marți, 26 iulie 2011

Scandalul retrocedărilor în Europa de Est

  • poziţia Statului Elen faţă de Biserică comparativ cu situaţia din România
Referindu-ne la ţările ortodoxe din Răsăritul Europei putem vedea o susţinere din partea statelor faţă de catolicism în ce priveşte îmbogăţirea materială, în timp ce Biserica Ortodoxă este şi rămâne o pradă a secularizării.
În România, de exemplu, Biserica Catolică de ambele rituri cere cu insistenţă "ce este al nostru" în timp ce Biserica Ortodoxă este mereu ţinută sub control. Atât romano-catolicii cât şi greco-catolicii din Ardeal au primit tot ce au avut, indiferent cum au obţinut marea majoritate a proprietăţilor în perioada ocupaţiei austro-ungare (silă, confiscări, falsuri etc.). În ce priveşte Biserica Ortodoxă nu a primit nici azi toate proprietăţile confiscate de către comunişti şi regimul Cuza cu toate că le-a primit prin donaţie de la boierii şi domnitorii ţării.
În acest scop Statul Român a dat legi prin care a favorizat pe faţă "Restituţio integrum" atât în perioada guvernării Convenţiei Democrate (PNŢ + PNL) cât şi în timpul guvernării PNL (Tăriceanu) şi PDL. Dacă este să privim procentual, atât în perioada interbelică cât şi după 1989, cultul catolic a fost favorizat cu mult faţă de Biserica Ortodoxă, ţinând seama de numărul credincioşilor contribuabili şi totalul salariilor celor două confesiuni.
Când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a trecut proprietăţile Bisericii Ortodoxe în proprietatea Statului a promis că va da salarii integrale preoţilor ortodocşi pentru a se întreţine (pănă atunci Biserica întreţinea clerul din acele proprietăţi). Deci, salarizarea clerului ortodox este o datorie a Statului faţă de Biserică atâta timp cât nu îi dă înapoi tot ce i s-a luat. Bisericii Romei (ambele rituri) i s-a dat proprietăţile în Ardeal iar clerul catolic primeşte o retribuţie de la stat mai mare decât clerul ortodox (d.p.d.v. procentual).
Se observă o tendinţă a Statului Român de a încerca să ridice salariile de la cler. Pe ortodocşi aceasta îi afectează cel mai mult deoarece ei nu au nici averile din care să se întreţină dar nu au nici veniturile de la Stat suficiente în timp ce, dacă clerului catolic i s-ar lua salariile de la stat, Vaticanul are suficiente resurse materiale, în România, să-şi întreţină clerul. În acest fel Biserica Romei poate ieşi mult mai uşor de sub influenţa Statului iar, ţinută în frâu de situaţia materială, Biserica Ortodoxă rămâne într-o oarecare măsură la cheremul Statului.
Situaţia materială bună a catolicismului în lume (dar şi în România) a devenit o "ispită" pentru unii clerici ortodocşi în ceea ce priveşte duhul ecumenist şi "dragostea interconfesională" pe care Vaticanul o valorifică cu succes în Europa de Est.
O situaţie asemănătoare este cea din Grecia. Statul Grec a confiscat averile bisericeşti oferind Bisericii Ortodoxe salarii de la Stat pentru întreţinerea clerului. Organizaţii antiortodoxe din Grecia acuză Biserica pentru criza financiară a Statului Grec găsind-o ca fiind cel mai bun ţap ispăşitor. Ierarhia Greacă, la rândul ei, acuză ca fiind vinovată Banca Mondială şi slugărnicia politicienilor greci faţă de organismele internaţionale europene.
Biserica Ortodoxă Elenă renunţă la salarii dorind să nu mai depindă de Statul Grec cu condiţia să i se dea înapoi averile bisericeşti confiscate. Guvernul de la Atena nu vede cu ochi buni această dorinţă a ierarhiei greceşti deoarece prin aceasta pierde controlul asupra Bisericii.
Amănunte despre situaţia din Grecia vedeţi accesând linkurile de mai jos:
Marius Nicolescu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.