sâmbătă, 11 aprilie 2015

Idei de predici la Sfintele Pasti ale PS Ioan Mihălțan al Oradiei 

 

Duminica Paştilor

Ev. Ioan I, 1-17

 

 

 

1.Nu este simplu pentru noi a înţelege această taină a Revelaţiei că Mântuitorul este înlocuit cu
Cuvântul sau cu Logosul şi e greu de pătruns taina veşniciei. Suntem cunprinşi în spaţiu limitat ca ani, ca vârstă.

2.Toată creatura a fost făcută de Dumnezeu din nimic, de aceea este strîns legată de Dumnezeu ca şi omul. Toată creatura era în paradigmele divine, dar toate au avut un început în afară de Dumnezeu cel fără  început. Greu de a pătrunde noi în matriţele  gîndirii noastre,  realităţii mai presus de minte şi de cuvânt. Şi mai greu înţelegem că la baza tuturor stau energiile, viaţa, decicreatura nu este moartă. Fără Dumnezeu  nu există viaţă, nici interesul fizic şi nici spiritual de aceea se spune că era viaţa oamenilor, putere, energie ce mişcă cele dinlăuntru ale noastre.

3.Se pare că şi Eminescu s-a inspirat din acest capitol din Ioan în Luceafărul. Există o aoarecare asemănare în poezia lui  în ceea ce priveşte valoarea spirituală şi patimile micimii nastre sufleteşti.

4.Energia dumnezeiască nu e numai o putere plină de lumină, de bucurie, de mare folos.

5.Foarte greu de înţeles „întunericul nu a cuprins-o”. S-ar părea că e vorba de biruinţa muninii asupra întunericului; dar adevăratul înţeles constă în ideea că în întuneric fiind nu poţi înţelege lumina, nu eşti în stare să cuprinzi lumina din întuneric. Acesta este înţelesul: lumina luminează şi întunericul n-a cuprins. Într-o cameră întunecoasă nu vezi nimic în jur; numai prin pătrunderea luminii vezi lucrurile din jurul tău, deci, în păcate fiind, nu poţi cuprinde lumina adevărului.

6.Faptul că Ioan, ca mare ascet, om duhovnicesc este trimis să mărturisească despre lumină, dovedeşte că nu putea mărturise despre lumină dacă era în întuneric.  Desigur, e mare difernţă între izvorul luminii – Dumnezeu şi între oameni luminaţi de lumina dumnezeiască. Noi suntem cei ce o primim, dar nu izvorul de lumină. În acest sens se spune despre Ioan Botezătorul.

7.Foarte greu înţelegem noi pe Dumnezeu, deşi uneori vine aproape de noi. Uneori chiar îl respingem, cum s-a întâmplat în ţara Gadarenilor, unde l-au rugat să plece din ţara lor. 

8.E o mare difernţă în a fi stăpânit de puterile lui Dumnezeu, să fii numit fiu al lui Dumnezeu după har cum învaţă Biserica. Fiu mereu ocrotit de puterea lui Dumnezeu, înconjurat  pe cărările vieţii de această putere.
9.Dacă noi suntem fii născuţi prin har, Mântuitorul mai presus de noi şi de naşterea noastră e de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.

10.S-a făcut asemeea nouă ca să-l putem înţelege şi cuprinde, dar mult deosebit de noi. 

11.Persoanele înduhovnicite înţeleg mai bine adevărurile dumnezeieşti  şi au chiar unele puteri înainte-văzătoare  - cazul lui Ioan Botezătorul. El face descoperirea adevărurilor despre Iisus Hristos.

12.Dragostea dumnezeiască este mereu într-ajutătoare nouă şi revarsă harurile Sale peste nevredniciile noastre.

13.”Har peste har” se poate referi la tainele Bisericii ce împărtăşesc diferite haruri la vremea şi irostul lor. Exemplu: unul e harul primit la Botez şi peste acesta vin alte haruri ale celorlalte Taine ca cele ale Mirungerii, Spovedaniei, etc.

14.E mare diferenţa  între lumea veche şi harul adus prin Iisus Hristos, între litera moartă şi Duhul de viaţă făcător.

15.De ce această Evanghelie, tocmai de Paşti? Ea nu vorbeşte de evenimentul Învierii dar totuşi cuprinde în textul ei toată opera mântuitoare de la Dumnezeu Creatorul, la facerea lumii, la venirea Mântuitorului pentru Mântuirea noastră şi apoi la darurile revărsate din evenimentul Învierii peste veacuri. De aceea nu se opreşte numai la Înviere, ci prezintă începutul tainic, necuprins şi rostul ei în veşnicie pentru toate făpturile.

16.Toate acestea le vom înţelege mai bine şi noi dacă nu ne vom lăsa întunecaţi de întunericul patimilor şi ne vom strădui să ajungem la ajutorul harului, la lumina cunoaştinţei celei adevărate. 

Text preluat din PS Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei  Idei din Sfintele Evanghelii pentru predicile duminicilor şi sărbătorilor de peste an”, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1999, pp. 6-9

Un comentariu:

  1. Hristos a înviat!
    Un frumos film rusesc despre sărbătoarea Paştelui:
    https://www.youtube.com/watch?v=14Gltby9rTw
    Vizionare placuta si cu folos!

    RăspundețiȘtergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.