miercuri, 8 aprilie 2009

„De la Patimile Creatorului la despătimirea creaţiei” - Seara duhovniceasca cu părintele Nectarie de la Subpiatră


Ieroschimonahul Nectarie Apostol de la mănăstirea Subpiatră, jud. Alba, a fost invitat la Beiuş şi Oradea să vorbească în cadrul unei conferinţe publice despre patimile Mântuitorului Iisus Hristos şi despătimirea omului. Tema conferinţei a fost „De la patimile Creatorului la despătimirea creaţiei”. Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Pentru Păstrarea şi Promovarea Valorilor Culturale şi Naţionale ale Poporului Român – ASTRADROM.

La invitaţia ASTRADROM filiala Beiuş, în data de 6 aprilie 2009 a avut loc conferinţa cu tema „De la patimile Creatorului la despătimirea creaţiei” avându-l ca invitat pe ieroschimonahul Nectarie Apostol de la Mănăstirea Subpiatră din judeţul Alba. Evenimentul a avut loc în sala mare a primăriei municipiului Beiuş. În ziua următoare, la Teatrul Arcadia de sub pasajul Vulturul Negru, părintele Nectarie, a susţinut conferinţa cu aceeaşi temă organizată de ASTRADROM filiala Oradea.
Invitatul a vorbit despre căderea lui Adam şi a Evei, despre proorociile din Vechiul Testament legate de patimile lui Iisus Hristos, despre evenimentele perioadei când Mântuitorul propovăduia pe pământ şi despre profeţiile despre El Însuşi din Evanghelie. În cadrul conferinţei, părintele Nectarie, a enumerat viciile si virtuţile pe care poate să le aibă individul ca persoană creată de Dumnezeu: „Cu cât păcătuieşti mai mult cu cu atât patimile se dezvoltă mai tare şi păcatul se face tot mai dorit. Orice viciu poate fi înlocuit prin o virtute opusă dacă persoana respectivă doreşte să facă acest lucru; Iisus Hristos, prin răbdarea hulelor a învins mândria, prin foame a învins lăcomia, prin simplitate a învins luxul, prin sărăcie a învins iubirea de arginţi, prin curăţie a învins desfrâul, şi tot aşa prin o virtute a învins patima opusă acelei virtuţi. În lupta cu patimile un rol important îl are spovedania sinceră, căinţa făţarnică nu e căinţă ci o autoînşelare care în loc să ducă la progres duhovnicesc îl aruncă pe om în propria capcană. O dată ce ţi-ai justificat păcatul nu ţi-l mai îndrepţi. Astfel se întâmplă că în zilele noastre milţi merg la împărtăşanie fără o pregătire duhovnicească aşa cum a făcut şi unul dintre apostoli când a participat la Cina cea de taină. Nu există despătimire fără credinţa curată în Dumnezeu”.
La întrebările din public, părintele Nectarie, a mai vorbit despre mijlocirea duhovnicului între Dumnezeu şi om exemplificându-l pe unul dintre marii duhovnici ai neamului, arhimandritul Iustin Pârvu, de la mănăstirea Petru Vodă, jud. Neamţ: „E întărit în credinţă, ca o stâncă, neînfricat, e un om cu adevărat liber asemenea cum învaţă Evanghelia: Adevarul vă va face liberi”. În acelaşi context invitatul a vorbit despre morala creştină, îndosarierea electronică, dictatura mondială: „Părintele Rafail Noica spunea că suntem deja în vremuri apocaliptice, lumea e atât de împătimită încât consideră viciul ca o stare de normalitate ceea ce nu e bine. Păcatul este o consecinţă a viciilor şi azi mai mult ca oricând este pus la rang de cinste fiind considerat un lucru normal în timp ce virtiţile sunt considerate, de către lumea aşa-zisă evoluată, ca demodate. La fel a fost şi înainte de potopul lui Noe. Lumea trăia în cele mai mari păcate şi nu lua în seamă cele spuse de Noe. Sunt lucruri care au fost profeţite. De ce nu au ales un alt număr? Nu le vom putea noi schimba. Să trecem prin toate acestea fară tulburare, fără teamă, că va veni şi momentul când Hristos îşi va spune ultimul cuvânt. Să ne rugăm şi să ne păstrăm cumpătul, să nu ne pierdem liniştea pentru aceste lucruri. Acestea sunt îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele omenirii. Datoria noastră e să mărturisim adevărul gândindu-ne la mântuire mai întâi de cele lumeşti şi trecătoare”. În acest context preşedinta ASTRADROM, Ancuţa Avram, a spus că patru ONG – uri din Bihor şi-au exprimat dezacordul faţă de supravegherea populaţiei prin tehnologia biometrică. „Până în prezent ASCOR şi Prologos nu şi-au exprimat nici o poziţie faţă de această problemă. Sperăm că în viitor şi acestea două vor avea o poziţie clară în acest sens”, spune ing. Adrian Bogdan, vicepreşedintele ASTRADROM.
Părintele Nectarie consideră că în zilele noastre lupta diavolului împotriva omenirii s-a schimbat în comparaţie cu alte perioade ale istoriei: „Dacă în urmă cu mai mult timp, diavolul îi silea pe creştini să se lepede de Dumnezeu, azi îi momeşte. Când îi silea, pe cei ce nu se lepădau îi făcea martiri. El are nevoie de lepădaţi nu de martiri, astfel îi ademeneşte pe oameni spre păcat sub forma frumoasă şi elegantă aşa precum spun Sfinţii Părinţi: Drumul spre iad e pavat cu bune intenţii”
Organizatorii au anunţat că începând din luna mai va apărea revista lunară internaţională „Diplomaţia 21” editată de ASTRADROM filiala Bucureşti.
Conferinţa a fost încheiată cu o rugăciune.

prof. Monica Neculce

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Decizia de publicare a opiniilor dvs. ne aparţine în întregime. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. va revine în exclusivitate. In cazul in care contin expresii necuviincioase sau calomnii suntem nevoiti sa-l anulam. Va multumim pentru intelegere.