joi, 30 mai 2019

Grupări religioase tolerate în Biserica Ortodoxă din România.Cu ajutorul lui Dumnezeu cel Bun și Milostiv încerc să pătrund puțin în problematica existenței mai multor grupări care s-au coagulat de-a lungul timpului între unii creștini din Biserica Ortodoxă Română.

Două grupări ne preocupă mai mult, și anume cea numită Oastea Domnului și cea  din jurul diaconului Visarion Iugulescu numită  gruparea visarionistă.

Abordarea pe care încerc să o fac nu are legătură cu o vreo viziune pătimașă sau bazată pe preconcepții, ci una bazată pe eclesiologia Bisericii Ortodoxe, pentru a înțelege acest fenomen în matca lui reală.


Vom începe să analizăm Oastea Domnului prin ramura ei numită Mișcarea Visarionistă.

Conform studiului părintelui profesor David Pestroiu de la Facultatea de Teologie din București aflăm că:

Visarioniștii constituie o ramură a Oastei Domnului. Se numesc aşa după liderul lor spiritual, ierodiaconul Visarion Iugulescu (treapta sa ierarhică e contestată de către unii cercetători, în special de prof. diac. dr. Petre David, care-l numeşte simplu rasofor).

– liderul s-a născut în 1922, pe Valea Prahovei, numindu-se din botez Vasile. S-a perindat pe la mân. Căldăruşani şi Cernica, după care a ajuns organizator al Oastei Domnului la Biserica Sf. Nicolae Sârbi. După demolarea acesteia în 1983, se retrage la o casă parohială a Bis. Sf. Nicolae Vlădica (11 Iunie). Aici îşi reorganizează gruparea, ajutat de sora Elena. A atras f. mulţi tineri şi tinere, adunaţi sub denumirea de „Lucrarea”; promovează căsătoriile albe, nunta fără lăutari (numai cu cântări ale Oastei Domnului), vestimentaţie specifică (haine negre, basmale albe sau albastre, excluderea podoabelor de orice fel).

– după 1989, mişcarea cunoaşte o dezvoltare puternică: se publică revista Călăuza ortodoxă, cu predici visarioniste şi ilustraţii – icoane pictate de Visarion, în stil naiv. S-au alcătuit filme, proiecţii de diapozitive etc. Din cuprinsul acestor materiale:

– Visarion se pretinde, el însuşi, purtătorul unor revelaţii primite direct, în urma unor „arătări”, viziuni. În predici, reproduce astfel de mesaje, prezentând dialoguri între Dumnezeu, Maica Domnului, îngeri, diavoli, sfinţi, fără bază biblică şi patristică. Abuzează de digresiuni, poveşti şi descrieri imaginare, care fac, însă, deliciul adepţilor. Nu în ultimul rând, creează o psihoză eminamente sectară prin descrierile îngrozitoare ale sfârşitului lumii, ale chinurilor iadului etc. Are, însă, şi meritul de a îndrepta adepţii pe calea moralităţii, prin combaterea aspră a păcatelor şi viciilor.

– într-o vreme, Călăuza a apărut cu binecuvântarea P.S. Galaction (fie s-a obţinut în grabă, fie nu s-a obţinut deloc, căci la ora actuală se publică fără nici o binecuvântare).

– la iniţiativa pr. paroh Ion Grigore, s-a desfiinţat gruparea de la 11 Iunie. Visarion s-a retras, bătrân, la Comarnic, dar adepţii s-au regrupat la alte biserici: Sf. Pantelimon, Sf. Mina, Sf. Silvestru, Sf. Nicolae Şelari, Toţi Sfinţii, Sf. Stelian, Mătăsari etc. De asemenea, au puternice nuclee în ţară: Constanţa, Iaşi, Botoşani, Craiova, Tulcea, Timişoara, Arad.

– au legături, pe filiaţie, cu Oastea Domnului (cu cântări şi manifestări similare), cu mişcarea de la Vladimireşti şi Turma Sf. Ilie.”  ( Curs de Misiologie, vol I)

În primul rând nu negăm sinceritatea celor care fac parte din gruparea Oastea Domnului sau Visarionistă și nu negăm faptul că mulți au ajuns să cunoască Biserica Ortodoxă prin intermediul acestei grupari misionare.  Misionarismul, datorită perioadei comuniste, a lipsit în Biserica Ortodoxă, cei mai mulți preoți sau mireni își manifestau credința în mare taină, astfel că mulți mireni, cuprinși fiind de râvna misionară au găsit o grupare prielnică duhului misionar, duh misionar care nu ar fi trebuit să lipsească din viața Bisericii.

Trebuie aici să spunem că Biserica Locală trebuie revigorată printr-un duh misionar autentic ortodox care să fie practicat de către toate treptele ierarhiei Bisericești formate din cele patru trepte, anume Episcop, presbiter, diacon și mirean. Și mirenii au Pecetea Darului Duhului Sfânt primind Succesiune Apostolică prin Taina Mirungerii.  Aceste patru trepte sunt patru Ordine în conducerea Bisericii, laicii- mirenii fiind ultima treaptă, ei sunt numiți în Noul Testament Sfinți, Credincioși, Preoție Împărătească. În Biserica Ortodoxă Autoritatea este prezentă în toate cele patru ordine avându-l pe Episcop în centrul unității, autoritatea episcopului nu este peste Biserică ci în interiorul Bisericii (https://dogmaticaempirica.wordpress.com/2016/12/31/cele-4-trepte-ierarhice-care-guvernează-biserica/). Din păcate Biserica Locală Română nu a oferit șansa pentru mulți de a-și manifesta zelul misionar căzând în diferite capcane sectante sau mișcări de genul celor menționate.

Părintele Adrian Făgețeanu vorbea despre Oastea Domnului și despre Taica Visarion ca despre o grupare care se consideră un fel de elită, gruparea fiind închisă, deși cu valențe misionare, totuși nu se putea participa la întrunirile care semănau a adunări neoprotestante decât a cult liturgic ortodox.  Părintele Cleopa Ilie de asemenea spune că nu poate exista o alta Oaste a Domnului decât cea în care deja suntem înregimentați și anume Oastea Creștinilor Ortodocși, a Membrilor Bisericii botezați, mirunși și împartășiți ce cred drept în Hristos. O altă Oaste paralelă sau o formațiune în cadrul Bisericii nu poate exista. Dacă ar exista Mișcări și Ordine în afară de Episcopat, Presbiterat, Diaconat și Mirenat ar însemna să avem o eclesiologie de tip papistaș în care exista multe Ordine cum ar fi Ordinul Iezuiților sau Mișcarea Iezuită, Ordinul Focolarilor- Mișcarea Focolară care sunt un ordin de tip neoprotestant-penticostal-papistaș cu manifestări așa zis harismatice, apoi ordine călugărești, etc.

Întrebarea care se ridică este în ce situație eclesiologică  se găsesc cele două grupări – Oastea Domnului și Mișcarea Taicii Visarion?

Biserica Ortodoxă este un Trup, un singur Trup, Ea, Biserica, este Una și Unică, este Trupul lui Hristos și fiecare membru al Ei este mădular al acestui Trup. În Biserică există multe Harisme ale Duhului Sfânt care se manifestă la membrii Bisericii dar în cadrul aceluiași Trup. Nu s-a împărțit Hristos.  În Epistola I către Corinteni cap I, versetele 12-13 Sfântul Apostol Pavel spune:  „fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-ați botezați în numele lui Pavel?”

La fel putem parafraza cuvintele Sfântului Ap Pavel și să spunem că Eu sunt al lui Taica Visarion, eu sunt al Oastei Domnului! …S-a rastignit cumva Taica Visarion pentru voi?

Atunci, având în vedere că Gura Duhului Sfânt, Pavel spune că această împărțire nu este de la Hristos ci este nebisericească putem să corelăm această grupare cu Canonul I al Sfântului Vasile cel Mare care numește trei categorii de cădere din Biserică – Eresuri, Schisme și Adunări ilicite (nelegiuite).  Dacă despre eres și schismă Sfântul Vasile cel Mare spune că ereticii sunt aceia care s-au despărțit cu totul prin concepții eronate de credință, iar schismaticii sunt cei care greșesc în anumite chestiuni și întrebări bisericești corijabile, despre  adunările ilicite (nelegiuite)  spune că „au numit adunările ce se fac de presbiteri sau episcopi neascultători şi de poporul neînvățat; precum dacă cineva fiind găsit în greşeală a fost înlăturat din slujbă, şi nu s-a supus canoanelor, ci singur şi-a atribuit sieşi întâietate şi slujbă, şi împreună cu dânsul au plecat si alţii, părăsind catoliceasca (adevărata) Biserică (ortodoxă), aceasta este adunare ilegală;”

Orice grupare ilicită sau parasinagogă sau schismă pune în pericol iminent mântuirea celui care se găsește în ea.  O grupare care nu este în duhul Bisericii, care se separă prin cântare, obiceiuri, ethos de Biserică, deși se consideră pe ea ca făcând parte din Biserică de fapt se delimitează de Biserică, căpătând alt ethos și alte învățături. Ei se separă de duhul Bisericii în sensul unei înșelări duhovnicești care întotdeauna duce și la erezie.

Unele grupări au o orientare apocaliptică și se imită concepțiile neoprotestante despre studierea Bibliei, despre ritmul cântărilor, despre modul de viață al celor care se consideră că fac parte din acel Ordin, Grupare, Mișcare, fie a Oastei Domnului fie a Visarioniștilor.

Iată ce rol nefast a jucat primirea în Biserica Ortodoxă a ideilor neoprotestante care au prins viață fie prin mișcări eronate apocaliptice de tip adventist, fie prin crearea de parasinagogi gen Oastea Domnului sau Visarioniști. Acestea au dus la crearea de erezii, de grupări parasinagogale în care membrii lor își periclitează mântuirea rămânând în aceste false evlavii de tip pietist.

Cântările pietiste de natură neoprotestantă și icoanele viu colorate, forme de falsă cumințenie și stări ale înșelării sufletești cu accente de mândrie legate de apartenența la așa numita Lucrare sau Mișcare duce la pierderea sufletelor multor oameni atrași în aceste curse subtile, greu de reperat pentru omul care nu cunoaște eclesiologia Bisericii.

Îmi aduc aminte de cântecele de genul „Cruce Sfântă părăsită, tristă stai plecată-n jos și nu-i nimeni să te îndrepte, o ce lucru dureros…”, sau O Maicuță Sfântă te rugăm fierbintecă noi suntem fii lacrimilor tale – toate aceste cântece creează o anumită stare de spirit lacrimogen, pietist.  Aceste cântece au un duh pietist moralist, fără conținut dogmatic. Nu se simte nici duhul ascetic nici duhul dogmatic nici duhul sacramental specific textelor liturgice ale Bisericii. Aceasta este ”generația emo” din creștinism care își trage seva din dolorismul papistaș și din pietismul protestant. Se exacerbează niște emoții exterioare, fără profunzimea metanoiei, fără puterea de a vindeca, de a curăța, de a lumina și îndumnezei pe om. Omul rămâne cu mintea încețoșată, într-un soi de adormire psihotică care îl duce la moarte sufletească. (un fel de psyhe versus pneuma).

Canonul 9 de la Laodiceea interzice a se cânta cântecele neaprobate de Biserică.

Sunt cântări care aduc o înfocare psihologica, inclusiv cu lacrimi care îl ține pe om captiv într-o zona psihologică și nu duhovnicească.

Poporul simplu, necatehizat corect este atras de aceste pietisme și ajunge să trăiască un creștinism deformat, mutilat, eretic.

La fel și astăzi Oastea Domnului și Visarionismul sunt mișcări în afara Bisericii lui Hristos ca și ethos, manifestare. Eclesiologic ele nu se încadrează în Biserica lui Hristos, fiind mișcări parasinagogale.  Predicile Taicii Visarion au fost inspirate în mare proporție  din Chiriakodromionul marelui predicator Mitropolitul Ilie Miniat. Însă nicăieri Taica Visarion nu dă sursa…Dar acest lucru nu este rău.

Readucerea credincioșilor sinceri , care se afla în aceste înșelări în Biserica lui Hristos să se facă cu multă delicatețe, dragoste. Pentru că mulți nu sunt conștienți de pericolele acestea. Este important ca ei să părăsească ideea de a face parte dintr-o grupare, dintr-o Lucrare, dintr-o Mișcare și să se identifice numai cu calitatea de Membru al Bisericii lui Hristos.

Chiar dacă sunt adunate în jurul anumitor biserici ortodoxe, chiar dacă se împărtășesc, ei rămân desprinși de ethosul ortodox, înșelarea lăsând urmări adânci în sufletele acestor oameni prin rămânerea în sfera pietismului, e eclectismului (cei aleși). Nu ne putem închina la doi domni.  În Ortodoxie Hristos rămâne centrul existenței noastre.

protopresbiter Matei Vulcănescu

PS:
   La fel cum există o mișcare obsedată de venirea lui antihrist care este condusă și ea pe același drum alunecos al depărtării de ethosul Bisericii Ortodoxe, care este Biruitoare, care nu se preocupă de antihrist ci de Hristos, înțelegând bine semnele vremurilor. Eshatologia Bisericii este luminoasă.
   Eshatologia de tip neoprotestant adoptată din păcate de mulți credincioși fără repere serioase duhovnicești în care mai mult observăm repere materialiste, frica de antihrist, frica de sistem, frica și groaza în general, obsesia sfârșitului lumii acesteia decât pregătirea pentru sfârșit creștinesc vieții noastre, neînfruntat, în pace și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos.
   Ideile vehiculate de aceștia sunt că orice formă de control – cipuri, biometrie, etc sunt lepădare de Hristos, semnul fiarei și pecetea lui antihrist.  Alții au afirmat ca e jumătate de lepădare sau sfert de lepădare, că e pre-pecete, pre-mergător, etc. Toate aceste idei sunt de origine neoprotestantă, s-a început cu codul de bare a fi considerat semnul fiarei și până la cipuri în zilele noastre.  Toate aceste idei sunt exagerate, și chiar conduc oamenii către o fobie apocaliptica eshatologică de amorțire a conștiințelor, ducând inclusiv la boli psihice și psihoze. Una este vigilența creștinului de a nu se lăsa călcat în picioare de un Stat păgân și dornic de opresiune și control absolut care poate deveni antihristic așa cum este statul comunist și orice dictatură, și alta este să afirmi că cine ia un cip, un CNP, buletin , etc pierde Harul Duhului Sfânt lepădându-se de Hristos, de Biserică și de Botez. Hristos Prunc fiind a mers în Betleem ca să primească CNP, să fie înscris în Statul antihristic roman păgân. Cum a acceptat Hristos asta? Maica Lui a mers să fie înscris. Hristos întreabă: „Al cui chip este pe monedă? Al Cezarului! ” răspund iudeii care vroiau sa-L prindă în cursă. Cine era Cezarul? Era un simplu Împărat? Nu. Era scris pe monedă că Cezarul este dumnezeu! Deci nu era o simplă problemă legată dacă să dăm impozitul sau nu. Ci moneda era antihristică. Hristos nu spune: nu acceptați aceste monede, ardeți-le, etc ci cere ca să se dea Cezarului ceea ce îi aparține, dar nu închinare sau Adorare.

20 de comentarii:

 1. Hristos a înviat,un articol bun,oarecum,dar înainte de a spune ceva despre o "grupare" sau cineva, nu este indicat de a se cerceta mai cu de amănuntul,ma refer la ce este Oastea Domnului si care a fost rostul Oastei pentru Biserica si popor,totusi trebuie o cercetare mai amănunțita,unde era Oastea Domnului acolo in mare parte nu mai erau grupări sectare. Oastea Domnului nu invata nimic in plus fata de ce invata Biserica Ortodoxă,mai bine zis nu și-a asumat rolul de învățător,ci încearcă să trăiască Scriptura ,din pacate se vede ca este rau ca oamenii cunosc Ortodoxia prin Oastea Domnului,sunt Preoți sau călugări care datorita Oastei au ajuns sa cunoasca Ortodoxia,putem spune atunci ca mai sunt si grupări ale Pr Cleopa,Pr Arsenie Boca,etc...departe aceste gânduri, pai ASCOR,LIGA CRESTINA si altele invata sa trăiești Ortodox,se ocupă cu tineri,asa si Oastea Domnului,face misionarism ,a nu se confunda cu ceea ce sa spus ca "Sunt a lui apollo " ,nu,suntem a Lui Hristos!

  RăspundețiȘtergere
 2. Dvs vorbiti din teorie, oamenii acestia chiar au fost cu adevarat prigoniti si au suferit pe toate planurile pt apararea Ortodoxiei.
  Va supara culorile icoanelor, stilul naiv, pricesnele, intalnirile oamenilor pt rugaciuni ??? Cat de subiectiv tratati lucuruile, iertati-ma. Spuneti, citez : "Îmi aduc aminte de cântecele de genul „Cruce Sfântă părăsită, tristă stai plecată-n jos și nu-i nimeni să te îndrepte, o ce lucru dureros…”, sau O Maicuță Sfântă te rugăm fierbinte… că noi suntem fii lacrimilor tale – toate aceste cântece creează o anumită stare de spirit lacrimogen, pietist. Aceste cântece au un duh pietist moralist, fără conținut dogmatic. Nu se simte nici duhul ascetic nici duhul dogmatic nici duhul sacramental specific textelor liturgice ale Bisericii. Aceasta este ”generația emo” din creștinism care își trage seva din dolorismul papistaș și din pietismul protestant. Se exacerbează niște emoții exterioare, fără profunzimea metanoiei, fără puterea de a vindeca, de a curăța, de a lumina și îndumnezei pe om. Omul rămâne cu mintea încețoșată, într-un soi de adormire psihotică care îl duce la moarte sufletească. (un fel de psyhe versus pneuma). Inchei citatul . Ei, bine, .. Sa-mi fie iertat, dar nici la comentariul dvs NU se simte nici duhul ascetic, nici duhul sacramental specific textelor liturgice ale Bisericii etc . Iar partea cu, citez : (fără puterea de a vindeca, de a curăța, de a lumina și îndumnezei pe om. Omul rămâne cu mintea încețoșată, într-un soi de adormire psihotică care îl duce la moarte sufletească), inchei citat, va rog sa o spuneti miilor de ucenici intorsi de pe calea pacatelor la calea pocaintei . Poate asa veti observa mai bine CONTRADICTIA dintre concluziile personale si faptele cu adevarat reale. V-o spune o persoana scoasa din cele mai negre pacate si intoarsa la calea pocaintei prin intermediul predicilor P Visarion. Dansii faceau misionarism cu militia in urma lor. Unii au fost arestati. Ati trecut prin astfel de emotii pt dreapta credinta in plina perioada ATEISTA??? Daca nu, e mai bine sa nu mai criticati ceea ce nu ati experimentat decat din citit. Iertati.

  RăspundețiȘtergere
 3. Oastea Domnului este o punte de lansare catre sectari.
  Ei nu mai tin de credinta, de dogme, ci de chestiuni de imagine si moralitate. Nu zic ca moralitatea trebuie neglijata, dar nu inteleg de ce ostasii ignora dogmele.
  De exemplu, anul acesta la Beius, si in cateva zone din tara, organizatia "Oastea Domnului" a sustinut candidatura unui sectar care nu mai sta in Romania de 30 ani. Aceasta doar pentru chestiuni de "referendum pentru familie".
  Pe pagina de facebook a ostasului Adrian Ciorna, din Beius, vedem doar reclame la candidatul europarlamentar Peter Costea (baptist). E clara legatura dintre Oastea Domnului si protestanti.

  RăspundețiȘtergere
 4. Sunt câteva grupuri care si-au luat numele de ostași,dar care nu au legătură cu Oastea Domnului din Biserica Ortodoxă,ostași tin de dogme,tradiție si tot ceea ce ține de Biserica Ortodoxă,daca ziceți că e punte către sectari,ce mai ziceți de grupările nepomenitorilor,care zic ca tin de dreapta credinta,trebuie cercetat mai înainte de a judeca ceva ce nu stiti,în mănăstiri si in Biserici se canta prisceme care sunt luate de la Oastea Domnului.

  RăspundețiȘtergere
 5. ia ascultati si fiti atenti si dupa min 27 ... cand P VISARION spune clar si explicit : cititi vietile sfintilor, filocaliile, patericul, PREDICILE SFINTILOR PARINTI, CA DE ACOLO NE ADAPAM SI NOI..., NOI NU FACEM O LEGE NOUA, NU IAU NICI EU DIN CAPUL MEU CEVA.., AICI NUMAI DARUL LUI DUMNEZEU LUCREAZA CA SA VA POT EXPUNE LUCRURILE..." Accesati https://www.youtube.com/watch?v=7n2vZY9EP5o

  RăspundețiȘtergere
 6. Această "teorie", cum s-a scris mai sus, se potrivește foarte bine cu istoricul și faptele acestei grupări. Eu nu am cunoscut Oastea direct, dar am cunoscut ostasi si de-a lungul timpului am citit mai multe despre acestia. Indirect, de la cei care au fost în contact cu mișcarea știu că a avut încă de la înființare o structură și mod de funcționare de inspirație sectară. Asemenea sectarilor, Oastea s-a axat pe moralism, incurajarea oamenilor de a parasi imoralitatile. Cat a avut conducatori buni a fost si folositoare dpdv al schimbarii moralității oamenilor în bine. Dar in timp trasaturile sectare au fost evidente:

  - impunerea unui legământ sau jurământ public pentru a aparține acestei grupări (foarte grav)
  - relațiile apropiate și la vedere cu fraţii neoprotestanti din țară sau din străinătate
  - adunările lor pe tara, regiuni în care se adună uneori toți cu toți, și ostași sectari, și ortodocși, grupuri, grupulete. unii mai ortodocsi, alții mai puțin, unii de-a dreptul sectari
  - apostolatul laic si voluntariatul duhovnicesc instaurate de Iosif Trifa. rolul exagerat pe care îl acordă mirenilor față de preot, ca importanta, în vorbiri publice, adunări ale lor. si femeile predica la ei. accentul exagerat pe misionariatul mirenilor, fiecare după capul propriu in multe cazuri pentru că nu tin cont de preot sau acesta cu greu ii controlează
  - adunările cântătoare (cu orgă, acordeon și alte instrumente în biserici). un exemplu oarecare (sunt o multime pe youtube) și din tara, si din diaspora https://youtu.be/qrTNWmqiBKg
  sau o alta adunare (de tineret) https://youtu.be/1ophAts7sME (o predica pioasa la min 1:39 dar nu numai)
  - arta pietistă de inspirație sectară (fără absolut nicio legătură cu iconografia ortodoxă). la adunări de-ale lor pot fi văzute (în locul icoanelor) tablouri cu Iosif Trifa si Traian Dorz. un exemplu de astfel de decor (adunare de tineret) https://youtu.be/R5ySTwOXpjE
  sau o altă adunare în biserică (cântări, predici ale mirenilor, instrumente etc) https://youtu.be/gNEt6CHdN6w
  sau aici (intregul decor la min. 7) https://youtu.be/Bect5Vm28iM
  - scenete de "teatru biblic" la adunări (de tineret, în special)
  și altele.

  Până și membri ai Oastei au viziuni diferite despre ce înseamnă aceasta și sunt împărțiți în nenumărate grupări. Dar rămân "frați". Are vreo grupare ortodoxă a lor o pozitie publica de delimitare față de toate aceste probleme? Asta ar fi ceva. Totusi, acel jurământ pe care ei îl fac îmi pare ceva grav.

  Atât timp cât mișcarea a fost sub influența lui Iosif Trifa se pare că a fost ținută sub control și a schimbat viețile multora. Dar plecând de la cele de mai sus, era de așteptat ca mai devreme sau mai târziu să degenereze în altele. Sunt cu siguranță în această mișcare și persoane bine intenționate, cu inima buna. Dumnezeu să le descopere adevarul și să le dea preoti cu puterea de a-i pune pe calea dreapta, să se rupă de influentele sectare.

  Atât cât am căutat și eu am dat pe siteurile lor ortodoxe de nenumărate referinte la fratii protestanți ce au fost de folos mișcării de-a lungul timpului: Dick Langhveld, James Foster, autori ca Spurgeon s.a. Am aflat tot așa despre frăția dintre Traian Dorz și Langhveld care aducea biblii protestante în perioada comunistă la noi și altele. Sunt pline paginile lor de astfel de dovezi ale aplecarilor sectare pe care le au. Nu e de mirare că așa multi ostasi au trecut la sectari cu totul sau invers, că Oastea e admirata de sectari.

  Neoprotestantii măcar fac pe față toate cele, aici sunt îmbrăcate în haină "ortodoxă" (dacă vorbim despre aripa lor ortodoxă). Cumplit! Ostasii care spun ca tin calea dreapta, a Ortodoxiei, ar trebui să ia atitudine de toate acestea, să se delimiteze public. E oare bine sa se mearga la adunarile unei mișcări care e asa lăudată de dusmanii Ortodoxiei? Sau să continue cu obișnuintele sectare?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dacă nu ați cunoscut Oastea, ci doar anumiți ostași, nu vă dați cu părerea. Căci dacă m-aș apuca să analizez dacă e bună Ortodoxia după cât de buni sunt ortodocșii de prin pușcării, spre exemplu, vai de capul meu. Oastea Domnului, ca și Ortodoxia, are multă, multă uscătură, comentați doar după ce veți cunoaște ideologia Oastei. În rest, fiecare cât de mult și de bine o poate pune în practică...

   Ștergere
  2. Deci un creștin ortodox neînregimentat în această grupare nu are dreptul să își formeze o părere proprie și să comenteze despre ce e lasat la vedere de aceștia? Multă îndrăzneală aveți... deci este necesar să ne scăldăm mai întâi în noroiul jurămintelor și al adunărilor de felul acesta (cum bine zice pr. Vulcănescu), altfel avem interzis.
   Văd în postarea de mai sus referințe la obiceiuri public asumate de ostași în adunări texte mai noi, mai vechi, la înregistrări de la adunările acestora (înfiorătoare adunări și cuvântări și tot)... cum comentați constructiv pe acestea în loc să aruncați cu praf în ochi? Din câte înțeleg ce s-a scris face referire la abaterile așa-zisei grupări "ortodoxe" și "corecte" din oaste... înregistrările acelea tot de la aceștia vin. Se simte cât se poate de limpede duhul sectar chiar și în adunările "ortodocșilor"... în predici, cântări, poezii, pietism la maximul edulcorării de îți vine să crezi că în loc de recital și predici urmărești un film de comedie. Iar despre zdrăngăneala instrumentelor în biserică?
   Jurămintele ostașilor este ceva grav, face parte din "abc"-ul și minimul de discernământ al unui creștin ortodox să știe că astfel de lucruri sunt pierzătoare și aparțin întunericului. Nu are nevoie un ortodox de așa ceva ca "supliment" la Botez și Spovedanie. Cei care le acceptă sunt în înșelare.

   Ștergere
  3. Dl sau dna Anonim, într-o privință sunt de acord cu dvs: vorbim de Oaste, vorbim despre o ideologie, într-adevăr!!! O ideologie clar aparte grefată pe lipsa catehizării în BOR și costumată în aparențe de ortodoxie. Sper să am timp pentru un comentariu mai pe larg.

   Ștergere
 7. Apăi întrebati Preoți Ostași,sau chiar pe PS Daniil,ce este cu legămîntul,fr James Foster este Ortodox si pe vremea comunismului Biblia ortodoxă nu se prea tipărea,multi mari Preoți daca nu stiti ,au fost școliți în Occident la universități catolice,sunteti ca fariseii ce au scos pe orb din sinagogă,deoarece Domnul Iisus la vindecat,foarte multi cunosc Ortodoxia datorita Oastei Domnului,citiți,pe internet circula multe,femeile nu predica,apoztolatul laicilor este normal,Preoții si Biserica are nevoie de ajutor,cum sa audă omul de Dumnezeu daca vom tacea,nu vorbiti prostii si cercetați scrierile sănătoase,nu mai dati fakenews

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @TK
   Cunosc multe cazuri de ostasi care au trecut la sectari sau au mijlocit cu sectarii. De ce nu recunosti acest lucru?
   Nu zice nimeni ca odata, in vremea comunista, nu a fost utila, aceasta organizatie. Dar azi nu este nimic ortodox, ci doar o amagire. Afaceri, interese, fariseism etc. Ce a cautat ostasul Necula la sectarii din Beius? Ce cauta domnul Ciorna sa faca propaganda unui sectar? etc...

   Ștergere
 8. Si cei ortodocși de ce se duc la sectari,de ce nu recunoaștem asta,eu spun ca fariseism,interese exista in cadrul clericilor ,de ce nu recunoaștem asa ceva,Pr Necula daca nu stiti a mărturisit Ortodoxia,nu a stat ca alti farisei faca-nd galerie din casa pe internet,e o amăgire acea ortodoxie unde dimineata "creștinul "merge la slujba si dupa la cârciumă,felicitări pentru asa ortodocși.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa ortodocsi pe care ii mentionezi sunt tot un fel de Oastea Domnului.
   In conferinte, pr Necula indeamna mereu la nerespectarea canoanelor si sfidarea invataturilor Sfintilor Parinti. Pentru el e tot una sa mergi la penticostali sau la ortodocsi etc... La conferinta de la Beius unde a participat cu prietenul sau Pustan (cel mai bogat pastor) a fost intrebat despre diferentele dintre ortodocsi si penticostali, dar a refuzat sa vorbeasca. Eram in sala si am vazut cand pastorul i-a facut semna sa nu raspunda la aceste intrebari venite din sala. A fost o pacaleala acea conferinta. Cert este ca dupa acea data au fost cativa ortodocsi care au inceput sa frecventeze casa de adunare penticostala sub pretextul ca e frumos si acolo, ne duce in excursii, sunt fete frumoase, pastorul e amabil cu noi, etc..., iar chestiunil;e dogmatice au urmat dupa aceea subtil astfel incat in cativa ani acei tineri s-au transformat sufleteste in duhul protestant. Asta datorita ostasului Necula. Degeaba si-au exprimat preotii de acolo nemultumirea fata de ce s-a intamplat acolo, ca nimeni nu i-a bagat in seama. Acum a trecut timp si de dragul iertarii, lucrurile au ramas asa cum sunt...

   Ștergere
 9. Părinte Matei Vulcănescu,

  As dori,cu iertare,sa va adresez un cuvânt legat de acest articol.
  V-am urmarit cu mult interes toate postarile cu privire la lupta anti Creta si in general antiecumenista. Însă cred ca un om care s-a lansat in lupta aceasta impotriva ereziilor trebuie sa fie neaparat un mare iubitor al Adevarului,niciodata nu se pronunta asupra unui lucru până când nu se informeaza cât mai mult posibil. De aceea, am convingerea ca asa cum ați pomenit inca de la început, analiza pe care o faceti cu privire la Oastea Domnului este pătimașă. Pentru ca dacă ați fi dorit sa stiti intr'adevar ce este Oastea Domnului nu v-ați fi limitat la o singura sursa ci ați fi citit in primul rand cartea "Ce este Oastea Domnului?" carte de altfel cu un continut foarte mic. Apoi ați fi citit pt mai multa aprofundare "Istoria unei jertfe". Si chiar as dori sa va intreb: ați citit vreodată vreo carte a Oastei Domnului până acum? Sau, ati mers de atâtea ori la IPS Longhin- Banceni -acest soare care cred că e unic in lume si care asa a strălucit de cand il stim. L-ați intrebat vreodata ce este cu Oastea aceasta a Domnului despre care a dat mărturii atat de frumoase?
  Sau altceva: cum e posibil sa mergi de atâtea ori in calitate de preot traducător de conferinte anti Creta si sa nu realizezi ca si IPS Longhin si tot ce este acolo si lupta sănătoasă pe care o duce - sunt un rod al Oastei Domnului.
  Pe langa asta, va cer din nou iertare, dar cred ca gandul sa scrieti acest articol nu a fost deloc inspirat. Oricum, in momentul de fata, se duce o lupta acerbă între minciuna si adevar. Cine va iubi adevărul, il va urma, iar cine nu, va cădea de la sine.
  Acest articol nu a facut decat sa aduca un val de întristare peste foarte multi intr-un moment în care in lupta aceasta antiecumenista contează fiecare suflet pentru a fi impreuna.
  Va sărut mâna!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Oastea Domnului de la Banceni este diferita de Oastea Domnului din Romania. La Banceni se mai pastreaza duhul ortodox, iar in Romania totul a devenit o afacere. Exemplul clar este Adrian Ciorna care pornind de la afacerile de la Habitat, a ajuns sa ne ceara sa alegem un sectar in parlamentul european. La Beius, pe candidatul Peter Costea l-a votat penticostalii si ostasii...

   Ștergere
  2. Doar o Oaste a Domnului exista,si daca in Romania totul a devenit o afacere va invit sa mergeți intr-o tara cinstită

   Ștergere
  3. Daniel Savulescu - Bucureşti7 iunie 2019 la 12:07

   În care țară. Poți să ne recomanzi?

   Ștergere
 10. Atunci până la urmă,cine tine credința cea dreaptă,Creștinii Ortodocșii de rand,Oastea Domnului,nepomenitorii,toți spun ca tin Calea,la fel ca si sectele,căci nepomenitorii se împart în două grupuri,care mai tin cu pomenitorii si cei care nu mai accepta pomenitorii...

  RăspundețiȘtergere
 11. Indraznesc cu mai multe intrebari si nelamuriri legate de cu pr. nepomenitor Claudiu Buza si gruparea “marturisireaortodoxa”. Imi poate da cineva niste lamuriri cu privire la acestia? Este de fapt o grupare oastea Domnului sau doar Claudiu Buza este? Vad ca pe blogul propriu ii tine in brate pe ostasi, le promovează “super-ortodoxia” cu citate frumos alese din Psaltire și Biblie… cand se stie ce miscare tulbure si amestecata este asta. Pe mine nu ma castiga astfel de manipulari, ca altfel nu le pot spune.
  Deci… socant mi se pare ca dansul este preot care s-a delimitat de erezie. Si ne arata acum cat se iubeste cu aceasta aratare sectara spoita “ortodox” pentru naivii necatehizati. Eu chiar ii mai urmaream blogul. Locuiesc in zona de sud si chiar incepusem sa capat o incredere in aceasta grupare. Locuiesc mai aproape de Valcea unde se gaseste alt preot nepomenitor al gruparii, Grigorie Sanda, dar din partea dansului si a ucenicilor sai am citit niste materiale aberante legate de “lupta anticip” pe care o poarta. Si nu ma apropii de asa ceva. Sunt pentru respingerea dictaturii prin acte dar unii imping lupta asta spre obsesie si boala. Unde domnesc spaima si agitatia (nu nelinistea de folos) nu e loc pentru ortodoxie. Este convingerea mea.
  La Claudiu Buza aveam si eu o speranta si sunt surprins foarte neplacut de enormitatile aparute pe blogul lui.
  Deci este dansul ostas, visarionist, are comunitate de ostasi carora slujeste? Asa este el sau asa sunt si ceilalti preoti din grupare impreună cu Mihai Silviu Chirila? Care tnteleg ca este liderul, teologul gruparii. Ce ascund acestia de fapt?
  Normal era sa aiba o reactie publica serioasa si sa spuna in ce ape se scald, ce-i cu ostasii printre nepomenitori. Ca sa stie toata lumea ce-i cu ei si sa stea drept inaintea cititorilor. În schimb au pus o tanti profesoara de religie sa raspunda patimas si in acuze fara niciun argument teologic articolului de fata și pr Matei Vulcanescu… pe langa alte enormitati aparute pe blog.
  Care este treaba cu ei deci? Chiar imi miroase a mare pacaleala ce fac acestia.

  RăspundețiȘtergere
 12. Articolul original al pr. Matei Vulcănescu este mai întins. Atinge niște probleme grave legate de jurămintele cerute celor care se înregimentează, obsesia “nașterii din nou” și blasfemierea Botezului prin aceste jurăminte, inserarea unor reprezentați ai oastei în grupul preoților nepomenitori din România… https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2019/05/20/despre-miscarea-oastea-domnului-si-despre-miscarea-visarionista/

  “Această mișcare”Oastea Domnului” blasfemiază și maimuțărește Taina Botezului, adăugând un așa zis „legământ”. Dacă în Biserica Ortodoxă devine cineva Ostaș al Domnului Hristos atunci când primește Taina Botezului, în parasinagoga Oastea Domnului devine cineva ostaș atunci când depune jurământul și primește medalia, Taina Botezului fiind ceva neeficient pentru așa zișii ostași. Sunt înfricoșătoare „pedepsele”celor care părăsesc mișcarea „Oastea Domnului” la fel ca la masonerie, pretinzând că aceștia își pierd mântuirea.

  Prin acest jurământ Mișcarea „Oastea Domnului” este o mișcare similară cu masoneria.  „Oastea Domnului” spune ca pana nu depui juramantul de intrare în ea nu te-ai lepădat cu adevarat de satana, în felul acesta ei blasfemiază lepadarile de satana care se fac la Botez și Taina Botezului în sine:


  Mișcarea Oastea Domnului se deosebește de orice asociație religioasă pentru că impune acest jurământ ritualic religios care nu se găsește în Predania Bisericii, care după cum se vede, e un fel de „apostilă” pe Taina Botezului.

  Ostașii spun că prin acest jurământ se produce „nașterea din nou”, deși ei au fost născuți din nou prin Taina Sfântului Botez Ortodox. Despre ce altă naștere din nou poate fi vorba?

  Iată ce spune Hristos Dumnezeu despre nașterea din nou

  „Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Iisus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3:1-5)

  Nașterea din nou se referă și se face prin Taina Sfântului Botez, iar curățirea de păcate, dupa Botez se face prin Taina Sfintei Spovedanii.

  De unde această inovație a jurământului care duce pe om în sfera unei grupări para bisericești?

  A fi membru al parohiei tale, a avea preot duhovnic și a lupta cu patimile, a merge pe calea curățirii, a primi luminarea și îndumnezeirea este în lucrarea Bisericii Ortodoxe care nu are nevoie de inovații împrumutate de la neoprotestanți și papistași.

  A mima mișcarea iezuită în Biserica Ortodoxă duce la dezastre spirituale, pentru că Biserica Ortodoxă nu simte nevoia de jurăminte și medalii către mișcări emo, polulisto-pietiste care să le dea mai mult decât Biserica în mod gratuit. Chestiunea nașterii din nou în forma aceasta ostășească o găsim în toate mișcările neoprotestante. Nu poți fi creștin ortodox și neoprotestant în același timp. Nu poți fi iezuit și creștin ortodox în același timp.

  A duce o viață creștină, a nu bea, a nu fuma, a nu face nunți cu lautari, a nu face obiceiuri păgâne la înmormîntari și nunți ține de normalitatea vieții unui creștin ortodox și în fișa postului de creștin ortodox există această obligație care vine de la sine. Vina faptului că astăzi avem creștini ortodocși numai declarativ este lipsa catehezei ortodoxe în Biserică.

  ....

  Din păcate există o astfel de grupare Oastea Domnului în zona nepomenirii și luptei antiecumeniste, prezența acestor grupari- Visarioniști și Ostași ai Domnului printre nepomenitori duce la alterarea luptei antiecumeniste și împotriva pseudo-sinodului din Creta, amestecându-se aurul nepomenirii episcopilor eretici cu noroiul grupărilor compromise și înșelate.”

  RăspundețiȘtergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.