luni, 26 iulie 2021

Manifestul de la Valea Grădiștei


La data de 21 iulie 2021, a fost depus la Primăria comunei Orăștioara de Sus (jud. Hunedoara) un document important redactat de către preoții din apropierea cetăților dacice, prin care se cerea luarea de măsuri pentru protejarea vestigiilor distruse parțial de către braconerii căutători de obiecte prețioase, dar și de către anumite grupări religioase din mediul ezoteric care, prin săvârșirea unor ritualuri, au deteriorat  grav o parte dintre monumente. În cele ce urmează vom publica integral acest document:

                                 Către

                 Primăria Orăștioara de Sus

În atenția consiliului local și a primarului Vasile Inășescu

    Vă alăturăm prezentei un document semnat de către preoții parohi din comuna Orăștioara de Sus și împrejurimile zonei, prin care se cere autorităților competente să se ia măsuri pentru protejarea vestigiilor dacice și oprirea prozelitismului în numele zeilor daci, zalmoxianismul, religie nerecunoscută de statul român, în prezent.

    Nu contestăm caracterul istoric al credinței dacilor în Zalmoxe, ci chiar, dimpotrivă respectăm tot ceea ce au avut strămoșii noștri, atât în plan religios, cât și în plan cultural, meșteșugăresc, militar, economic etc.

    Considerăm că atâta timp cât nu sunt date concrete din punct de vedere al izvoarelor istorice care să ateste unele practici religioase ce se fac în prezent la cetățile dacice din Munții Orăștiei, acestea nu sunt decât invenții ale unor persoane cu probleme mistice bolnăvicioase care, sub pretextul unor ritualuri de ei inventate (uneori combinate cu practici religioase asiatice), denaturează adevărul istoric și distrug vestigiile vechi de peste 2000 de ani din incintele cetăților.

    Amintim că primii care au săvârșit astfel de practici au fost adepții grupării MISA, conduse de controversatul lider yoga Gregorian Bivolaru, care, în anul 1996, a lansat ideea că la Sarmizegetusa Regia ar exista un canal energetic care leagă cerul de pământ. Ulterior, aceste concepții mistice au continuat și în cadrul mai multor grupări desprinse din MISA sau născute pe fondul curentelor ezoterice din România, care au preluat și inventat noi concepte religioase legate de istoria și religia dacilor.

    Nu avem nimic împotriva credinței cuiva, considerând că fiecare are dreptul să decidă felul în care dorește să se manifeste. Dar, atâta timp cât cetățile dacice sunt transformate într-un instrument de propagandă și prozelitism religios, iar unele practici religioase săvârșite de anumite grupări ezoterice distrug vestigiile strămoșilor noștri, afirmăm că aceste lucruri nu trebuiesc acceptate.

    S-a observat, în ultimii ani, că asocierea cetăților dacice cu aceste curente mistice de tip ezoteric au dus la o falsă imagine în opinia publică asupra strămoșilor noștri, motiv pentru care, uneori, se creează confuzii care duc la denaturarea și discreditarea adevăratelor valori istorice pe care le reprezintă cetățile.

    O parte dintre adepții curentelor mistice se consideră a fi urmașii autentici ai dacilor”, pretinzând că cetățile sunt bunuri moștenite de ei de la înaintași. Menționăm că Cetățile dacice sunt monumente UNESCO, iar dacii au fost înaintași ai poporului român, nu doar ai unor grupări care se consideră singurii moștenitori ai dacilor. Faptul că ei au unele pretenții de moștenitori”, nu le dă dreptul să degradeze vestigiile vechi de peste 2000 ani.

    Cunoaștem că au fost făcute mai multe demersuri pentru protejarea acestor cetăți, dar, până în prezent, doar la Sarmizegetusa Regia este pază. În ce privește celelalte cetăți din zonă, se observă o tergiversare în mod deliberat. Vă rugăm și insistăm să se ia măsurile legale pentru protecția lor, iar autoritățile statului să se implice sincer și eficient în conservarea acestora.

    Comparând cu cetatea Sarmizegetusa Ulpia Traiana, din zona Hațegului, unde s-a investit mult pentru conservarea și promovarea vestigiilor antice, putem spune că la cetățile din Munții Orăștiei autoritățile statului au lăsat totul în paragină, ceea ce a dus la o mai ușoară desfășurare a activităților grupurilor de braconieri (căutători de aur dacic) dar și a grupărilor mistice inventate peste noapte care, conștient sau inconștient, distrug monumentele. Sperăm ca modelul pozitiv de la cetatea Sarmizegetusa Ulpia Traiana să fie aplicat și la cetățile dacice din Munții Orăștiei. Doar astfel, vom avea ce să le arătăm urmașilor noștri despre cum și unde au trăit strămoșii neamului românesc.

    Pe documentul anexat prezentei, intitulat „Manifestul de la Valea Rea”[2], au semnat preoții parohi de pe Valea Grădiștei și localitățile apropiate cetăților dacice:

-          Pr. Claudiu Zgaroncea (Ludești, Costești, Grădiștea de Munte)

-          Pr. Mihai Dănilă (Orăștioara de Sus, Bucium)

-          Pr. Marius Stănilă (Luncani, Târsa, Piatra Roșie, Cioclovina, Prihodiște, Alunu, Ursici)

-          Pr. Emilian Uricaru (Orăștioara de Jos)

-          Pr. Daniel Bâlea (Beriu, Sereca)

-          Pr. Ciurea Cristian (Grid, Ocolișul mic)

-          Pr. Avram Cornel (Cucuiș, Sibișel)

-          Pr. Cosmin Voinea (Căstău)

-          Pr. Eftimie Mitra (Schitul „Sfinții Români”)

 

Alături de preoții parohi au semnat și preoții pensionari:

-          Pr. Ciolocoi Mihai, din Costești

-          Pr. Mircea Sturza, din Orăștioara de Sus

-          Pr. Valer Cosma, din Beriu

-          Pr. Sorel Udilă, din Căstău

 

    Ținând seama că multe dintre cetățile dacice se află pe teritoriul cadastral al comunei Orăștioara de Sus, vă solicităm intervenția cât mai rapidă la forurile și autoritățile competente ale statului în calitate de primar al comunei, pentru a se lua măsurile corespunzătoare, imperios necesare păstrării și conservării cetăților dacice în forma lor cea mai autentică posibil.

    În speranța că veți da curs solicitărilor noastre, în numele celor care au semnat documentul, vă mulțumim.

Redactat la 15 iulie 2021

 

Cu respect și considerație,

Ieromonah Eftimie Mitra,

Schitul „Tuturor Sfinților Români”,

 Grădiștea de Munte (Valea Rea), județul Hunedoara.

 

 

 

 

 

*     *     *     *     *     *     *

Manifestul de la Valea Rea

 

Către autoritățile abilitate ale Statului Român.

Cerem implicarea în cazul profanării vestigiilor dacice pentru o conservare și o valorificare a acestora cât mai aproape posibil de originalitate.

                                                 

Nu judecăm sub nici o formă opțiunile spirituale ale unui individ sau ale unui grup de persoane, reunit sub diferite doctrine, mai mult sau mai puțin inventate. Libertatea de exprimare spirituală este necesară, ca o expresie a democrației și noi o respectăm. 

Nu putem asista, însă, impasibili la distrugerea fizică a vestigiilor și la folosirea lor în alte scopuri decât cele pentru care sunt protejate, în numele unor credințe inventate și al libertății de mișcare sau al libertății de aderare spirituală.

De asemenea, nu putem fi de acord nici cu prozelitismul unor grupări religioase care se folosesc să adune adepți profitând de sentimentul național și de dragostea față de strămoși, în paralel cu falsificarea și inventarea de teorii și ipoteze legate de viața, credința, istoria, cultura dacilor, ca strămoși ai poporului nostru.

UNESCO a decis că cetățile dacice sunt o capodoperă a geniului uman creator și nu loc de manifestații pseudo-religioase, pseudo-patriotice, exhibiționiste, artistice, sau de natură piromană. Suntem total împotriva unor astfel de manifestări, în spațiile publice pe care se află monumente istorice de o valoare excepțională, destinate exclusiv vizitării și studiului arheologic și istoric.

         Diversificarea ritualurilor din zona cetăților, după 1996, când, conduse de Gregorian Bivolaru, trei mii de persoane au invadat zona sacră, cu pahare de urină în mână, a fost una progresivă și păguboasă pentru monumente. S-a ajuns astăzi la peste 60 de grupări având câteva mii de adepți, care îmbrățișează doctrine, obiceiuri și comportamente  diferite.

        Constatăm cu mâhnire că ultimii 30 de ani au adus prejudicii mai mari decât ultimii 300 de ani, atât din punct de vedere al imaginii, dar, mai ales, al integrității fizice a monumentelor.

Având în vedere

-           escaladarea fără precedent a atentatelor îndreptate asupra patrimoniului național cultural românesc, înregistrate în zona monumentelor istorice incluse în patrimoniul mondial UNESCO,

-          distrugerile ireversibile provocate monumentelor, prin incendierea locației de la Fețele Albe, afectarea prin foc aprins a altarului de andezit de la Sarmizegetusa Regia, mutilarea unor pietre din turnurile locuință de la Costești Cetățuie,

-          cel mai recent eveniment, scrijelirea blocurilor de calcar de la Blidaru, cu autor identificat de către autorități, ca fiind cetățeanul Ruiu Marian.

 

 

     Considerăm că

-           cetățile dacice sunt bun al întregii omeniri și nu aparțin unei grupări sau alteia,

-          protejarea și respectarea acestor monumente nu este o opțiune, ci o datorie a fiecărui vizitator,

-          un turism civilizat se face respectând intimitatea fiecărui turist și nu în sunete de tulnic, în acorduri de muzică sau în hore încinse în incinta monumentului, filmate și răspândite ostentativ,

-          atât imaginea, cât și integritatea monumentelor trebuie conservate și protejate de autorități,  pentru a fi transmise în cât mai bună stare generațiilor care vor urma,

-          faptele săvârșite recent, de o gravitate îngrijorătoare, trebuie pedepsite drastic, pentru a nu se constitui într-un precedent pentru alte minți inflamate de un misticism bolnăvicios, străin totodată de valorile autentice culturale și naționale ale poporului român.

 

Condamnăm public astfel de manifestări, cerând autorităților o atitudine mai fermă și mai concretă împotriva lor.  

 

(semnăturile preoților se află pe documentul original, înregistrat la primăria comunei Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara, cu nr 2352 la data de 21. 07. 2021)

 

 

 [1]ASTRADROM

[2]Documentul intitulat "Manifestul de la Valea Rea" conține 3 pagini și este semnat de către preoți pe ultima pagină. Atât pe prezentul document, cât și la cel anexat acestuia, pe verso la fiecare pagină este ștampila antet a schitului "Sfinții Români" de la Valea Rea (Grădiștea de Munte) și semnătura maicii starețe, monahia Nectaria Vaida. Toate paginile sunt numerotate.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.