sâmbătă, 7 septembrie 2013

Idei de predici ale PS Ioan Mihălţan al Oradiei la Naşterea Maicii Domnului


Naşterea Maicii Domnului
Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28
1.Sfânta Scriptură nu redă întru totul sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului dar aduce în prezent scene din viaţa Mântuitorului legate de Maica Domnului.
2.În cazul de faţă aduce două femei: Maria şi Marta.
3.Desigur Naşterea Maicii Domnului este mai mult legată de tradiţia Bisericii şi anume cum că ea s-a născut prin providenţă divină din părinţii Ioachim şi Ana care fiind înaintaţi în vârstă au închinat-o templului şi că la templu ar fi primit-o chiar Zaharia, soţul Elisabetei, rudenia apropiată ( verişoară ) cu Născătoarea de Dumnezeu.
4.Cu siguranţă ea a fost încredinţată în paza lui Dumnezeu. Drepţii Ioachim şi Ana au fost oameni credincioşi, cu frică de Dumnezeu, s-au învrednicit ca din ei să se nască Maica Domnului.
5.Icoanele noastre prezintă ducerea ei la templu la vîrsta de 3 ani unde a rămas până la 16 ani când a fost luată sub purtarea de grijă a lui Iosif.
6.La această vârstă se prezintă îngerul şă-i vesteşte naşterea Domnului.
7.Prezenţa acestor două femei în Evanghelia Naşterii Maicii Domnului vrea să descifreze cele două tendinţe din viaţa omului, frământarea pentru cele vremelnice şi pentru cele veşnice.
8.Desigur că Născătoarea de Dumnezeu era închinată întru totul Domnului, toată frământarea ei era pentru cele sfinte, pregătită pentru naşterea Mântuitorului.
9.Pentru noi cei de rând această luptă între material şi spiritual nu este simplă, nici uşoară. S-ar părea că Mântuitorul înclină mai mult spre valorificarea celor spirituale prin Maria.
10.Dar nu poţi ca om pământean să fii nepăsător la cele materiale reprezentate prin Marta. De dorit ar fi să realizăm un echilibru între cele două realităţi spirituale şi materiale.
11.Desigur că valorile spirituale sunt superioare celor materiale şi prin veşnicia lor.
12.Foarte interesant că se aduce o idee străină de discuţii legată de legătura dintre Mântuitorul şi Maica Domnului şi mai interesant că femeia din popor deodată admiră în faţa poporului şi mărturiseşte marea valoare a Maicii Domnului care l-a purtat în pântece şi l-a alăptat.
13.Mântuitorul precizează însă şi faptul că tot fericiţi sunt cei ce împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, oarecum născuţi duhovniceşe prin Cel născut din Fecioara Maria. Precizarea este foarte categorică, Mântuitorul scoate în evidenţă că nu numai cei ce ascultă sunt fericiţi, ci mai ales cei ce păzesc poruncile Lui.
14.Toate aceste evenimente ale Naşterii Maicii Domnului şi ale vieţii Mântuitorului Iisus Hristos sunt legate de templu, de tradiţia templului, cu alte cuvinte de Biserică. Nu sunt străine de Biserică. Dar nu numai Naşterea Născătoarei e legată de Biserică, ci şi viaţa noastră duhovnicească este legată de Biserică pentru că Biserica ne naşte duhovniceşte, ne hrăneşte duhovniceşte prin Sf. Taine, ne conduce  până la mormânt, ne apără prin puterea ei în multele ispite ale vieţii.
15.Se cade să fim recunoscători Bisericii în toată viaţa noastră, recunoscători sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana, recunoscători Născătoarei, ceea ce L-a născut pe Mântuitorul şi mai ales Mântuitorului nostru Iisus Hristos care s-a născut din Fecioara spre a noastră mântuire.
 (Text preluat din PS Ioan Mihălţan, episcopul Oradiei  Idei din Sfintele Evanghelii pentru predicile duminicilor şi sărbătorilor de peste an”, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1999, p.204)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.