predici ale preasfinţitului Ioan Mihălţan al Oradiei, ed. Episcopiei Oradiei, 1999, pg. 104.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.