joi, 18 august 2011

Cum a luat fiinţă o parohie greco-catolică în Vâlcea

Un preot caterisit se răzbună conlucrând cu Biserica Greco-Catolică. De partea cealaltă Biserica Greco-Catolică acceptă orice fel de preot decăzut din treaptă mai ales dacă aduce cu el şi credincioşi dar şi când, folosindu-se de aceştia, nu pierde nici un prilej de a calomnia şi a ponegri Biserica Ortodoxă. Aceasta a dat nastere la conflictul interconfesional din comuna Pesceana alimentat de ambiţiile unui preot caterisit care profită din plin de naivitatea sau interesele lumeşti ale unor enoriaşi care l-au urmat. Starea „duhovnicească” a credincioşilor convertiţi la catolicism dar şi a preotului care îi incită, încă răspândeşte tulburare în zonă. În cele ce urmează vom relata cum şi pe ce temei s-a reuşit înfiinţarea unei parohii greco-catolice într-o comună din judeţul Vâlcea unde nu a fost niciodată nici un catolic:

Cazul Pesceana: circ sau balamuc?


“Teroare”, “încălcarea drepturilor omului”, ”grave persecuţii”, “conflict in­ter­con­­fesional”, “brutalităţi” şi alte cuvin­te dure au devenit sinonime cu Pescea­na (jud. Vâlcea), o localitate devenită celebră astăzi, deşi până deunăzi era total necunoscută de lumea largă. Un conflict social s-a transformat într-u­nul religios. După în­de­lungi cercetări, con­cluzia este că tot conflictul a plecat de la un singur om, iar ulterior a fost alimentat de vechi răfuieli româno-româ­ne.
Preot cu două neveste şi două concubine! Victor Tudor a funcţionat ca preot paroh la Parohia Predeşti, com. Pesceana, jud. Vâlcea, din data de 1 iunie 1990. Conform Episcopiei Râmnicului, “acesta a fost căsătorit cu numita Tudor Marioara, din august 1986, în urma acestei căsătorii rezultând un fiu. După o perioadă de convieţuire, cei doi s-au despărţit în fapt, după care au divorţat în anul 1994, minorul fiind încredinţat mamei, iar tatăl obligat să plătească pensie de întreţinere. Din ­anul 1993 şi până în 1998, acesta a trăit în con­cubinaj cu numita Fi­lip Cris­tina, medic în com. Scundu, jud. Vâl­cea, după cum reiese din declaraţia fostei soţii. Începând cu anul 1998, a ur­mat o altă aventură, cu numita Căpraru Gabriela, cu care s-a căsătorit la data de 21 octombrie 1999, divorţând însă în luna mai 2004, conform sentinţei civile nr. 2362 a Judecătoriei Vâlcea, din vina preotului. A urmat, conform declaraţiei celei de-a doua soţii, un alt concubinaj, cu o tânără de 19 ani”. Tot conform dosarului de la Epis­co­pie, iubăreţul preot nu s-a ţinut departe de po­litică. Din februarie 2004 a fost ales consilier local şi nu a demisionat, încălcând decizia Sf. Sinod al BOR de neimplicare în poli­ti­că. La dosar mai exis­tă probe că preotul a ţi­nut gestiunea după capul lui şi a fost trimis, în 15 iulie 2004, ca pe­deapsă, 15 zile la Mă­năs­tirea Frăsinei, însă a refuzat să se su­pu­nă. Mai mult, pe 1 noiembrie a resfinţit biserica alături de un preot care nu aparţine de B.O.R., mai exact fostul candidat la pre­şe­dinţia Ro­mâ­niei, Aurel Rădu­les­cu. Obo­sit probabil, Victor Tu­dor a plecat din 10 noiembrie 2004 şi până pe 10 decembrie 2004 în… Italia. Epis­co­pia Râmnicului sus­ţine că a dat “dova­dă de multă înţelegere, în spiritul de toleranţă creş­tină, sperând că preotul se va îndrepta”. Însuşi P.S. Ghera­sim, Episcopul Râm­nicului, ne-a declarat: “Nu am caterisit pe nimeni în cei 30 de ani de arhierie, dar în acest caz nu s-a mai putut”.


Drumurile duc la Roma! Esenţa conflictului este simplă. Preotul Victor Tudor a trecut de la Ortodoxie la cultul greco-catolic. “Totul a început ca urmare a unor sesizări venite din partea unui grup de enoriaşi, iar la Pesceana s-a luat măsura să fie trimis preotul Mihai Popescu ca preot II, pentru a-l ajuta pe preotul paroh Tudor să-şi acopere toată activitatea. Preotul Tudor nu era de găsit tot timpul, lucru ce nu trebuia să se întâmple în cazul său, acesta trebuind să se afle permanent în mijlocul credincio­şi­lor. Preotul Tudor nu l-a acceptat pe cel de-al doilea preot şi i-a instigat pe oameni împotriva acestuia”, ne-a declarat vicarul episcopiei, Emilian Greşenoiu. O parte din credincioşi l-au sprijinit pe preotul Victor Tudor şi au ame­ninţat că, dacă îl prind pe noul preot, îl vor lega de un brad! “Imediat ce, pe 19 ianua­rie, a primit citaţia Consistoriului Eparhial, realizând că va fi pedepsit, preotul Victor Tudor a recurs la strângerea de semnături pe un tabel, prin înşelă­ciu­ne, de la un număr de enoriaşi ortodocşi din moşi-strămoşi”. Ast­­fel, Victor Tudor a adunat semnături de la 358 de credincioşi şi a anunţat că trece, alături de ei, la cultul greco-catolic!


Cu bidonul de benzină în biserică! Pentru a calma spi­ri­tele, în data de 23 ianuarie 2005 un sobor de 10 preoţi, în frun­te cu P.S. Ghera­sim, episcopul locului, s-a deplasat la biserica din Predeşti, pentru o slujbă misionară, însă Victor Tudor s-a închis în biserică, împreună cu 30 de enoriaşi, pentru aproape 5 ore (răstimp în care preoţii şi episcopul de 91 de ani au slujit Sf. Liturghie în faţa bisericii în care era închis pr. Victor Tudor, pe un frig de 4 grade Celsius). Înăuntru, Victor Tudor a slujit o altă liturghie, având alături de el un bidon cu benzină, cu care a ameninţat că îşi va da foc în cazul în care va intra cineva peste el! Pe 25 ianuarie 2005, Consistoriul Eparhial al Episcopiei Râmnicului îi pronunţa caterisirea. În aceeaşi zi, presim­ţind ce se va întâmpla, Victor Tudor s-a depla­sat la Episcopie, unde şi-a prezentat demisia din postul de paroh şi din clerul Bisericii Ortodoxe Române! “Menţionez că această decizie de demisie am luat-o pentru a-i urma pe credincioşii mei din această parohie, deoarece aceştia au trecut în marea majoritate la Biserica Română Unită cu Roma, conform procesului verbal şi adresei către Primăria Pesceana, pe care le anexez”.


Blajul ajunge în Vâlcea! Pe 30 ianuarie 2005, un număr de 14 preoţi ortodocşi au fost trimişi de Episcopia Râmicului la Pesceana, pentru a sluji o sluj­bă misionară şi a îndemna credincioşii să rămână la Ortodoxie. La faţa locului au des­co­perit că fostul preot, Tudor Victor, însoţit de protopopul greco-catolic de Blaj, Ion Făr­caş, şi de alţi 3 preoţi greco-catolici, au încercat să intre în biserica parohială la primele ore ale dimineţii, pentru a săvârşi serviciul religios, însă au fost opriţi de credincioşii ortodocşi. A izbucnit un scandal de proporţii, iar totul a degenerat într-un conflict social: de o parte adepţii fostului preot, care trecuseră la greco-catolici, de cealaltă ortodocşii. “În urma discuţiilor cu prelaţii greco-catolici şi cei câţiva susţinători, li s-a pus în vedere că biserica fiind ortodoxă, nu au nici un drept să slujească în ea, şi că nu au voie să facă prozelitism, întrucât în Pesceana nu a existat niciodată vreun greco-catolic”, povesteşte episco­pul ortodox. Scandalurile au conti­nuat lanţ, pentru că pe 6, 13 şi 20 februarie preoţi greco-catolici au încercat să intre cu forţa în Biserica Ortodoxă, lucru care nu a fost dus la îndeplinire datorită opoziţiei enoria­şi­lor. Cei 358 de credincioşi aşa-zişi “greco-catolici” nu reprezintă nici măcar 10% din totalul enoriaşilor. “Con­form rencesământului din anul 2002, comunitatea este sută la sută ortodoxă, iar în judeţul Vâlcea există numai un număr de 164 de credincioşi greco-catolici, toţi domiciliaţi în Râm­ni­cu Vâlcea”, ne informează vicarul Episco­piei ortodoxe.


Între body-guarzi şi “drepturile omului”! Totul a degenerat în violenţă, iar o firmă de body-guarzi a păzit aproape 2 luni biseri­ca şi cimitirul ortodox, pentru a nu fi ocupa­te de cei trecuţi la greco-catolicism. Partea ortodoxă a susţinut şi susţine că dacă unii din locuitorii comunei au trecut la greco-catolici, ar fi firesc să-şi facă biserică şi cimitir proprii, nu să încerce să le ocupe cu forţa pe cele ortodoxe. De cealaltă parte, greco-catolicii, în frunte cu fostul preot ortodox, susţin că la “la primărie, la farmacie, la şcoală, la locurile de muncă, creştinii greco-catolici au fost şi sunt discriminaţi pe faţă, din motive religioase”. În frunte cu preotul acum greco-catolic Victor Tudor, greco-cato­licii au protestat la Bucureşti, în faţa Senatului şi a Guvernului, acuzând “discrimi­narea religioasă” la care ar fi supuşi. Deşi Primăria şi autorităţile locale susţin că, în temeiul legii, au refuzat să accepte înfiinţarea cultului greco-catolic în Pesceana, dar mai ales funcţio­na­rea acestuia în lăcaşul ortodox, în joc a intrat şi Secretariatul de Stat pentru Culte, care, prin ministrul Adrian Lemeni, s-a gândit să facă pace, iar pe 24 mai 2005, la sediul Prefecturii Vâlcea, s-au întâlnit reprezentanţii autorităţilor statului şi ai celor două Biserici, pentru “aplanarea conflictului interconfesio­nal din Pesceana”. A fost semnat un protocol, dar a doua zi greco-catolicii au anunţat că nu îl pot respecta, iar circul a reînceput.


Cum devii greco-catolic peste noapte! “Eu unul nu pot înţelege cum Î.P.S. Lu­cian Mureşan, Mitropolitul Bisericii Unite cu Roma, a putut primi un preot caterisit, cu un comportament reprobabil, care nu face cinste niciodată vreunei instituţii!”, spune P.S. Gherasim. Ortodocşii vorbesc de prozelitism, pentru că în Vâlcea greco-catolicii nu au exis­tat niciodată, iar ceea ce se întâmplă acum este catalogat drept “prozelitism agresiv”. “Am dorit tot timpul să lucrăm în spiritul păcii şi al dialogului. Reprezentanţi ai Episcopiei Râmnicului au participat la sfinţirea locului con­strucţiei bisericii greco-catolice din Râm­ni­cu-Vâlcea şi chiar ne-am oferit să ajutăm la materializarea acestei idei pentru cei 164 de greco-catolici, câţi sunt în Vâlcea, conform rencensământului din 2002. Asta cu toate că preotul Marian Stoicănescu, fost ortodox, a fost preluat de greco-catolici, fără cer­ce­tarea activităţii sale anterioare. Acesta a avut un comportament nedemn de misiunea preoţească, delapidând parohia la care a funcţio­nat şi înşelând diverse persoane. Văzându-se încolţit de datoriile acumulate, a plecat în Italia, unde a continuat acelaşi practici, în cele din urmă fiind alungat şi de comunitatea românească din Milano. Atâta timp cât aceşti doi nu au făcut cinste slujirii preoţeşti în Biserica noastră, cu siguranţă nu vor face cinste nici Bisericii Unite cu Roma”, adaugă P.S. Gherasim.


De la 358 la… 15 membri! Şi celebrele tabele, cu cei 358 de credin­cioşi care au trecut la greco-catolici, au o poveste aparte. După verificări, autorităţile au descoperit că 33 de semnături aparţineau unor militari, altele mai multor minori, unor persoane plecate din ţară, unui deţinut, unui număr de 8 decedaţi şi 2 handicapaţi. Iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, prin rezoluţia din 26 mai 2005, nota că “în tim­­pul cercetărilor penale, o mare parte din cetăţenii care au semnat tabelele nominale au revenit şi, în declaraţiile date, au precizat că nu sunt de acord să treacă la cultul greco-ca­tolic, precizând că nu au cunoscut în totali­tate că semnăturile date însemnau de fapt o trecere la alt cult religios”. “Preotul Tudor a indus oamenii în eroare şi le-a promis foarte multe lucruri: excursii în Italia, la Roma, şi altele. Avem declaraţii de la oameni care şi-au retras semnăturile. Acum fostul preot nu mai are decât 15 persoane care îl urmează. Epis­copia a câştigat toate procesele intentate acestuia, dar el incită în permanenţă credincioşii şi vrea să pescuiască în ape tulburi”, încheie vicarul Episcopiei ortodoxe.


Florian Bichir

Articol preluat din revista “Puncte Cardinale” nr.7 din iulie 2005, pg. 8-9.

2 comentarii:

 1. vai saracii ortodocsi cat sunt de nedreptatiti...saracii de ei care au furat toate bisericile romanesti catolice pe care nu le mai dau inapoi...si pe care le mai si darama...vai saracii ortodocsi...pastratorii romanismului in limba slavona si greceasca si dusmanii de moarte a introducerii alfabetului latin anticristic...vai saracii...cat de nedreptatiti au fost ei cand Cuza a facut Romania de au trebuit sa ceara in frunte cu episcopii si mitropolitii lor(inclusiv de Valcea) interventia trupelor ruse pt desfacerea Romaniei...
  cat de criminali sunt papistasii astia...cum au introdus ei spurcata limba valaha in biseica...cum i-ai invatat ei pe spurcatii de valahi tatal nostru in valaha si nu in slavona...cum le-au facut scoli ROMANESTI si nu slavonesti...etc...etc...propun sa-i impuscam pe toti papistasii iar ortodoxia sa revina la sfanta rusia atat lingvistic cat si politic...si asa sa dispara o data ereticii latini din nordul dunarii

  RăspundețiȘtergere
 2. Anonimule drag,
  Ortodocsii nu au luat biserici de la catolici ci au trecut odata cu ele la ortodoxie. Regret sa iti spun dar azi daca ar trece la catolicism ar trece si locasul de cult. Din pacate pentru tine azi romanii nu vor catolicism, si stiu ei de ce.
  Apropoo..., spune-mi te rog catolicii de unde au bisericile? Le-au construit ei? sau le-au luat de la ortodocsi in timpul ocupatiei habsburgilor? Ia mai citeste putina istorie...
  La aberatiile de mai sus nu cred ca e cazul sa iti raspund. Cine stie cat de cat putina istorie isi da seama de acele absurditati.
  Am sa te corectez cu cateva lucruri pe care vad ca nu le stiai, si anume: Cand habsburgii au impus greco-catolicismul ortodocsii au tiparit deja carti in limba romana. Ia vezi "Bibliografia Romana Veche" de Ion Bianu si altele, pe care le poti gasi la Biblioteca Academiei Romane.
  In ce priveste "scolile romanesti" pe care le aminteai poate nu ar fi rau sa spui in ce limba se facea predarea... Nu in romana ci in maghiara, latina si germana in timp ce in scolile ortodoxe se preda doar in limba romana...etc...etc...etc...
  Sa auzim de bine.

  RăspundețiȘtergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.