sâmbătă, 20 aprilie 2019

Întrunire inter ortodoxă în Cipru despre situația din Ucraina si Orientul Mijlociu. Comunicatul patriarhilor.


Patru patriarhi ortodocși s-au întâlnit în Cipru pentru a discuta despre situația Bisericii din Orientul Mijlociu și despre situația creată în Ucraina prin acordarea controversatului tomus unor schismatici de către PF Bartolomeu de la Constantinopol.

După cum comentează site-ul orthochristian.com: deși nu a fost luată vreo decizie sau acțiune cu privire la situația din Ucraina, întâlnirea a fost semnificativă prin faptul că Întâistătătorii a patru Biserici străvechi s-au adunat laolaltă pentru a discuta chestiunea propriului lor acord fără implicarea Patriarhiei de Constantinopol și că Patr. Ioan al Antiohiei și Teofil al Ierusalimului, ale căror Patriarhii au fost în ruptură de comuniune din 2013, au avut o întâlnire particulară pentru a discuta chestiunea dintre Bisericile lor după ce încercările anterioare de a o rezolva prin medierea Patriarhului Bartolomeu au eșuat. (http://orthochristian.com/120730.html).

Cei patru patriarhi au emis si un comunicat:

Comunicatul Întrunirii Întâistătătorilor din Cipru

Preafericiții și Sanctitățile lor Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe din Orientul Mijlociu, Teodor al II-lea al Alexandriei, Ioan al X-lea al Antiohiei, Teofil al III-lea al Ierusalimului și Hrisostom al II-lea al Ciprului, s-au întâlnit la 18 aprilie 2019 în Sfânta Arhiepiscopie a Ciprului în Nicosia.

La această Sinaxă s-au rugat pentru pacea a toată lumea, bună starea Sfintelor Biserici Locale, îndeosebi pentru încercatul Orient Mijlociu.

Au înălțat, de asemenea, cereri pentru întărirea dumnezeiască a popoarelor din teritoriile lui, ca să continue să dea mărturia ortodoxă despre Domnul nostru cel înviat din morți credincioșii Bisericilor în cauză, prima dată aici, în pământul binecuvântat, unde a călcat Hristos și prealăudații Apostoli ai Săi, și în lume în general, care dorește și așteaptă mesajul izbăvitor plin de nădejde al Evangheliei.

Preafericiții și Sanctitățile lor, Întâistătătorii, au subliniat nevoia de a fi depuse eforturi mari pentru întărirea stabilității în Orientul Mijlociu și au discutat problemele bisericești cele mai importante referitoare la consolidarea prezenței creștine în această regiune și la aprofundarea conlucrării dintre Bisericile Locale spre atingerea scopului de mai sus.

Au adresat, de asemenea, un apel tuturor factorilor politici să lucreze în vederea dezvoltării acestei regiuni, la oprirea nedreptății pe care o îndură popoarele lui ca o consecință a războaielor, a ocupației și a dificultăților economice din ele.

La întâlnirea specială pe care au avut-o cei doi Întâistătători ai Bisericilor Antiohiei și Ierusalimului, cu sinceritate, frăție și dragoste, au avut un schimb de diferite opinii despre problema care ocupă cele două Biserici Locale și au exprimat intenția și buna dispoziție de a depăși imediat aceste dificultăți, așa încât să ajungă la comuniunea euharistică dorită.

În plus, Preafericiții Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe din Orientul Mijlociu au discutat diferite probleme bisericești care se ivesc de-a lungul vremii în sânul Bisericii Ortodoxe și au cercetat îndeosebi modurile de rezolvare a lor.

De asemenea, au discutat problemele care au fost create după acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe în Ucraina.

După informarea Preafericitului Arhiepiscop Hrisostom al Ciprului despre inițiativa de mijlocire la care s-au angajat personal, cei trei Întâistătători au făcut front comun cu ea, astfel încât Preafericitul să continue spre folosul unității Bisericii Ortodoxe în Hristos.

Preafericiții și Sanctitățile lor, Întâistătătorii, au chemat toate părțile, în duhul acestei întâlniri, să lucreze, pe de o parte, la atingerea unității bisericești, care constituie pliroma Bisericii în Hristos Iisus, și, pe de altă parte, cu scopul de a proteja pe credincioșii și sfintele biserici și mănăstiri de atacurile și de orice act de violență, din care și provin sau care chiar sunt cauzele și factorul declanșator care le provoacă.

Preafericiții Întâistătători și-au exprimat întristarea lor cu privire la indiferența absolută a țărilor și a puternicilor acestei lumi la soarta celor doi Mitropoliți de Alep, Pavel Yaziji și Ioan Ibrahim, semnalând că al șaptelea an de la răpirea lor cade anul acesta la începutul Săptămânii Mari.

În sfârșit, Întâistătătorii, de vreme ce au accentuat la început intenția și fermitatea lor de a continua această comuniune și conlucrare pentru binele Bisericii, au accentuat în continuare că în Ortodoxie este posibil ca opiniile să fie diferențiate, totuși Biserica Ortodoxă rămâne unită și strălucitoare prin Capul ei, Domnul nostru Dumnezeu-Omul, continuând drumul ei mântuitor în lume.

Încheind Sinaxa lor, au înălțat cereri din inimă către Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Care a pătimit pentru noi ca, prin harul Lui dumnezeiesc și de viață făcător, să cicatrizeze în scurt timp rănile felurite ale popoarelor noastre și, prin lumina neînserată a slăvitei Sale Învieri, să lumineze, să împace și să strălucească inimile tuturor credincioșilor și să ne călăuzească pe noi toți la odihna duhovnicească și să ne păzească în unitatea credinței și a dragostei, urând tuturor o Înviere binecuvântată.

+ TEODOR
al Alexandriei

+ IOAN al X-lea
al Antiohiei

+ TEOFIL AL III-LEA
al Ierusalimului

+ HRISOSTOM AL II-LEA
al Ciprului


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.