duminică, 26 martie 2017

Părintele Arsenie Boca condamnă erezia din Creta şi din mormânt.

Părintele Arsenie Boca evidenţiază că doar Biserica Ortodoxă este mântuitoare, iar celelalte secte care se autodenumesc "biserici" nu au Harul mântuitor. 

Tot părintele Arsenie mai menţionează că cei care părăsesc Biserica nu au parte de mântuire.

Biserica de pe pământ este luptătoare, iar această luptă trebuie dusă duhovniceşte şi teologic, în funcţie de situaţie. Cert este că cine se desparte din Biserică nu mai poate lupta duhovniceşte căci nu mai primeşte Duhul Sfânt. 

Ce spune părintele Arsenie în scrierile sale:


Învăţătura părintelui Arsenie Boca,
combate erezia eclesiologică de la “Sinodul” din Creta

     Pentru cei care vor sa se mântuiască, părintele Arsenie oferă exemplul vieţuirii lui Iisus Hristos – aşa precum au făcut şi sfinţii pe care îi avem în sinaxarele Bisericii: “E bine de observat că Iisus Hristos, întrupat în om adevărat, a biruit pe diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu; căci cu puterea de Dumnezeu, ca fulgerul l-a aruncat din ceruri. Iisus a venit sa se lupte cu diavolul, ca om adevărat, întrucât numai aşa ne putea împinge la toată îndrăzneala câtă trebuie; iar câştigând – ca om – o biruinţă desăvârşită asupra lui, biruinţa ne-a dat-o nouă, în dar, dar numai dacă ne luptăm şi noi ca El. Cu biruinţa sa, Mântuitorul ne-a învăţat şi pe noi meşteşugul războirii, ne-a dat cunoştinţa şi ne-a dat puterea. Deci El e meşteşugul, cunoştinţa şi puterea; El e modelul de luptă, cât ţine cărarea. Mântuitorul de aceea a şi venit, ca să sfărâme lucrurile diavolului şi să surpe stăpânirea lui în care îi ţinea pe oameni.”[1]

     Această mântuire, părintele Arsenie spune ca nu ne este impusă, dar, pentru a o obţine trebuie să ne ostenim luptând mereu cu viciile şi slăbiciunile noastre, cu tot ce ne depărtează de Hristos. Această luptă, după cum spune părintele Arsenie, pentru a nu cădea în înşelare, trebuie dusă sub îndrumarea părinţilor Bisericii. Una dintre înşelările contemporane este şi ecumenismul, deoarece această învăţătură neagă unicitatea Bisericii lui Hristos, aducând o nouă teorie greşită, numită şi “teoria ramificaţiilor”. Această învăţătură greşită stă la baza unor documente semnate de către 80% dintre ierarhii participanţi la “Sinodul” din Creta care socotesc sectele ca fiind “biserici”. Părintele Arsenie arată că Sfinţii Părinţi au statornicit despre eclesiologia Bisericii Ortodoxe ca fiind cea “Una”, adică unica Biserică a lui Hristos şi singura mântuitoare. În învăţătura sa, părintele Arsenie spune că cei care se despart de Biserica lui Hristos nu pot avea parte de mântuire:

“Mântuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate din păcat, dacă vrem şi ne ostenim şi noi. Dacă însă nu vrem, cu sila, nu ne mântuieşte nimeni. Aşa voieşte Dumnezeu, ca darul mântuirii Sale să fie totdeauna şi roada cunoştinţei, a voinţei şi a dragostei noastre. Dar Dumnezeu e aşa de milostiv, că tot El ne ajută şi să vrem şi să lucrăm. Calea mântuirii, sau Cărarea, începe când omul vine – de cele mai multe ori abia viu din gâlceava cu moartea – şi intră în Biserica văzută, cea adevărată, care e: «Una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică». Mântuitorul nostru a întemeiat şi are numai o (o singură –n.n.) Biserică creştină, nu opt sute. Biserica aceasta, Una, e sfântă pentru că Sfânt e Întemeietorul şi, ca atare, rămâne mereu sfântă, ba chiar sfinţeşte pe păcătoşi. Celelalte “biserici” – casele de adunare ale sectelor – nu sunt sfinte, pentru că sunt întemeiate de oameni robiţi răzvrătirii şi, ca atare, nici nu sfinţesc pe nimeni. Biserica lui Hristos e sobornicească, adică stă pe temelia celor şapte soboare a toată lumea şi, prin furtunile istoriei, e cârmuită nevăzut de Mântuitorul Însuşi, nu de vreun înlocuitor al Său, mai presus de soboare. Biserica, în care ne mântuim e apostolească, adică îşi are slujitorii urmând, ca dar, prin punerea mâinilor unii de la alţii şi în şir neîntrerupt, suind până la Apostoli şi prin ei până la Iisus Hristos. Toate celelalte "biserici" ivite după aceea, prin chiar aceasta sunt alăturea de cale, deci alăturea de mântuire.

Prin urmare, cei ce stăm sub semnul crucii, câtă vreme petrecem în cortul pământesc, urmăm calea mântuirii în obştea Bisericii văzute sau luptătoare. «Pe ea nu o înnegreşte rugina răutăţii, produsă de împrejurările pământeşti. Ea rămâne nemicşorată şi neştirbită, deoarece, cu toate că e arsă din vreme în vreme în cuptorul prigoanelor şi încercată de furtunile necontenite ale ereziilor, ea nu suferă sub povara încercărilor nici o slăbire în învăţătura, sau viaţa, în credinţa sau rânduiala ei. De aceea ea întăreşte prin har înţelegerea celor ce cugetă la ea cu evlavie. Ea cheamă pe de o parte pe necredincioşi, dăruindu-le lumina cunoştinţei adevărate; pe de alta păstoreşte cu iubire pe cei ce contemplă tainele ei, păzind nepătimaş şi fără beteşug ochiul înţelegerii lor. Iar pe cei ce-au pătimit vreo clătinare îi cheamă din nou şi, prin cuvânt de îndemn, le reface înţelegerea bolnavă»[2]. Iar după dezlegarea noastră din cele pământeşti, dacă am luptat lupta cea bună pe pământ, venim în obştea Bisericii biruitoare din ceruri, - desăvârşirea neavând hotar.

Biserica de pe pământ se numeşte luptătoare, pentru că aci, sub povăţuirea ei, inşii din obşte au de purtat o întreită luptă, care ţine o viaţă întreagă: lupta cu ei înşişi, cu patimile contra firii, după trup şi după duh; o luptă cu "lumea" indiferentă şi necredincioasă; şi lupta împotriva uneltirilor vicleanului. Preoţia Bisericii urmăreşte ca nici unul din fiii Tatălui să nu se învrăjbească în sine însuşi, sau să se rupă din obşte şi din duhul dragostei lui Hristos. Căci El e Cel ce uneşte obştea laolaltă, deci nimeni nu se mântuieşte răzleţindu-se de Biserică, oricât ar crede că într-însul sălăşluieşte Duhul lui Hristos.

Iar Biserica din Ceruri se numeşte biruitoare, fiindcă e alcătuită din obştea bunilor biruitori mucenici, a sfinţilor slujitori şi cuvioşi şi a tuturor sfinţilor purtători şi mărturisitori de Dumnezeu, unde sunt aşteptaţi toţi ucenicii Domnului care vor mai fi până la sfârşitul veacului. Unii s-au învrednicit încă de aici să petreacă nevăzut cu sfinţii, să fie cercetaţi de Maica Domnului şi de Puteri cereşti şi chiar pe Domnul să-L vadă. E cunoscută întoarcerea lui Pavel pe drumul Damascului şi răpirea lui în Rai.

Calea mântuirii, prin urmare, ne desprinde de pământ spre Cer, ca pe unii ce ştim că de la Dumnezeu am ieşit şi iarăşi la Dumnezeu ne-ntoarcem şi lăsăm lumea.

Fericit cine se-ntoarce...

Pe o asemenea mărită cale, nimeni nu poate merge singur, de nu va veni mai întâi în obştea Bisericii ca să fie condus de mâna nevăzută a Mântuitorului prin preoţi, ucenicii Săi văzuţi, trimişi de El în fiecare rând de oameni. Căci au zis Părinţii de demult cuvântul acesta: cine vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească; pentru că omul, care s-a hotărât să iasă din calea păcatelor sau din gâlceava fărădelegilor, se va trezi deodată că i se vor ridica împotrivă trei vrăjmaşi, unul după altul. Iar vrăjmaşii mântuirii sunt aceştia: lumea, trupul şi diavolul. Pe aceştia îi arată ca atare toţi Sfinţii Părinţi.”[3]

     Pentru că, în ultima perioadă, au apărut cărţi a căror conţinut nu reflectă în mod real învăţăturile părintelui Arsenie, am folosit doar texte din “Cărarea Împărăţiei” deoarece această carte e alcătuită din scrierile sale reale (originale)[4]. Alte cărţi, care prezintă mărturii ale unor “cunoscuţi” sau amintiri ale unor “ucenici” nu oferă garanţia unor informaţii corecte. Multe dintre mărturiile adunate în diferite publicaţii au scop comercial şi există riscul ca editorii sau interlocutorii să prezinte unele “mărturii” în funcţie de propriile opinii.

    Relevantă este misiunea părintelui Arsenie, în Ardeal, prin care încerca să-i readucă pe ereticii greco-catolici la ortodoxie. Documentele de arhivă arată că au existat mai multe întâlniri între părintele Arsenie şi clerici/credincioşi greco-catolici, din Ardeal, prin care, sfinţia sa a încercat să-i convingă să se reîntoarcă la Biserica din care s-au rupt în anul 1700. Pe unii a reuşit să-i convingă, iar pe alţii nu. Referitor la acest aspect voi reveni cu detalii într-un articol separat.

Ieromonah Eftimie Mitra

 

[1]Pr. Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei”, Ed. Episcopiei Aradului, 1995, pg. 28.
[2] Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, întrebarea 63, Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, vol. 3, pg. 364.
[3] Pr. Arsenie Boca, op. cit., pg. 16-17.
[4] O altă carte care prezintă învăţătura reală a părintelui Arsenie este şi “Cuvinte vii”.


17 comentarii:

 1. Este proslavit de Dumnezeu acest Boca , ca sa il luam reper?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar de ce sa nu fie proslavit. Nu stiati ca Dumnezeu i-a dat darul facerii de minuni. Găsim in istoria Bisericii multi sfinti care au primit acest dar.

   Ștergere
 2. Mihai Chirila, Antim Gadioi, monahul Sava s.a. din gasca lor au fost cumva proslaviti de Dumnezeu? Voi, care negati validitatea impartasaniei in BOR ati fost proslaviti de Dumnezeu?
  Daca ati avea putina smerenie nu ati fi ajuns in aceste extreme, iar lucrarea voastra ar fi dar rod.

  RăspundețiȘtergere
 3. http://www.glasulstramosesc.ro/blog/invatatura_bisericii_despre_partasia_cu_ereticii_ramanerea_in_comuniune_cu_ecumenistii_argumente_si_contraargumente/2017-03-26-373

  RăspundețiȘtergere
 4. Mai oameni buni,
  Va rog sa formulati cu discernamant ideile si chiar titlul...
  Aratati ca Parintele Boca s-a exprimat impotriva unor manifestari cum sint si cele ulterioare mortii sale, inclusiv in Creta.
  Sa spui ca "din mormant condana erezia.... din Creta" este periculos de exagerat.
  Nu cred ca a spus ori scris undeva ca se va face in Creta un [pretins} Sinod si nici ce anume se va discuta...
  Din multa bunavointa exprimrea presupune ca:
  - sufletul PArintelui este inca in corp... "in mormant" (!) de uinde se manifesta;
  - ca Dumneavoastra comunicati cu cei care sint "morti" si ingropati!?!
  Nu este nimic crestinesc aici, dimpotriva.
  (gheorghe din Moldova)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Drăguțule Gheorghe dn Moldova, da' mătăluță nu pricepi că titlul este metaforic? E normal ca nu e vorba de reîncarnare, așa cum te duce pe tine capul.Cu atât mai mult că pr. Arsenie marturisea clar credința în înviere. Cum îți explici că dacă el credea în înviere ce spui tu să fie adevărat?
   De când cu tehnologia internetului probabil că unii, pe-o minte cu tine, și-au făcut un cont pe whatssup prin care să comunice cu "cei morți și îngropați", iar alții, puțin mai inspirați și evoluați tehnologic și-au făcut cont pe skype și pe facebook sa poată comunica cu cei ce încă nu s-au născut........Dacă după mintea ta poți comunica cu morții atunci cu siguranță poți comunica și cu cei ce nu s-au născut.

   Ștergere
 5. Biblioteca digitală. Descărcaţi cărţile acum cât mai avem acces liber la internet.

  "Păstraţi cărţile vechi, fiindcă va veni timpul şi veţi avea nevoie de ele, pentru că cele noi vor fi schimbate” - sfat dat de duhovnici din secolul trecut

  Am adăugat de curând în biblioteca portalului câteva cărţi in format PDF ce merită să le aveţi fiecare dintre voi.
  Puteţi descărca:
  Sfântul Ioan Damaschin Descoperire cu amănuntul a pravoslavnicii credinţe - Tălmăcită din limba ellinească de Gherontie Ieromonahul şi Ierod. Grigorie din Sfânta Mănăstire Neamţ şi tipărită la Iaşi în anul de la Hristos 1806
  Cazanii 1929
  Molitfelnic 1834
  Pidalion 1841
  Apostol 1974
  Evanghelie 1983
  Penticostar 1936
  Tipic Bisericesc 1976
  Triodul 1946
  Panahida 1948
  Octoihul - Canoanele Maicii Domnului 1816
  Psaltirea din Biblia lui Şerban Cantacuzino (1688)
  Minei Decembrie 1927
  Minei Noiembrie 1927
  Minei Octombrie 1929
  Minei Septembrie 1929
  Minei August 1929
  Minei Iulie 1928
  Minei Iunie 1927
  Minei Mai 1928
  Minei Aprilie 1929
  Minei Martie 1930
  Minei Februarie 1929
  Minei Ianuarie 1926
  şi nu numai...

  Rugăm pe cei ce au în variantă electronică un Liturghier dinainte de 1974 şi/sau un Ceaslov, să ne contacteze. Mulţumim!

  NOTA: La cărţile de pe Google Drive, ce depăşesc 80mb daţi click pe "Descărcaţi" apoi pe "Descărcaţi oricum"

  http://www.glasulstramosesc.ro/dir/

  RăspundețiȘtergere
 6. vai de voi cu anatematizatul boca

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine l-a anatematizat pe pr. Arsenie Boca? Vreunul de teapa lui Mihai Silviu Chirila? sau vreunul de teapa lui Antim Gadioi? Sau vreun monah zelotist athonit care spune ca nu este impartasanie in BOR? sau altii de teapa lor? sau fostul pr. Ciprian Staicu?..
   Daca unii ca acestia s-au gandit sa anatemizeze un mare duhovnic al neamului nostru atunci sa ramana ei cu anatmele lor si n-au decat sa urle pana se satura ca noi nu tinem seama de anatemele unor astfel de oameni.

   Ștergere
 7. E bine ca ati prezentat si aceasta invatatura antiecumenista a pr. Arsenie. Sa nu se mai lege toti poftitorii de galceava de bietul părinte.

  RăspundețiȘtergere
 8. Învățătura părintelui ARSENIE rămâne pe veșnicie pentru că se bazează pe învățătura Sfinților Părinți ai Bisericii noastre. Chiar dacă el e în mormânt cu trupul, cărțile sale rămân mărturie vie de credință ortodoxă peste veacuri. Mulțumim ASTRADROM-ului pentru postare. E binevenita. Scurt și lămuritor.

  RăspundețiȘtergere
 9. Zelotistii cauta nod in papura Pr. Arsenie Boca sa-l "anatematizeze" cu orice pret. Ca pretext s-au luat si de pictura de la Draganescu, care este o lucrare de arta, dar si o profetie.Printre profetii erau si cele 2 turnuri gemene din SUA, care au fost demolate prin intrarea in ele a unui avion kamikaze. O alta profetie este intoarcerea catolicilor la ortodoxie, reprezentata prin chipul lui Francisc d'Assisi printre sfinti...si multe altele...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aversiunea față de părintele Arsenie Boca provine de la stiliști.

   Ștergere
 10. In BOR exista cu siguranta Sfintele Taine valide. Problema este ca aceia care ii pomenesc pe ereticii aratati in Creta cu capul descoperit si cu semnatura si pe ierarhii care pe 29 octombrie 2016
  au acceptat in totalitate Creta, sunt ei insisi eretici si prin aceasta ei nu se afla in BOR. Tainele ereticilor nu sunt valide.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tainele ereticilor condamnati sinodal nu sunt valide. Asa spune canonul. Deci contextul e altul, nu cum vor nepomenitorii sa dea impresia.
   Ne-am lamurit de nepomenitori. Ei dau impartasania la cutiuta si reboteaza, iar unii dintre ei cauta sa fie vedete facand pe eroii.

   Ștergere
 11. Daca parintele Arsenie Boca ar fi fost viu, poate ar putea sa mai faca vreun comentariu. Dar el este mort si ingropat. Lasati-l sa se odihneasca acolo unde este si nu mai puneti pe seama lui tot felul de prostii, idei schismatice de ale dumneavoastra. E de ajuns cate a pictat la Draganescu si cate a scris.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daniel Savulescu - Bucureşti25 iulie 2018 la 07:10

   Nu trebuie sa iei in seama ce spun sectantii lui Sava Lavriotul despre parintele Arsenie. Acesti schismatici care il denigreaza pe pr Arsenie o fac din teribilism, asa cum fac si cand opresc pomenirea.

   Ștergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.