marți, 7 aprilie 2020

Medicii din Deva au intrat in conflict cu conducerea administrativa a judetului.


Situatiile de la Deva se aseamana cu cele de la Suceava. Conducerea administrativa si sindicatele medicilor nu se inteleg asupra unor chestiuni de principiu. Opiniile medicilor deveni au fost mentionate intr-o scrisoare adresata noului ministru al sanatatii Nelu Tataru, la data de 6 aprilie 2020.

Ce cuprinde scrisoarea veti vedea in cele ce urmeaza:
 
OPRIȚI ABUZURILE DE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA!

Către Ministrul Sănătății – Dl. Nelu TĂTARU
Ministrul Muncii și Protecției Sociale – Dna. Victoria Violeta ALEXANDRU

                Sindicatul MEDICORUM HONOREM al medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, vă adresează prezenta

SCRISOARE DESCHISĂ

Prin care vă solicităm intervenția în vederea stopării abuzurilor care se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva începând cu data de 29.03.2020, până în prezent, dispuse de către conducerea spitalului, Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, sub coordonarea prefectului județului Hunedoara.
Prin Adresa DSP Hunedoara nr. 4088/29.03.2020, s-a adus la cunoștința personalului medical prezent în spital faptul că unitatea sanitară intră în carantină, iar personalului medical i-a fost interzis să părăsească incinta SJU Deva, fiind interzise de asemenea externările și internările de cazuri noi. Prin aceeași adresă, personalului medical i s-a pus în vedere că este obligat ca în toată această perioadă să muncească timp de 14 zile (un total de 336 ore), fără organizarea legală a timpului de muncă și a celui de odihnă.
Totuși, începând cu data de 30.03.2020, prin Adresa nr. 4141/30.03.2020, DSP Hunedoara a schimbat regulile instituite anterior și a dispus ca SJU Deva să interneze cazuri noi - Covid pozitiv, cu nesocotirea vădită a prevederilor OMS nr. 555 /03.04.2020.
În continuare, arătând că măsura carantinei nu respectă niciun criteriu epidemiologic, prin Planul de măsuri al gestionării infecției cu Covid-19 al SJU Deva nr. 7767/31.03.2020, conducerea SJU Deva solicită Instituției Prefectului ca UPU și secția ATI să fie exceptate de la carantinare, pentru a justifica următoarele internări.Atragem atenția că măsura închiderii a fost luată tocmai ca urmare a efectuării unei anchete epidemiologice în secția ATI, unde un membru al personalului a fost testat pozitiv Covid-19.
În decursul acestei perioade, personalul medical închis în incinta SJU Deva, precum și pacienții internați au fost testați, fiind făcută astfel delimitarea dintre persoanele Covid pozitive și cele cu rezultat negativ.
Ulterior testării, prin Nota internă 8046/03.04.2020, sub semnătura nouluimanager al SJU Deva – Silviu Didilescu și a directorului medical – Claudiu Antal, au fost din nou schimbate regulile inițiale, permițându-se înlocuirea unora dintre angajații ”aflați în stare avansată de epuizare fizică.Subliniem că nu toți angajații cu rezultat negativ al testării închiși în incinta SJU au beneficiat de prezumția stării de epuizare fizică, deși la data emiterii notei interne, toți angajații munceau deja de mai bine de 100 de ore.Prin aceeași notă internă a fost adus, cu derogare de la DSP (!!), un medic aflat în autoizolare la domiciliu. Criteriile după care se stabilesc aceste derogări de la normele sanitare ale carantinei ne sunt străine.
Apreciem că la acest moment, când delimitarea personalului medical a fost făcută după criteriul rezultatului testelor, s-ar fi putut relua activitatea normală pentru întreg personalul angajat, cu respectarea normării muncii, așa cum s-a întâmplat în majoritatea spitalelor din întreaga țarăunde au fost identificate cazuri de Covid-19.
Pe de altă parte, prin Adresa DSP Hunedoara nr. 4506/04.04.2020, în temeiul OMS nr. 533/29.03.2020 (abrogat la data emiterii adresei) și al OMS nr. 555/03.04.2020, DSP Hunedoara solicită Instituției Prefectului Hunedoara să dispună, printre altele, ca Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara să transporte pacienții pozitivi Covid – 19 la SJU Deva, pentru tratament sau dializă, deși încă se lucrează la stabilirea circuitelor epidemiologice.
În consecință, încă din data de 30.03.2020 s-au efectuat în continuare internări de cazuri noi în cadrul SJU Deva, pacienți de a căror îngrijire s-a ocupat același personal medical închis în incinta spitalului, la care s-au adăugat persoane aduse de acasă, care au fost supuse acelorași interdicții.Angajaților închiși în spital le este interzis să primească obiecte de uz personal din exteriorul spitalului, inclusiv tratament medical prescris pentru afecțiunile cronice  ale unora dintre aceștia, fără a le fi asigurate din alte surse.
                Mergând pe modelul descris mai sus, conducerea SJU Deva încearcă prin presiuni și amenințări cu deschiderea unor dosare penale, aducerea de personal la muncă din exterior, pentru perioade consecutive obligatorii de câte 14 zile, fără a se consemna acest lucru prin înscrisuri, cu interzicerea neîntemeiată a părăsirii incintei spitalului în acest interval de timp, precum și fără organizarea legală a timpului de muncă și de odihnă. Practic, personalul angajat este obligat să muncească până la epuizare, continuu, fiind fără pauză la dispoziția pacienților internați și a celor care se internează în unitatea sanitară în continuare, deși există personal suficient care așteaptă să se dispună revenirea la un program legal de muncă.
                Organismele abilitate în materie au atras atenția deja asupra faptului că în privința personalului medical expus în mod prelungit la spații contaminate cu încărcare virală mare, există un risc al evoluției bolii spre o formă severă, drept pentru care astfel de măsuri pun în pericol grav viața și sănătatea personalului medical, încălcând în același timp dispozițiile imperative ale Codului Muncii.
                Toată situația mai sus descrisă naște serioase întrebări referitoare la situația unică a SJU Deva, precum:
-          din ce motiv s-a permis ca SJU Deva să fie declarat singurul spital Covid-19 din țară, încă de la debutul pandemiei, cu încălcarea vădită a prevederilor Anexei I, art. II din OMS nr. 555/03.04.2020, referitoare la implicarea etapizată a spitalelor?
-          din ce motiv s-a permis declararea SJU Deva spital Covid – 19 în lipsa unui analizor RT - PCRși a unor circuite epidemiologice anterior identificate și aprobate?
-          de ce se evită sau se ascunde o vizită a ministrului sănătății la SJU Deva, fiind declarat al treilea mare focar Covid-19 din țară, lăsând cele mai importante decizii la îndemâna unor persoane care și-au arătat deja competențele?
-          unde sunt transportate și tratate în prezent cazurile de mare urgență non-Covid-19 din județul Hunedoara, devreme ce până acum o săptămână SJU Deva era cel care gestiona majoritatea lor?
-          de ce nu s-a făcut nici cel mai mic efort de reabilitare a SJU Deva, acesta fiind în prezent singura unitate sanitară care funcționează cu personalul medical închis în incintă?

Facem precizarea că majoritatea personalului chemat la muncă după închiderea spitalului avea opțiunea de a nu se prezenta în astfel de condiții abuzive, fiind dispus să tolereze un astfel de comportament doar pentru binele pacienților.

Față de toate aceste aspecte, raportat la refuzul oricărei comunicări manifestat de către conducerea spitalului și față de faptul că semnalarea publică repetatăa acestor probleme a rămas fără efect, Sindicatul Medicorum Honorem al medicilor din cadrul SJU Deva, trage un serios semnal de alarmă și avertizează că va refuza categoric prezentarea la muncă în astfel de condiții impuse abuziv, care încalcă interdicția muncii forțate și dreptul angajaților la sănătate, prin interzicerea părăsirii incintei unității sanitare la finalul programului legal de muncă,fapt nejustificat nici măcar de condițiile stării de urgență.
Sindicatul MEDICORUM HONOREM al medicilor din cadrul SJU Deva
Deva, 6.04.2020

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.