luni, 10 iulie 2017

O scurtă analiză a caterisirii fostului preot Ciprian StaicuCiprian Staicu şi joaca de-a cioara vopsită

     Fostul preot Ciprian Staicu se zbate din răsputeri să-i fie recunoscută preoţia. Pretinde că a fost caterisit pe nedrept şi nu există nici un motiv pentru caterisirea sa. Consideră că cine nu a fost caterisit este suspect de colaborare cu ierarhii ecumenişti şi se autodeclară "mărturisitor". Pentru a lămuri aceste chestiuni vom aduce câteva detalii pe care domnul Ciprian le interpretează după bunul plac. E drept că printre motivele caterisirii este şi opoziţia sa faţă de "Sinodul" din Creta, dar mai sunt şi altele pe care le vom detalia mai jos. Printre acestea este atacul la persoană, răzvrătirea pentru motive personale şi altele. După ce a fost caterisit, domnul Staicu şi-a rebotezat fetiţa ceea ce se pedepseşte de către canoanele Bisericii Ortodoxe cu caterisirea. Acest lucru nu s-a mai pus în aplicare oficial deoarece, în momentul respectiv, a fost depus din treapta preoţiei. Rebotezarea fetiţei lui Ciprian Staicu nu a fost contestată de nici un nepomenitor din România.

În cele ce urmează vom prezenta câteva detalii despre canonicitatea caterisirii lui Ciprian Staicu.

     După oprirea pomenirii episcopului Andrei de Harghita şi Covasna, cel care atunci era preotul nepomenitor Ciprian Staicu, a fost înştiinţat de către ierarhul său să se mute la o parohie mai săracă din eparhie. Ciprian s-a răzvrătit şi a refuzat să facă ascultare faţă de ierarhul său, deşi chestiunea nu era de ordin dogmatic, ci administrativ. E drept că această decizie chiriarhală a venit pe fondul opririi pomenirii, dar dacă fostul preot s-ar fi smerit să asculte, azi nu ar fi avut nimeni motiv pentru a-l caterisi. Răfuielile dintre Ciprian Staicu şi arhiereul său erau mai vechi (înainte de pseudosinodul eretic din Creta), totul începând odată cu nemulţumirea sa pentru că a fost schimbat din funcţia de consilier cultural. Din acel moment fostul preot se adresa arhiereului său cu "Domnul Andrei". Despre acest fel de exprimare faţă de feţele bisericeşti, Mihai Silviu Chirilă aducea explicaţii clare într-un articol publicat pe internet, prin care spunea: "Celor care ne invită la schismă: NU mulţumesc!"

     Profitând de nesupunerea sa în chestiuni administrative, PS Andrei a convocat urgent consistoriul eparhial şi l-a judecat. Sentinţa este clară: caterisirea. De fapt, Ciprian Staicu a devenit victima unui arhiereu care încerca să reducă la tăcere un preot ce vorbea despre lucrurile care oficial tebuiau ascunse de populaţia României. Pe de altă parte, Domnul Ciprian a devenit victima propriilor sale orgolii, căci s-a răzvrătit, nu doar în cele care îl îndreptăţeau, ci şi în chestiuni administrative. Ciprian a crezut că acum e momentul să se răzbune pe ierarhul care l-a demis din funcţia de consilier, aceasta făcând-o folosindu-se şi de curentul de nepomenire al ierarhilor care au adoptat erezia ecumenistă în Creta. Ulterior, nepomenitorii din România au transformat oprirea pomenirii în oprirea comuniunii, ceea ce i-a aruncat în schismă cu Biserica Ortodoxă canonică. În acţiunile sale, fostul preot Ciprian Staicu nu a avut nici o susţinere din partea enoriaşilor şi a fiilor săi duhovniceşti.

     După oprirea comuniunii cu preoţii din Biserica Ortodoxă, fostul preot Ciprian Staicu şi-a rebotezat fetiţa. Deja fiind caterisit de către consistoriul din Miercurea Ciuc, nu mai era nevoie de o caterisire oficială. Evident că decizia consistoriului din Miercurea Ciuc a fost una abuzivă. Pentru nesupunere şi neascultare în chestiuni administrative se puteau lua şi alte măsuri, nu era nevoie chiar de caterisire, dar aşa fiind directivele trasate, lucrul s-a împlinit. Caterisirea de la Miercurea Ciuc rămâne sub semnul întrebării deoarece acolo este şi vina lui Ciprian Staicu care, după cum se spune în popor: “Parcă şi-a căutat-o cu lumânarea”.

     Dacă caterisirea pentru nesupunere administrativă rămâne sub semnul întrebării, mai rămâne să vedem cum e cu caterisirea faţă de canoanele Bisericii, ştiind că Biserica Ortodoxă nu admite rebotezarea. Ciprian Staicu şi-a rebotezat fetiţa, ceea ce canonic se pedepseşte cu caterisirea. Acesta este cu adevărat un motiv pentru care Ciprian Staicu nu mai are voie să slujească. El se eschivează spunând că nu pentru acest motiv a fost caterisit. E drept, dar dacă nu ar fi fost încă caterisit, acum ierarhul Andrei avea tot dreptul să-l caterisească. Deci după ce şi-a rebotezat fetiţa, caterisirea lui Ciprian Staicu este validă – din punct de vedere canonic.

     Ce spun canoanele despre botez şi rebotezare. În ce condiţii nu e valid un botez şi care sunt justificările fostului preot Ciprian Staicu, de la o parohie din oraşul «Sfântul Gheorghe». Vom încerca, în cele ce urmează, să facem o scurtă analiză canonică care să lămurească aceste aspecte.

     Canonul 47 Apostolic spune că botezul valid nu se repetă: „Episcopul sau prezbiterul dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul cu adevărat sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat de către eretici (cei fără credinţă adevărată), să se caterisească, ca unul care ia în râs crucea şi moartea Domnului şi nu deosebeşte preoţii adevăraţi de preoţii mincinoşi

     Canonul 47 al Sfinţilor Apostoli este o completare la canonul 46 Apostolic care condamnă recunoaşterea Tainelor făcute de eretici. Acest canon 46 spune: „Poruncim să se caterisească episcopul sau prezbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul

     La acest canon 46, profesorul Ioan Floca de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, spunea: „Cum ereticii (se referă la ereticii condamnaţi sinodal) au pierdut succesiunea apostolică, deci şi continuitatea preoţiei, tainele lor nu sunt valide, ei înşişi nemaifăcând parte din Biserică, iar clericul care le va socoti totuşi valide, este supus caterisirii”.
Acelaşi lucru îl spune şi Sfântul Neofit, Patriarhul Constantinopolului. Detalii teologice se pot găsi în tâlcuirea Sfântului Neofit la canoanele menţionate mai sus, în „Pidalion”, Editura „Credinţa strămoşească”, 2007, pag. 85-93; ediţie îngrijită de Mănăstirea Petru Vodă.

     Nici unul dintre teologii sau Sfinţii Părinţi care s-au ocupat de tâlcuirea canoanelor Bisericii Ortodoxe nu spun că botezul făcut de un preot ortodox, canonic şi cu preoţie validă nu ar fi valid doar pentru că nu a săvârşit botezul cu afundare totală. Singura condiţie pentru care botezul nu este valid, conform învăţăturii Bisericii Ortodoxe, este aceea care se referă la necanonicitatea preotului săvârşitor sau la schisma sau erezia acestuia. Preotul din Grecia care a botezat în copilărie fetiţa lui Ciprian Staicu era şi este canonic, era şi este ortodox, era şi este membru al Bisericii Ortodoxe, singura problemă fiind o chestiune liturgică care nu anulează validitatea botezului. Deci, în concluzie, botezul din copilărie al fetiţei lui Ciprian Staicu este valid.

     Rebotezarea se pedepseşte cu caterisirea pentru că, conform canoanelor Bisericii, doar atunci se poate considera un botez invalid când săvârşitorul (episcop sau preot) este eretic sau schismatic, adică nu face parte din Biserică. Acest lucru nu poate fi pus în discuţie în cazul de faţă, deoarece preotul care a botezat-o pe fetiţa nepomenitorului Ciprian Staicu era şi este cu preoţie validă. Argumentul fostului preot Ciprian Staicu nu este plauzibil în această situaţie.

     Fostul preot Ciprian Staicu îşi justifică rebotezarea fetiţei folosind incorect canonul 50 Apostolic care spune că: „Dacă vreun episcop sau prezbiter nu ar săvârşi cele trei afundări ale unei singure sfinţiri (a botezului), ci numai o afundare, aceea care se dă (se practică) întru moartea Domnului, să se caterisească. Pentru că nu a zis Domnul: întru moartea mea vă botezaţi, ci: mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” Acest argument pe care fostul preot Ciprian Staicu îl invocă pentru a se disculpa nu neagă validitatea botezului fiicei sale, ci doar condamnă anumite practici liturgice greşite ale preotului săvârşitor.

     Preotul grec care a botezat-o pe fiica lui Ciprian Staicu în copilărie, nu a afundat-o doar o singură dată, ci de trei ori până la gât. Acesta nu este un motiv de caterisire a preotului săvârşitor şi nici nu poate fi argument pentru negarea validităţii botezului respectiv.

     Domnul Staicu se „acoperă” spunând că fiica sa a cerut să fie rebotezată. Presupunem că tatăl său nu ar avea nici o implicaţie în decizia fetiţei, dar ne punem întrebarea: „De ce tocmai acum, după ce tatăl ei a oprit comuniunea cu preoţii din Biserica Ortodoxă, fetiţa a cerut să fie rebotezată?”. Să înţelegem că până la acest moment preotul grec care a botezat-o în copilărie făcea parte din Biserică, era canonic, iar acum botezul său nu mai este valid? Nu există argument canonic care să conteste validitatea botezului ei din copilărie. Chiar dacă botezul nu ar fi fost corect, din punct de vedere al practicii liturgice, botezul tot este valid căci, prin acest botez, fetiţa a devenit membră în Biserica Ortodoxă, iar responsabilitatea unei greşeli de procedură liturgică îi revine preotului. De asemenea naşii au fost ortodocşi şi au mărturisit crezul ortodox. Cum se face că Ciprian Staicu a „observat” toate acestea doar după ce a rupt comuniunea cu Biserica Ortodoxă canonică.

     Fostul preot pretinde că el este „Biserica Ortodoxă”, iar restul preoţilor şi credincioşilor de care s-a rupt prin oprirea comuniunii sunt „schismatici”. Această concepţie o mărturisesc şi colegii săi nepomenitori din Athos şi România care îi aprobă gestul rebotezării fetiţei după pseudosinodul din Creta. Se pare că slava deşartă i-a întunecat minţile dumnului Staicu astfel încât, acum el se consideră „singurul” ortodox din lume, iar restul sunt „schismatici”. Ne pare rău de sufletul fetiţei sale, dar nu avem ce-i face. Nu ne putem amesteca în familia cuiva, aceasta fiind o chestiune internă a familiei. Se pare că ambiţiile şi orgoliile sunt mai presus decât sufletul unui copil nevinovat. Acest copil fiind tocmai fetiţa sa. Decizia lui Ciprian Staicu de a-şi reboteza fetiţa a luat-o în urma unei vizite de câteva zile în Muntele Athos, unde a avut mai multe discuţii cu câţiva monahi zelotişti cu cre el este în „comuniune”.

     Până la data publicării acestui studiu, nu există o poziţie publică prin care nepomenitorii din România să conteste rebotezarea fetiţei lui Ciprian Staicu. Chiar dimpotrivă, sunt persoane care susţin că pr. Antim Gâdioi ar fi recomandat unor ucenici să nu recunoască Tainele în Biserica Ortodoxă Română.

     Ciprian Staicu şi nepomenitorii din Romînia au rupt comuniunea cu toate Bisericile Ortodoxe Locale pretinzând că toate sunt în erezie deoarece au rămas în comuniune între ele. Pornind de la acest principiu, ei refuză comuniunea şi cu Biserica Bulgariei, a Antiohiei sau a Georgiei care au respins pseudosinodul din Creta. Pretextul folosit de ei este că aceste Biserici Locale au rămas în comuniune cu Bisericile Locale care au adoptat deciziile neortodoxe din Creta. Prin aceasta ei se situează în afara Bisericii Ortodoxe, şi pentru a-şi justifica poziţia pretind că ei ar fi „Biserica adevărată”, iar restul în erezie, inclusiv ierarhii care nu au semnat în Creta. După opinia nepomenitorilor români, Biserica canonică este în „schismă”, iar ei în adevăr.

     Nepomenitorii din România au compromis ideea de întrerupere a pomenirii, prin excesul lor de zel şi prin atitudinile lor exagerate sau chiar cu tendinţe schismatice. Tensiunile şi agresivitatea exprimărilor acestora precum şi autoizolarea de restul preoţilor şi ierarhilor anti-ecumenişti i-au făcut pe nepomenitorii români să se separe în grupări restrănse în care „ei vorbesc si tot ei se aud”. Mişcarea de oprire a pomenirii din Biserica Rusă a dat rezultate pozitive datorită trăirii duhovniceşti a celor care au pus-o în aplicare. Nepomenitorii din Rusia nu au oprit comuniunea cu restul preoţilor din Biserica Rusă şi cu nici o Biserică Locală, după cum se vede şi în cazul nepomenitorilor din Republica Moldova care slujesc cu preoţii pomenitori din eparhiile lor. Nepomenitorii din România nu recunosc validitatea împărtăşaniei la preoţii pomenitori, în timp ce nepomenitorii din Biserica Rusă recunosc validitatea preoţilor care îşi pomenesc ierarhii. Acelaşi model de oprire a pomenirii îl oferă şi profesorul grec Teodor Zisis, care nu atacă la persoană şi nu opreşte comuniunea cu Biserica din care face parte. De ce nepomenitorii români au luat tocmai modelul zelotiştilor Athoniţi? Nici în situaţia aceasta nu realizează că gălăgia lor nu zideşte, ci doar dărâmă? După roadele lor îi veţi cunoaşte.

     După principiile sale se autodeclară „martir” şi „mărturisitor” pentru că „am fost primul caterisit”, iar pe alţii care nu au fost caterisiţi îi consideră colaboratori cu ierarhii ecumenişti. Dacă ar fi să ne luăm după principiile domnului Staicu am putea spune că şi ÎPS Serafim de Pireu, ÎPS Ierotheos Vlachos, ÎPS Atanasie de Limasol sau alţi ierarhi care nu au fost caterisiţi ar fi trădători, sau pr. Teodor Zisis care este nepomenitor, şi alţii. Atât în România cât şi în Grecia sau în Biserica Rusă sunt nepomenitori care nu sunt caterisiţi. Or fi şi aceştia corupţi? În România amintim pe pr. Antim Gâdioi, pr. Ieronim Cosma, pr. Macarie Banu, pr. Mihail Popescu, pr. Elefterie Tărcuţă şi alţi nepomenitori care nu au fost caterisiţi. Ciprian Staicu are o frustrare pentru caterisirea sa şi, probabil că ar dori ca şi ceilalţi colegi de nepomenire să fie caterisiţi. Ne întrebăm dacă în acest caz oprirea pomenirii făcută Ciprian Staicu, a fost de la Dumnezeu? Are conştiinţa împăcată cu decizia pe care a luat-o când a oprit pomenirea? Dacă are sufletul împăcat, atunci de ce are resentimente faţă de cei care nu au fost caterisiţi?

    Trăim cu nădejdea că ceea ce am prezentat aici îi va fi de folos domnului Ciprian Staicu, pentru îndreptarea sa şi revenirea pe calea Sfinţilor Părinţi, conform canoanelor Bisericii Ortodoxe. Dar, pentru aceasta este nevoie şi de smerenie, iar aceasta se poate obţine doar din trăire duhovnicească autentic ortodoxă.

Ţinând seama de cele prezentate mai sus concluzionăm:
-   Chiar dacă caterisirea consistoriului este pusă sub semnul întrebării, rebotezarea fetiţei îl pune pe fostul preot Ciprian sum caterisirea Sfinţilor Apostoli care au interzis repetarea botezului prin canonul 47 Apostolic.
-   Botezul făcut pe preotul grec în copilăria fetiţei este valid. Nu există nici un canon care să conteste validitatea primului botez. Preotul care a săvârşit primul botez nu a fost eretic sau schismatic, fiind recunoscut de către Biserica Ortodoxă.
-   Nu există canon care să nege validitatea botezului dacă preotul săvârşitor greşeşte. Botezul este valid, iar pedeapsa i se dă preotului respectiv.
-   Singurii care contestă primul botez al fetiţei lui Ciprian Staicu sunt câţiva zelotişti din Muntele Athos printre care şi monahul Sava Lavriotul, Hariton şi alţii dintre cei care au oprit comuniunea cu Biserica Ortodoxă, fapt acceptat şi de nepomenitorii din România. Aceştia îşi exprimă opiniile personale fără să ţină seama că, în multe situaţii sunt în contradicţie cu canoanele Bisericii.
-   Nepomenitorii pretind că ei sunt adevărata Biserică rupând comuniunea cu toate Bisericile Ortodoxe Locale, chiar şi cu cele care au condamnat „Sinodul” eretic din Creta.
-   Nepomenitorii români au luat modelul zelotiştilor athoniţi care au oprit comuniunea, aruncându-se singuri în autoizolare, iar nepomenitorii din Biserica Rusă au păstrat comuniunea cu preoţii pomenitori şi cu Bisericile Ortodoxe Locale.

Cu dragoste şi milă faţă de Ciprian Staicu,
prof. Cristian Marc,


Notă:
   Am rugat pe colaboratorul nostru Cristian să realizeze acest material, din dorinţa de a lămuri cât mai bine validitatea caterisirii lui Ciprian Staicu. Noi sperăm că orice critică poate deveni constructivă, atunci când orgoliile şi ambiţiile sunt lăsate la o parte, căci doar aşa poate fi îndreptare.
   Sperăm că şi Ciprian se va smeri pentru a nu cădea mai rău decât este acum. Dacă continuă astfel, nu mai are mult până la căderea din Biserică. Cui îi foloseşte?
redacţia ASTRADROM

39 de comentarii:

 1. Bine punctat. PS Longhin jar a slujit cu IPS Onufrie de la Kiev, deși acesta nu a oprit pomenirea.

  RăspundețiȘtergere
 2. E normal că dacă preotul grec (care a făcut primul botez) este ortodox, acel botez este valid. De unde scoate Ciprian Staicu aceste teorii. Dacă așa inventează si cu teoriile despre comuniunea cu alți preoți pomenitori ce credibilitate mai poate avea?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. A VAZUT CINEVA ACEST BOTEZ AL FETITIEI LA GRECI DE PREOT GREC??A VAZUT CINEVA DE AICI DACA A FOST CUFUNDAT IN APA COPILUL DE TREI ORI CA APOI DIN NOU SA IL BOTEZE???UNDEVA ESTE O NECONCORDANTA FRATILOR,,,NU VA GRABITI CU PRESUPUSUL...ESTE PREOT CU DOCTORAT SI CRED CA ATATA LUCRU TREBUIE SA STIE,CUM SE FACE UN BOTEZ ORTODOX. NU CUMVA SA FACUT ACOLO PRIN STROPIRE DOAR???ASA CUM SE CAM PRACTICA PRIN ARDEAL???MAI REFLECTATI SI GANDITI,,,

   Ștergere
  2. Spirea bataiosu, esti glumet sau faci pe naivu?
   Chiar daca ar fi fost prin stropire, boteyul e valid, iar pedeapsa se atribuie preotului savarsitor. Iti recomand sa citesti canoanele si apoi sa discuti...
   Succes!

   Ștergere
 3. Foarte bine ASTRADROM. Ați mai făcut puțină lumină în acest caz.
  Oricum cazul Staicu a fost controversat de la început.

  RăspundețiȘtergere
 4. De când opiniile unor zelotisti extremişti sunt mai presus decât canoanele Bisericii!?

  RăspundețiȘtergere
 5. Horea Lăcătuş10 iulie 2017 la 17:29

  Acum înţeleg de ce domnul Staicu vă blasfemiază cu orice prilej. Sunteţi singurii care l-aţi dat în vileag.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ESTE GRESIT A GANDI CINEVA CA PARINTELE UMBLA SA ISI RECASTIGE POSTUL DE PREOT IN BOR UNDE SA TRADAT MANTUITORUL ,,SA DEVINA ADICA ECUMENIST,,,ESTE O ACUZARE CARE VA SPUN NU ARE FUNDAMENT,,,

   Ștergere
  2. Cine a zis ca vrea sa isi recastige postul de preot in BOR?
   Spirea dragule, cred ca ai probleme serioase de perceptie...
   Nu te-ai gandit sa consulti un medic?

   Ștergere
 6. Staicu spune despre el însuși că pe capul lui e o cunună grea de martuu

  RăspundețiȘtergere
 7. Cu cine vreti voi partasie canonica ? Cu cei care il pupa in fund pe papa - cel care a spus ca este vorba de o EROARE a CRUCII ? Cu papa, care a spus ca si homosexualii sunt oameni si ca 'biserica' (Care ?) trebuie sa se "modernizeze" ? Hai, bre, oameni, aveti bun simt macar ! Ca nu aveti gram de credinta ! Adica eu o injur pe mama ta si apoi am pretentia ca tu devii familie cu mine ? V-ati pierdut orice urma de discernamant duhovnicesc ! Cu blasfemiatorii va inhaitati, cu ei veti fi judecati !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dorin Castorescu12 iulie 2017 la 15:05

   domnule xxx, daca gandesti astfel cazi in schisma asa cum au cazut nepomenitorii din Romania. Daca gandesti astfel inseamna ca si nepomenitorii din Biserica Rusa sunt ecumenisti...
   Dupa logica ta filoschismatica deja trebuia sa te rupi si de Sfintii Parinti care au facut canoanele. Asta doar pentru ca nu esti in duhul lor de smerenie ci in tulburare si scindare. Faci pe teologul, dar nu vezi cat de paralel esti.

   Ștergere
 8. Fraţilor, dacă şi asta mai e analiză şi critică constructivă..
  De folos părintelui Ciprian Staicu sigur îi este, ca orice defăimare şi nedreptate pe care oricine o primeşte cu răbdare în această viaţă.
  Dar nu ştiu cât de folositoare vă este vouă..

  Din toate lucrurile cu care nu sunt de acord, din cele multe alte acestui articol, mă mir de unde aveţi puterea să reproşaţi părintelui Ciprian că nu a făcut ascultare când i s-a impus, pe nedrept, transferul în altă parohie. Adică nu sunteţi deloc revoltaţi de comportamentul acelui ierarh, dar aveţi înălţimea morală să imputaţi cuiva faptul că nu a suferit în tăcere o nedreptate. Oare asta nu ne face împreună prigonitori?

  Dacă nu aş fi fost atât de prăpădit sufleteşte şi ultimul om în drept să vorbească, cu siguranţă aş fi scris mai multe, căci pentru mine, neimplicat în această dispută, articolul de mai sus este una dintre cele mai insultătoare scrieri pe care le-am citit vreodată şi nu este prima adresată de dvs părintelui Staicu. Scriu eu pentru că nu e drept să fie o asemenea unanimitate în comentariile acestui articol, iar dacă ar fi apărut altul în apărarea părintelui, oricât de scurt, nu aş fi scris nimic. Este foarte mare păcat! Şi este înjositor şi pentru dvs şi pentru autorul acestui text. Iertaţi-mă! Doamne, ajută!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. UTZU-le, De ce este injositor? Pentru ca spune un adevar?
   Dar cand Staicu ataca la persoana si calomniaza pe altii nu este injositor?
   Cine il cunoaste personal pe acest individ, nu ar spune ce spui si tu.
   De ce enoriasii si cei care l-au cunoscut indeaproape, nu sunt alaturi de el?
   Pentru ca e asa cum se posteaza pe internet?
   De ce in perioada cat a fost consilier nu a vorbit nimic public impotriva ecumenismului, iar dupa ce a fost demis si-a amintit ca este ortodox curat...?

   Ștergere
 9. Concluzie: sunteti rai si disecati firul in patru ca sa va razbunati pe preotul Staicu. Faceti exact ca copiii de la gradinita. Chiar dreptate sa aveti, tot din rautate o faceti. Nu-mi este greu a-mi da seama de aceasta. Ati facut front impotriva sfintiei sale. Sunteti, astfel intr-o tabara adversa. Folositi blogul pentru apararea dreptei credinte si nu sa vanati pe altii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Hai serios...
   Ce bine le stii tu.
   Cine sa se razbune pe un schismatic care a rupt comuniunea cu Biserica.
   Consider ca e binevenit acest aerticol. Acest "preot" Staicu face pe martirul, dar in realitate este un fatarnic.
   Stii tu cati bani a adunat Staicu de cand a oprit pomenirea? Cati bani a primit din mila lumii? de ce crezi ca daca el a fost caterisit a primit si cununa de martir?
   Contextul caterisirii arata ca cununa pe care pretinde ca o are este doar o prefacatorie si o afacere de adunat fonduri.

   Ștergere
 10. Bogdan Popescu - Bucuresti12 iulie 2017 la 15:20

  Se parea si mie ca acest Staicu e cam cu gura mare. Ce ati scris este lamuritor. Va felicit ca ati publicat comentariile toate. Cand popa Staicu calomnia pe altii pe blogul sau, nu a publicat nici un comentariu prin care era combatut.

  RăspundețiȘtergere
 11. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 12. Domnul sa ne daruiasca la toti pocainta autentica si darul deosebirii duhurilor si mai ales sa ne dea sa avem bunavointa fata de toti semeni nostri si sa ne daruiasca Domnul din belsug smerenie ca sa nu mai clevetim, osandim pe altii ci sa ne rugam cu lacrimi pana la sange pentru cei care au gresit sau ni se pare poate mintii noastre nedesavarsite, nedeplin cunoscatoare a dogmelor, canoanelor, poruncilor si tainelor lui Dumnezeu, ca sa faca lumina si sa biruiasca Adevarul cel mantuitor si indumnezeitor. Maica Domnului sa se roage pentru noi impreuna cu sfintii Apostoli si Proorocii, Mucenicii si toti Sfintii. Iertati-ma si Domnul sa ne ierte si pocainta sa ne daruiasca!!!

  RăspundețiȘtergere
 13. Va recomand sa cititi Talcuirea Canonului 50 Apostolic, sa mai cititi cartea Pr Gheorghios Metalinos -Marturisesc un Botez- ...Botezul care nu e savarsit prin intreita afundare NU e Botez! Saracii de voi, de aia toti sariti cu acuze, judecati preoti, dar nu stiu cati dintre voi ati citit Pidalionul ! Si mai ales partea voastra din Bihor cred ca e 90% NEbotezata..de unde sa aveti lumina, daca voi nu aveti Botezul facut cum trebuie! Reveniti-va si NU mai luptati impotriva preotilor marturisitori! Apropo, voi cum mai luptati impotriva "sinodului" cretan?..ati suferit vreo afurisire sau vreo caterisire?..multi martirizam tastatura...altii demult si-au luat crucea..fiecare ne vom lua plata! Doamne ajuta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai anonimule. Nu intelegi ca p[rerea personala a cuiva, chiar si teolog de ar fi, nu e mai presus de canoane!!!???
   Daca acesta este principiul tau de gandire, putem spune ca si ecumenismul ar fi bun deoarece sunt teologi care il promoveaza impotriva canoanelor Bisericii.
   Se pare ca ratacirea lui Staicu si ratacirea ecumenistilor e la fel de grava, deoarece si unii si altii incalca canoanele, dar in fariseismul lor striga tare ca lupta pentru respectarea lor.

   Ștergere
  2. Sfantul Nicodim Aghioritul spune ca Botezul nefacut prin intreita afundare e cacodox! Daca pentru tine Nicodim Aghioritul e "cineva" , inseamna ca ai o problema omule! In fine, Domnul sa-ti ajute!

   Ștergere
  3. Daca e adevarat ce spui, inseamna ca Nicodim Aghioritul incalca canoanele Bisericii Ortodoxe. Te rog veyi si contextul lucrurilor, nu le interpreta dupa bunul plac, asa cum face dl. Staicu.

   Ștergere
  4. Ma iertati, dar care canoane le incalca Sf Nicodim Aghioritul?..spuneti-mi va rog, Botezul facut prin stropire sau turnare de un preot ortodox, e Botez canonic?..

   Ștergere
  5. Daca Sf Nicodim nu incalca canoanele, inseamna ca tu ai mintit cand te-ai folosit de numele lui.
   Botezul este valid, chiar daca preotul nu a procedat canonic. Este valid pentru marturia celui botezat (in cazul copiilor o face nasul pentru el).
   Iti recomand sa mai studiezi putin si sa nu incerci sa aduci argumente fortate, caci acestea nu au valoare.

   Ștergere
  6. Uite prietene ce spune Pidalionul!
   Mai studiaza tu putin!

   Trei sunt prea de nevoie, şi cu adevărat cu totul neapărate la Taina Sfântului
   Botez. Apă sfinţită; Afundare în apă şi scoaterea întreite; şi chemarea a câtetrele
   Ipostasurile cele mai presus de Dumnezei. În canonul 49 cel mai de sus
   dumnezeieştii apostoli despre cele trei chemări au poruncit şi au învăţat, care
   nume să zicem, şi cu ce rânduială. Iar întru acest al 8-lea rânduiesc după urmare
   despre cele trei afundări şi scoateri din apă. De vreme ce, precum am zis, sunt de
   nevoie după cele ce chiar se zic de nevoie, şi întăritoare ale adevăratului şi dreptslăvitorului botez. Şi FARA de acestea, NU numai NU se săvârşeşte botezul, ci cu
   totul nici NU poate a se numi botez. Căci dacă, Vaptizo va să zică afund, din cele trei
   pogorâri în apă, adică din cele trei afundări, sau Vaptismata, şi Vaptisma adică
   botez se numeşte, şi nu de la altceva. Dar să vedem şi ce anume rânduiesc apostolii.
   Oricare episcop, sau prezbiter întru o Taină a botezului, nu va săvârşi trei afundări,
   ci o singură afundare numai, care s-ar face ca şi când întru Moartea Domnului, să
   se caterisească (vezi apostolescul aceasta canon ce profeticeşte surpă pe Evnomie,
   care el întâi a născocit pe o afundare în botez, dar poate şi alţi eretici o făceau
   aceasta în vremea sfinţilor apostoli.). Fiindcă nu a zis Domnul nouă apostolilor săi,
   când ne-a trimis la propovăduire, întru moartea mea botezaţi. Nu; ci ne-a zis:
   „Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei în Numele Tatălui, şi al
   Fiului, şi al Sfântului Duh”. Adică botezaţii pe ei în trei afundări şi scoateri, şi la
   fiecare afundare, un fiecare nume al sfintei Treimi să-l ziceţi. Căci cu o afundare şi
   scoatere, nici Moartea de trei zile şi trei nopţi a Mântuitorului cu înţelegere se
   arată, nici taina şi cunoştinţa de Dumnezeu a sfintei Treimi cu deplinire se
   descoperă. Drept aceea şi botezul cel de acest fel, ca unul ce este pustiu şi de
   teologie şi de întrupeasca iconomie, este prea păgânesc şi prea rău slăvitor. Iar cu
   acele trei afundări şi scoateri, şi credinţa cea întru sfânta Treime luminat se
   vesteşte, şi Moartea cea de trei zile şi trei nopţi, şi Îngroparea, şi Învierea
   Mântuitorului totodată se închipuieşte. Şi după urmare, prin acestea botezul
   nostru ţine împreună întru sine pe cele mai întâi două Dogme ale dreptslăvitoarei
   credinţei noastre, a Teologiei zic, a Treimii celei de Viaţă făcătoare, şi a întrupeştii
   iconomii a lui Dumnezeu Cuvântului.

   Ștergere
  7. Accentul se pune pe numărul afundărilor sau pe faptul de a se face Botezul prin afundare, nu prin stropire? Eu personal cred că este evident din textul canonului că este interzisă botezarea doar prin o singură afundare.
   Mai mult, Didahia Apostolilor recomandă săvârșirea Botezului în apă curgătoare, dar menționează că poate fi făcut și în apă stătătoare sau chiar și prin stropire, dacă nu poate fi respectat tot ritualul. Deci important este ca afundarea să fie întreită, fie că e în apă curgătoare, fie stătătoare, fie că e prin stropire. Normal ar fi să fie măcar prin afundare, nu prin stropire, dar asta nu văd cum ar duce la o anulare a Tainei, ci este „doar” o greșeală a preotului.
   lucian

   Ștergere
 14. In comentariile de mai sus suntem criticati de catre aceeasi persoana, dar cu mai multe nume.
  Cum explicati ca sunt mai multe conturi de pe acelasi ID?
  Va rugam sa nu postai de pe acelasi calculator cu mai multe nume.
  Nu se cade.
  Multumim pentru intelegere.

  PS. Acceptam critici, dar sa fie postate cu acelasi nume de la acelasi calculator/telefon.

  Responsabil redactie, Marius Pop

  RăspundețiȘtergere
 15. Ioana din Austria14 iulie 2017 la 16:30

  Parintele Claudiu Buza este un om cu capul pe umeri. Ma mir ca il apara pe acest scandalagiu de la Covasna. Spun "scandalagiu" si sunt sigura ca nu gresesc, pentru ca toate dezbinarile intre antiecumenisti au pornit de la Ciprian Staicu. El avea acest prost obicei sa acuze pe toata lumea, fara sa se vada pe el insusi. Aducand primele acuze impotriva unor alti preoti antiecumenisti, nu a facut decat dezbinare.

  RăspundețiȘtergere
 16. Dar ce a facut Ciprian Staicu impotriva ecumenismului cat timp era consilier? Nimic.
  Acum, dupa ce a fost demis din functia de consilier, şi-a amintit ca este antiecumenist?
  Undeva este o problema grava la acest personaj.
  Chiar ca trebuie sa ne fie mila de el, pentru ca duhul arogant si de superioritate nu il duce la Hristos, ci altundeva. Stie el un de..., dar nu recunoaste...

  RăspundețiȘtergere
 17. Fratilor ati ramas in locul lui Saccsiv cu calomnia, judecata si defaimarea preotilor?
  Si se mai mira unii ca avem ierarhii pe care ii avem. Care este scopul acestui blog? Razbunarea? Aceste "valori" le promovati?
  Nu-l cunosc pe parintele Ciprian dar ce faceti nu este in duh ortodox!
  Avem nevoie de smerenie si rugaciune mai mult ca oricand, murim hramindu-ne sufletele cu otrava rautatii si Dumnezeu ne arata nivelul la care am ajuns prin ierarhii care scuipa pe obrazul Bisericii pentru ca si noi ne scipam si nu mai incapem unii de altii.
  Doamne iarta-ne si ai mila de noi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu cumva esti tu Ciprian Ioan Staicu, fostul preot din BOR?...cel care se semneaza cu mai multe pseudonime la articolele de pe internet. Spuneai ca ASTRADROM calomniaza. Poti arata unde este calomnia?
   Dar ce parere ai de calomniile fostului pr. Staicu indreptate asupra unor preoti nepomenitori din Romania asupra carora aduce defaimari, crezand ca prin aceasta se ridica el mai sus.

   Ștergere
  2. Scopul blogului ASTRADROM este bine cunoscut, nicidecum cel pe care vreti dvs. sa-l insinuati. Daca am scris aceste lucruri despre dl. Ciprian Staicu nu inseamna ca ne-am razbunat, ci mai degraba am scos la iveala inselarea in care se afla aceasta persoana, ca nu cumva si altii sa se rataceasca din cauza lui. Desi da impresia ca lupta pentru Biserica, din moment ce a oprit comuniunea cu preotii Bisericii si cu intreaga Biserica risca sa traga in schima, dupa el, si pe altii. Suntem de acord cu indemnul ierarhilor greci anti-ecumenisti, care ne indeamna sa luptam impotriva ereziei nu din mandrie, din dorinta de a fi lider, ci din smerenie, din dorinta ca adevarul sa iasa la iveala.

   Marius Pop

   Ștergere
 18. Deci dupa voi, "infailibilii" ierarhi nu au gresit si nu gresesc niciodata cu nimic. Cei caterisiti au fost de vina fiindca nu au tacut! ...Logica de fatalai ! :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Băi omule. Tu esti Staicu sub anonimat sau nevastă-sa,ca adepţi nu mai are. I-a pierdut prin aroganţa şi caracterul său.
   Nu ai citit articolul? Staicu nu suferă pentru credinţă, ci pentru mândrie şi prostie. Dacă era mai smerit credeam că face tot spectacolul cu nepomenirea pentru un crez sau convingere.

   Ștergere
 19. Din pacate azi majoritatea preotilor fac incorect botezul, scufundarile. Sunt filmari mai multe si pe toate daca te uiti aproape nici unu nu face scufundarile corect si toti ar fi trebuit sa fie caterisiti pentru asta, dar cine sa ii mai cateriseasca, cei care fac ca si ei? E foarte grav. Si trebuiesc repetate scufundarile corect la cei ce n-au beneficiat de ele, asa am inteles. Asa ca acuzele aduse Pr. Ciprian sunt tendentioase si probabil facute de unii care demult ar fi trebuit sa fie caterisiti pentru batjocorirea celor sfinte. Incercati sa nu-l mai denigrati pe Pr.Staicu din cauza atitudinii sale corecte impotriva ecumenismului caci pacatuiti impotriva Lui Dumnezeu, caci impotriva ecumenismului a luat masuri si Sf. Iustin Popovici care deasemeni a fost prigonit. Dumnezeu sa ne lumineze!

  https://stranaortodoxa.wordpress.com/2019/03/07/despre-botezul-cel-unul-al-bisericii/amp/

  RăspundețiȘtergere
 20. Dragule, Faci niste interpretari gresite. Ori le amesteci ca nu stii ce vorbesti, ori le amesteci in mod viclean dorind sa ascunzi esenta subiectului.
  Aici nu e vorba de botez incorect, ci de nerecunoasterea botezului in BOR.
  Acelasi botez, fostul preot Staicu l-a acceptat pana la Sinodul din Creta. Daci pana atunci a vost valid in opinia sa?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu e vorba de viclenie aici, ci cel mult de confuzie caci nu sunt teolog, nici cu diploma si nici cu viata, insa nu e nici confuzie caci Pr. Ciprian Staicu recunoaste tainele ecumenistilor din BOR insa cu siguranta ca in cazul botezului cu pricina a avut cunostinta de faptul ca fusese savarsit incorect si era de datoria lui sa-l repete. Pr. Ciprian Staicu nu sustine pierderea harului din BOR de dupa sinodul ecumenist din Creta 2016 ci sustine intreruperea pomenirii ierarhilor ecumenisti care se afla azi in Ortodoxie care pana la o condamnare sinodala a ecumenismului si nominala a ecumenistilor au har in savarsirea tainelor din iconomie dumnezeiasca pentru mantuirea celor nestiutori insa ei insisi se vor osandi caci desi stiu ce se intampla azi in Biserica, mint poporul din diverse motiv. Iuda desi apostol fiind si impartasindu-se dintr-o sfanta taina s-a osandit caci era viclean, cunostea Adevarul si totusi L-a vandut, a facut pe prostul si a murit ca un prost neavand taria sa se smereasca ci si-a facut voia proprie pana la capat.

   Ștergere
  2. Acceptarea botezului gresit savarsit pana la Sinodul din Creta, sau a comuniunii cu ierarhii ce deja faceau multe acte ecumeniste au facut-o unii preoti din nestiinta, caci odata cu Sinodul din Creta, prin semnarea actelor oficiale eretice, s-au trezit si s-au informat, au studiat in profunzime invataturile sfintilor parinti referitoare la eretici si erezii si atitudinea ce trebuie avuta fata de acestia. Pana atunci au facut cum fac altii si azi, s-au increzut in ierarhi ca in unii ce, desi pacatosi si netraitori, erau parut ortodocsi insa prin Sinodul din Creta ierarhii si-au dat arama pe fata, le-a cazut valul si cine are ochi de vazut vede. In joc nu sunt orgolii, putere sau bani ci sufletele noastre, lupta pentru adevarul pur ortodox este lupta pentru propria noastra mantuire si pentru atragerea milei Lui Dumnezeu fara de care nu putem face nimic.

   Ștergere

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.